Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ЗАМОВНИКА

У бухгалтерському обліку замовника отримані послуги відображаються або на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», або на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Незважаючи на той факт, що ЦКУ не вимагає обов'язкового оформлення акта на підтвердження надання послуг, наполегливо рекомендуємо вимагати у виконавця послуг документ: «Цим актом сторони засвідчують, що виконавець передав, а замовник одержав результати послуг, визначені в

договорі від_ Послуги надані належним чином і в повному обсязі».

Відповідно до ст. 9 Закону про бухгалтерський облік, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи: акт про надання послуг, який фіксує факт здійснення господарської операції. На наш погляд, зокрема акт про надання послуг повинен бути складений під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення.

До речі, відповідно до п. 7 П(С)БО 16 «Витрати», витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені, але якщо такі витрати неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, вони відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому були здійснені.

На підставі актів про надання послуг формуються витрати періоду як:

1) витрати виробництва (рахунок 23 «Виробництво»);

2) загальновиробничі витрати (рахунок 91 «Загальновиробничі витрати»);

3) витрати на збут (93 «Витрати на збут»);

4) інші витрати операційної діяльності (94 «Інші витрати операційної діяльності»). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим