Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Отримані послуги від нерезидента

Послуги, які надаються за межами митної території України резиденту — платнику ПДВ нерезидентом, підтверджені первинними документами (угода, акт виконаних робіт), який не має представництва на митній території України, не підпадають під об'єкт обкладення ПДВ.

Але якщо отримуються послуги, місце надання яких знаходиться на митній території України, за нормами пп. 3.1.1 Закону про ПДВ виникає об'єкт оподаткування.

Відповідно до загального правила для визначення місця поставки послуг, встановленого пп. «а» п. 6.5 Закону про ПДВ, місцем поставки послуг вважається місце, «де особа, яка надає послугу, зареєстрована платником цього податку, а в разі якщо така послуга надається нерезидентом, — місце розташування його представництва, а за відсутності такого — місце розташування резидента, який виконує агентські (представницькі) дії від імені такого нерезидента, а за відсутності такого — місце фактичного розташування покупця (отримувача), який у цьому разі виступає податковим агентом такого нерезидента». Для послуг, наведених у пп. «в», «г», «д» — «е» цього пункту, встановлено окремі правила для визначення місця поставки.

Відповідно до пп. 7.3.6 цього Закону, датою виникнення ПЗ при імпортуванні послуг є дата списання коштів з розрахункового рахунка замовника в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання послуг нерезидентом залежно від того, яка з подій відбулася першою.

Базою оподаткування для послуг, які поставляються нерезидентами з місцем їх надання на митній території України, «є договірна (контрактна) вартість таких робіт (послуг) з урахуванням акцизного збору, а також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну поставки робіт (послуг) згідно із законами України з питань оподаткування. Визначена вартість перераховується в українські гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на кінець операційного дня, що передує дню, в якому було складено акт, який засвідчує факт отримання послуг» (п. 4.3 Закону про ПДВ).

Згідно з пп. 7.5.2 Закону про ПДВ, датою виникнення права платника податку на ПК для операцій з поставки послуг нерезидентом на митній території України є дата сплати податку за податковими зобов'язаннями. Датою сплати податку до бюджету вважається дата подання податкової декларації з ПДВ, в якій суму податку за отримані від нерезидента послуги включено до податкових зобов'язань.

ПЗ з ПДВ за операціями з отримання на митній території України послуг від нерезидента платник податку відображає у рядку 7, а ПК — у рядку 12.4 декларації з ПДВ (Порядок №166).

ОБОВ'ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ ПЕРВИННОГО ДОКУМЕНТА

Первинні та зведені облікові документи повинні мати такі обов'язкові реквізити:

- назву документа (форми);

- дату і місце складання;

- назву підприємства, від імені якого складено документ;

- зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

- посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення;

- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування