Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК У ВИКОНАВЦЯ (ГЕНПІДРЯДНИКА)

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Поряд зі звичайним оподаткуванням за правилом першої події, платник може обрати особливий порядок оподаткування результатів діяльності, що здійснюється за довгостроковим договором (таким, який триває понад 9 місяців). У такому разі дохід звітного періоду визначається як добуток ціни довгострокового договору на оціночний коефіцієнт виконання довгострокового контракту. Оціночний коефіцієнт виконання довгострокового договору (контракту) визначається як співвідношення суми фактичних витрат звітного періоду до суми загальних витрат, що плануються виконавцем, при виконанні довгострокового контракту. Витрати виконавця у звітному періоді визначаються на рівні фактично сплачених (нарахованих) витрат, пов'язаних з виконанням довгострокових договорів

Якщо генпідрядником виступає нерезидент, то доходи, отримані ним на території України, оподатковуються на підставі ст. 13 Закону про прибуток. Проте якщо міжнародним договором, ратифікованим ВР України, встановлено інші правила, то при оподаткуванні «українських доходів» нерезидента повинні застосовуватися норми міжнародного договору (п. 18.1 Закону про прибуток).

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Податкові зобов'язання з ПДВ виникають або за правилом першої події, або як для виконавця довгострокового контракту, згідно з пп 7.3.7 Закону про ПДВ, за датою збільшення валового доходу виконавця довгострокового контракту. Все залежить від обраної «податкової політики» особи.

Норми пп. 7.3.7 Закону про ПДВ означають: якщо виконавець є місячним платником ПДВ, податкові зобов'язання з цього податку у нього і виникнуть лише в останньому місяці звітного кварталу. Об'єкт оподаткування для визначення суми зобов'язань з ПДВ повинен відповідати сумі валового доходу, обчисленого із застосуванням оціночного коефіцієнта.

Але пам'ятаймо: якщо роботи виконуються за рахунок бюджетних коштів, зобов'язання виникає за фактом отримання таких коштів (п. 7.3.5 Закону про ПДВ).

Затрати, які генпідрядник несе у зв'язку з наданням генпідрядних послуг, у бухгалтерському обліку визнаються у складі витрат (п. 7 П(С)БО 16 «Витрати»). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування