Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК У ВИКОНАВЦЯ

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Валовий дохід у виконавця від надання послуг збільшується за правилом першої події виходячи з договірних цін. Датою збільшення валового доходу в разі надання послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата надходження таких коштів на поточний рахунок платника або дата отримання компенсації в іншому вигляді (п. 11.3.5 Закону про прибуток).

Увага! У разі продажу послуг пов'язаним особам та особам, які не є платниками податку на прибуток або сплачують його за іншими ставками (у т.ч. нерезидентам), валовий дохід формується за цінами, не нижчими від звичайних (пп. 7.4.1, 7.4.3 та 11.3.1 Закону про прибуток).

Доходи, отримані в іноземній валюті, перераховуються у гривні за офіційним валютним курсом НБУ, що діяв на дату отримання (нарахування) таких доходів. Надалі ці суми не підлягають перерахуванню через зміну обмінного курсу гривні протягом такого звітного періоду (пп. 7.3.1 Закону про прибуток).

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Дата виникнення податкових зобов'язань з ПДВ визначається відповідно до пп. 7.3.1 Закону про ПДВ за першою подією, тобто на дату одержання передоплати від замовника послуг або на дату оформлення документа, що засвідчує факт виконання послуг.

При застосуванні касового методу або отримання оплати послуг бюджетними коштами податкові зобов'язання виникають на дату одержання коштів або інших видів компенсації (Маються на увазі операції, пов'язані з оплатою бюджетними коштами.) (пп. 7.3.5 та 7.3.9 Закону про ПДВ).

НАДАННЯ ПОСЛУГ НЕРЕЗИДЕНТУ

Відповідно до пп. 3.1.1 Закону про ПДВ, об'єктом оподаткування є поставка послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України. За загальним правилом місце поставки послуг — це місце, де особу, яка надає послугу, зареєстровано платником цього податку.

Крім цього, п. 6.5 Закону містить винятки із загальної норми, для яких місце поставки послуг визначається залежно від виду такої послуги. Тож з метою визначення об'єкта оподаткування при наданні послуг нерезиденту треба визначити місце надання послуг відповідно до вимог п. 6.5 Закону про ПДВ, правила застосування якого неодноразово роз'яснювала ДПАУ у листах від 10.06.2008 р. №11818/7/16-1517-26, від 08.04.2008 р. №7104/7/16-1517-26.

ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

Відповідно до Порядку №165, при складанні податкової накладної у графі 03 «номенклатура поставки товарів (послуг)» зазначається чіткий перелік наданих послуг, передбачений договором. Номенклатуру відображають навіть тоді, коли підприємство одержало аванс, але послуг ще не надало. Тобто запис «аванс/передоплата» неприпустимий. У графі 4 «одиниця виміру товарів (послуг)» зазначається одиниця виміру, наприклад: грн, шт. Кожна послуга має одиницю виміру. У графі 5 «кількість (об'єм, обсяг)» зазначається цей показник, але у разі якщо послуги не мають таких показників, а вимірюються лише у вартісному вираженні, у графі 5 зазначається: «послуга/ проценти тощо». Усі наступні рядки накладної заповнюють відповідно до п. 12 Порядку №165, у звичайному порядку.

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТА ОБКЛАДЕННЯ ПДВ ПРИ НАДАННІ ПОСЛУГ НЕРЕЗИДЕНТУ

Послуги, які надаються за межами митної території України нерезиденту, підтверджені первинними документами (угода, акт виконаних робіт, результати), у якого відсутнє представництво на митній території України, не підпадають під об'єкт оподаткування ПДВ. <...>

Лист ДПАУ від 10.06.2008 р. №11818/7/16-1517-26 (витяг) 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування