Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ РОБІТ

Відповідно до ст. 843 ЦКУ, у договорі підряду має бути визначено ціну роботи (яка включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу) або способи визначення такої ціни.

Оскільки договір підряду — оплатний договір, тому ціна у ньому є його істотною умовою, наслідком відсутності якої можливе визнання договору неукладеним, зокрема як це передбачено у ч. 8 ст. 181 ГКУ. І хоча, відповідно до ч. 4 ст. 632 ЦКУ, «якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору», проте на цю норму, на нашу думку, не варто сподіватися у випадку, що розглядається. Адже суд (якщо виникне спір) цілком може визнати ціну необхідною умовою для договору цього виду, тобто істотною умовою (ст. 638 ЦКУ). Тому сторони при укладанні договорів підряду обов'язково погоджують ціну робіт.

При здійсненні нескладних і нетривалих робіт їхня ціна може бути визначена безпосередньо у договорі (у т.ч. з посиланням на відповідні тарифи, прейскуранти чи розцінки). В інших випадках, зокрема при здійсненні об'ємних та тривалих робіт, поширеним способом встановлення ціни підрядних робіт є кошторис. Такий варіант (як один із можливих) визнає ст. 844 ЦКУ. Кошторис може розробити будь-яка зі сторін, проте він має бути погоджений обома сторонами.

Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим, причому вважається, що кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договором. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за згодою сторін. У разі його перевищення всі пов'язані з цим витрати несе підрядник.

Підрядник має право вимагати збільшення твердого кошторису лише у разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, обладнання, які мали бути надані підрядником, а також вартості послуг, що надавалися йому іншими особами. Законодавством не визначено термін «істотне зростання цін», тому його рівень (зростання) сторонам варто визначити у договорі з врахуванням особливостей та строків будівництва.

Якщо ж замовник відмовляється від збільшення кошторису при істотному зростанні цін, підрядник має право вимагати розірвання договору.

Щодо приблизного кошторису, який складається у випадках, коли обсяг планованих робіт важко визначити точно, то його перевищення підрядником допускається. Проте у разі виникнення потреби істотно перевищити його вартість він зобов'язаний попередити замовника. Останній, у разі незгоди, має право відмовитися від договору підряду із зобов'язанням оплатити підряднику виконану частину робіт.

Підрядник, який своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення приблизного кошторису, зобов'язаний виконати договір підряду за ціною, встановленою договором.

Відповідно до положення ст. 845 ЦКУ, якщо фактичні витрати підрядника виявилися меншими від тих, які передбачалися при визначенні ціни (кошторису), підрядник має право на оплату роботи за ціною, встановленою договором підряду, якщо замовник не доведе, що отримане підрядником заощадження зумовило погіршення якості роботи. При цьому сторони можуть заздалегідь домовитися про розподіл між ними заощадження, отриманого підрядником.

Звертаємо увагу: якщо договором підряду не передбачено попередньої оплати виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, — достроково. Підрядник може вимагати виплати йому авансу, лише якщо це передбачено договором (ст. 854 ЦКУ).

Якщо замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної підрядникові у зв'язку з виконанням договору підряду, останній має право притримати результат роботи, а також обладнання, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника (ст. 856 ЦКУ). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування