Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК СТОРІН

Законодавством не встановлено жодних вимог щодо вартості перевезень, які здійснюються за договорами, тож сторони договору можуть самостійно на власний розсуд встановлювати ціну перевезення.

Зверніть увагу: якщо однією стороною договору є пов'язана особа, треба пам'ятати про «звичайні ціни». Тож краще, якщо вартість перевезення, встановлена у договорі, відповідає реальним цінам, що встановлюються на аналогічні договори у звичайній господарській практиці. Звичайна ціна на послуги перевезення визначається договором з урахуванням інформації про вартість аналогічних послуг у порівнянних умовах на момент укладення договору. Під порівнянними умовами у цьому випадку можуть розумітися обсяг вантажу, відстань, на яку здійснюється перевезення, та інші об'єктивні умови, що безпосередньо впливають на ціну перевезення. На думку фахівців ДПАУ, викладену у «Віснику податкової служби» №40/ 2005, інформацію про ціни на аналогічні товари (роботи, послуги) підприємство може отримати з прайс-листів, рекламних оголошень тощо.

Облік у виконавця послуг перевезення

Щодо визнання валового доходу перевізником, то нагадаємо, що, відповідно до пп. 11.3.1 Закону про прибуток, при наданні таких послуг дохід визнається за правилом першої події. Отже, якщо договором обумовлено передоплату, то ВД визнається перевізником у момент отримання коштів. Інакше валовий дохід визнається після передачі вантажу замовнику і, відповідно, підписання одержувачем ТТН (або акта надання послуг замовником).

Таблиця 4.2

Облік у виконавця послуг перевезення

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Отримано передоплату

311

681

240

200

2.

ПЗ з ПДВ на суму передоплати

643

641/1

40

3.

Дохід на суму наданої послуги

361

703

600

300

4.

Нараховано ПЗ з ПДВ на вартість послуги

703

703

643 641/1

40 60

5.

Відображено собівартість послуги

903

23

200

200

6.

Зарахування авансу від замовника

681

361

240

7.

Отримано кошти від замовника за надання послуги

311

361

360

8

Віднесено на фінансові результати дохід від надання послуги

703

791

500

9.

Віднесено на фінансові результати собівартість виконання замовлення

791

903

200

Облік у замовника послуг перевезення

Таблиця 4.3

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

з/п

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Перераховано передоплату перевізнику

377

311

240

200

2.

Відображено податковий кредит у складі передоплати

641/1

644

40

3

Оприбутковано товари:

— на вартість згідно з договором;

— на суму ТЗВ (згідно з актом виконання робіт)

281

281

631

631

3000 500

3000 300

п. 5.9

4.

Взаємозалік передоплати та розрахунків з постачальниками

на суму податкового кредиту

631

644

377

377

200 40

 

5.

Нараховано податковий кредит з ПДВ на вартість товарів

641/1

631

600

6.

Нараховано податковий кредит з ПДВ на вартість перевезення

641/1

631

60

7.

Оплачена постачальнику вартість товарів

631

311

3600

8

Оплачені послуги перевізника

631

311

360

Згідно з пп. 7.3.1 Закону про ПДВ, податкові зобов'язання з ПДВ виникають у перевізника за першою подією: або отриманням коштів за надану послугу, або оформленням документів про виконання замовлення.

Облік у замовника послуг перевезення

За загальним правилом визнання валових витрат замовник послуг перевезення має право включити до витрат вартість перевезення за першою з подій: або у момент підписання документів про виконання послуги (оформлення ТТН або підписання акта наданих послуг), або за датою оплати послуг, якщо договором обумовлено передоплату.

Увага! Можливість включення до валових витрат вартості послуг за передоплатою стосується виключно випадків, коли ваш контрагент є звичайним платником податку на прибуток. Так, коли перевізник є суб'єктом спрощеної системи оподаткування, звільненим від оподаткування або нерезидентом, замовник має право відобразити валові витрати тільки за датою фактичного отримання послуг (пп. 11.2.3 Закону про прибуток).

Замовник перевезення є покупцем відповідних послуг. Згідно з пп. 7.4.1 Закону про ПДВ замовник отримує право на ПК з ПДВ за умови використання придбаних послуг в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності

та належним чином оформленої податкової накладної. За нормами пп. 7.2.6 Закону про ПДВ, ПН є підставою для нарахування ПК з ПДВ.

Якщо послуги перевезення пов'язані з придбанням товару, який використовується, як в оподатковуваних, так і в звільнених від ПДВ операціях, треба застосовувати норми пп. 7.4.3 Закону про ПДВ — розподілу ПК замовнику не уникнути.

Крім того, відповідно до пп. 7.4.4 Закону про ПДВ, у разі якщо придбані послуги не пов'язані з господарською діяльністю замовника, сплачений ПДВ не підлягає включенню до ПК замовника.

Приклад 4.1

Укладено договір на перевезення вантажу між автотранспортним підприємством та замовником (обидва — платники податку на прибуток та ПДВ на загальних підставах). Вартість послуги, обумовлена договором, становить 600 грн (з ПДВ). Договором передбачено здійснити часткову передоплату в розмірі 240 грн. Товар відправлено 31 жовтня, а доставлено до місця призначення 2 листопада. 25 жовтня А ТП отримало передоплату в сумі 240 грн, остаточний розрахунок здійснено 5 листопада. Відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку див. у таблицях 4.2 і 4.3.

Приклад заповнення ПН

Зразок 4.1

Розділ

Дата відвантаження (виконання,

поставки (оплати*) товарів (послуг)

 

Номенклатура

поставки товарів (послуг)

продавця

Одиниця виміру

товару

Кількість (об'єм,

обсяг)

Ціна поставки

одиниці продукції

без урахування ПДВ

Обсяги поставки (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками

Загальна сума

коштів, що підлягає сплаті

20%

0% (реалізація на митній території України)

0% (експорт)

Звільнення від ПДВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

І

15.12.2008 р.

Послуга перевезення

грн

послуга

2400

1800

 

600

 

 

2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом І

 

 

2400

1800

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Товаротранспортні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Зворотна (заставна) тара

X

X

X

X

X

X

X

 

IV

 

Надано покупцю:

 

надбавка (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

знижка (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

Усього за розділами І + II ± IV

 

 

 

1800

 

600

 

2400

 

VI

Податок на додану вартість

 

 

 

360

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Загальна сума з ПДВ

 

 

 

2160

 

600

 

2760 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування