Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ВИКОНАВЦЯ

Доходи та витрати відображаються згідно з П(С)БО 18 «Будівельні контракти». Валова заборгованість замовника за будівельні роботи відображається у складі незавершеного будівництва (п. 19 П(С)БО 18).

Генпідрядники є постачальниками генпідрядних послуг. У бухгалтерському обліку генпідрядники (виконавці) повинні визнати дохід згідно з П(С)БО 15 «Дохід» у розмірі їхньої вартості.

ОБЛІК У СУБПІДРЯДНИКА

Субпідрядники, які беруть участь у будівництві об'єкта і використовують генпідрядні послуги (забезпечення обсягами робіт), є замовниками й одночасно споживачами таких послуг. Будучи споживачем генпідрядних послуг, субпідрядник несе затрати, прямо пов'язані з виконанням будівельного контракту.

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

Валовий дохід, як і в генпідрядника, якщо не обрано спосіб оподаткування за довгостроковим контрактом, у субпідрядника виникає в момент або отримання авансу, або підписання акта ф. №КБ-2 (Затверджений наказом Державного комітету статистики України і Державного комітету України з будівництва та архітектури від 21.06.2002 р. №237/5). Витрати виконавця у звітному періоді визначаються на рівні фактично сплачених (нарахованих) витрат.

ПДВ у субпідрядника нараховується аналогічно, як і в генпідрядника.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Принципи формування підрядниками інформації про доходи та витрати у бухгалтерському обліку визначено П(С)БО 18 «Будівельні контракти». Отримані від замовника аванси до складу доходів підрядника не включаються, а обліковуються у складі його зобов'язань і зменшуються після завершення робіт та визнання доходу. До складу витрат за контрактом підрядник включає як безпосередні витрати, пов'язані з виконанням підрядних робіт, так і вартість послуг субпідряду (Д-т 23 К-т 631).

Розглянемо облік генпідрядних робіт зі встановлення холодильного обладнання на новозбудованих складах, оподаткування відбувається за першою подією (див. таблицю 3.4).

Таблиця 3.3

Облік у замовника

№ з/п

Зміст господарської операції

 

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

В В

1.

 

Перераховано аванс підрядникові

371

311

360000

Відображено ПК з ПДВ

641/ПДВ

644

60000

 

 

2.

Підписано акт про виконання робіт

151

631

1000000

Нараховано ПДВ у складі виконаних робіт

641/ПДВ

644

631

631

140000 60000

3.

Перераховано решту оплати за виконані будівельні роботи

631

311

840000

4.

Проведено зарахування заборгованостей

631

371

360000

5.

Об'єкт будівництва введено в експлуатацію

103

151

1000000

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування