Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОБОРОТОЗДАТНІСТЬ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

1. Об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої у порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від фізичної чи юридичної особи.

2. Види об'єктів цивільних прав, перебування яких у цивільному обороті не допускається (об'єкти, вилучені з цивільного обороту), мають бути прямо встановлені у законі.

Види об'єктів цивільних прав, які можуть належати лише певним учасникам обороту або перебування яких у цивільному обороті допускається за спеціальним дозволом (об'єкти, обмежено оборотоздатні), встановлюються законом.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

За загальним правилом матеріальне забезпечення виконання робіт покладається на підрядника, який відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалу й обладнання, а також за надання матеріалу або обладнання, обтяжених правами третіх осіб (ст. 839 ЦКУ). Витрати підрядника на матеріали включаються до ціни робіт (ч. З ст. 843 ЦКУ).

Проте договором може бути передбачено повне або часткове забезпечення матеріалами замовника, при цьому звертаємо увагу на таке:

— підрядник відповідатиме за неправильне використання цього матеріалу;

— підрядник зобов'язаний надати замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок;

— якщо матеріал був наданий з недоліками, то підрядник відповідає за невиконання або неналежне виконання роботи, спричинене такими недоліками матеріалу, якщо не доведе, що ці недоліки не могли бути ним виявлені при належному прийманні матеріалу;

— підрядник зобов'язаний вживати всіх заходів щодо збереження майна, переданого йому замовником, та відповідає за втрату або пошкодження цього майна;

— ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) переданого замовником матеріалу до настання строку здачі підрядником визначеної договором підряду роботи несе замовник, а після настання цього строку — сторона, яка пропустила строк здачі, якщо інше не встановлено договором або законом. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим