Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ

Як випливає з положень ЦКУ, у договорі будівельного підряду має бути погоджено строк виконання роботи або її окремих етапів, проте в окремих випадках відсутність такого погодження допускається. Так, згідно зі ст. 846 ЦКУ, якщо у договорі підряду не встановлено строків виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи і звичаїв ділового обороту. У цьому випадку не діє загальне правило, яке передбачено ст. 530 ЦКУ для випадків непогодження сторонами строку виконання зобов'язання та яким встановлено семиденний строк виконання боржником свого зобов'язання з дня пред'явлення вимоги кредитором.

Строк дії договору може обмежуватися конкретною датою чи періодом. Хоча договір може бути укладено і на невизначений строк, але у цьому разі у договорі має бути чітко зазначено обсяг робіт, який підрядник повинен виконувати за певний проміжок часу.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Замовник має право у будь-який час перевірити хід та якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника (ст. 849 ЦКУ). Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги — відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника.

Обов'язком замовника є прийняття роботи, виконаної підрядником відповідно до договору підряду. При цьому він повинен оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Про недоліки у роботі може бути зазначено у акті здачі-приймання виконаних робіт або в окремому документі.

Звертаємо увагу на норму, закріплену у ч. 5 ст. 853 цку, відповідно до якої якщо замовник протягом 1 місяця (при побутовому підряді — 2 місяці (ст. 874 цку) ухиляється прийняти виконану роботу, підрядник має право після дворазового попередження продати результат роботи, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести у депозит нотаріуса на ім'я замовника, якщо інше не встановлено договором.

ЯКІСТЬ РОБІТ ТА ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Відповідно до ст. 858 цку, якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у роботі є істотними і такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений замовником розумний строк, замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.

До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позовна давність в 1 рік, а щодо будівель і споруд — три роки з дня прийняття роботи замовником (ст. 863 цку).

Якщо договором підряду або законом встановлено гарантійний строк і заяву з приводу недоліків роботи зроблено у межах гарантійного строку, перебіг позовної давності починається з дня за-явлення про недоліки. У разі прийняття замовником згідно з договором підряду роботи частинами перебіг позовної давності починається з дня прийняття роботи загалом (ст. 864 цку). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування