Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ВИКОНАВЦЯ

Доходи від надання послуг у бухгалтерському обліку виконавця виникають на дату підписання акта наданих послуг та відображаються за кредитом субрахунка 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». Витрати, що відповідно до п. 11 П(С)БО 16 входять до виробничої собівартості послуг, акумулюються на рахунку 23 «Виробництво» з подальшим списанням у момент визнання доходу в дебет субрахунка 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг».

Отже, якщо надання послуг не є основною діяльністю підприємства, краще використовувати субрахунок 719 «Інші доходи від операційної діяльності» або 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

Приклад 3.1

На замовлення підприємства «Добрий смак» — платника податку на прибуток на загальних підставах підприємство «Відремонтуємо все», яке також є платником податку на прибуток на загальних підставах, надало послуги з ремонту офісної техніки, а саме: відремонтувало два ксерокси та один телефон. За результатом виконаних робіт складено акт. В обліку ця операція відобразиться так, як показано у таблицях 3.1 і 3.2.

Таблиця 3.1

Облік надання послуг у підприємства-виконавця

№ з/п

Зміст господарської операції

 

Бухгалтерський облік

Сума, грн

 

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

Перша подія - надання послуг

1.

Підписано акт про надання послуг

361

703

1200

1000

2.

Відображено зобов'язання з ПДВ

703

641/ПДВ

200

3

Отримано кошти за надані послуги

311

361

1200

Перша подія — отримання попередньої оплати

1.

Отримано попередню оплату

311

681

1200

1000

2.

Відображено ПЗ з ПДВ

643

641/ПДВ

200

3

Підписано акт про надання послуг

361

703

1200

4.

Списано суму податкових зобов'язань після поставки

703

643

200

5.

Проведено зарахування заборгованостей

681

361

1200

Таблиця 3.2

Облік надання послуг у підприємства-замовника

з/п

Зміст господарської операції

 

Бухгалтерський облік

Сума,

грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

Перша подія — отримання послуг

1.

Підписано акт про отримання послуг

92

631

1000

1000

 

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

631

200

2.

Перераховано кошти за отримані послуги

631

311

1200

Перша подія - перерахування авансу

1.

Перераховано аванс

371

311

1200

1000

2.

Відображено ПК з ПДВ

641/ПДВ

644

200

3.

Підписано акт про отримання послуг

92

631

1000

4.

Відображено ПДВ у складі наданих послуг

644

631

200

 

5.

Проведено взаємозалік заборгованостей

631

371

1200

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування