Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПОСЛУГ ЕКСПЕДИРУВАННЯ

Для договорів транспортного експедирування Законом про транспортно-експедиторську діяльність передбачена обов'язкова письмова форма. Оскільки такі договори можуть укладатися як для виконання послуг, пов'язаних з одноразовим перевезенням вантажу, так і численних замовлень, то для спрощення договірних відносин з клієнтом експедитори укладають довгострокові договори транспортного експедирування. При цьому вид та найменування вантажу, пункти відправлення та призначення вантажу, маршрут, вид транспорту зазначаються у Заявці, що є невід'ємною частиною договору. Заявка може подаватися або на окремий вантаж, або на окремі послуги, залежно від домовленості сторін.

Підтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки, накладні тощо), видані суб'єктами господарювання, що залучалися до виконання договору транспортного експедирування.

Перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту або державною мовою, якщо вантажі перевозяться в Україні.

Такими документами є авіаційна вантажна накладна (Air Waybill); міжнародна автомобільна накладна (CMR); накладна СМГС (накладна УМВС); коносамент (Bill of Lading); накладна ЦІМ (СІМ); вантажна відомість (Cargo Manifest); інші документи, визначені законами України.

Факт надання послуги експедитора при перевезенні підтверджується єдиним транспортним документом або комплектом документів (залізничних, автомобільних, авіаційних накладних, коносаментів тощо), які відображають шлях прямування вантажу від пункту його відправлення до пункту його призначення.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Транспортно-експедиторська діяльність - підприємницька діяльність з надання транспортно-експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів;

Транспортно-експедиторська послуга - робота, що безпосередньо пов'язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедирування.

СТРАХУВАННЯ

Закон про транспортно-експедиторську діяльність також передбачає страхування при здійсненні такої діяльності. Експедитор здійснює страхування вантажу та своєї відповідальності відповідно до Закону про страхування (Закон України від 07.03.96 р. №85/96-ВР «Про страхування»).

Сторони у договорі транспортного експедирування можуть передбачати й інші види страхування, які є необхідними для виконання взаємних обов'язків за договором.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ

За невиконання або неналежне виконання обов'язків, які передбачені договором і Законом про транспортно-експедиторську діяльність, експедитор та клієнт несуть відповідальність згідно з ЦКУ, іншими законами та договором транспортного експедирування.

Експедитор відповідає перед клієнтом за кількість місць, вагу, якщо проводилося контрольне зважування у присутності представника перевізника, що зафіксовано його підписом, належність упаковки згідно з даними товарно-транспортних документів, що завірені підписом представника перевізника, якщо інше не встановлено договором транспортного експедирування.

Учасники договірних відносин несуть відповідальність за порушення зобов'язань шляхом відшкодування збитків та моральної шкоди, сплати штрафних санкцій (неустойка, штраф, пеня).

Сторони у договорі транспортного експедирування можуть передбачити відповідальність за порушення грошового зобов'язання, односторонню відмову від виконання зобов'язання у разі порушення зобов'язання другою стороною, іншу відповідальність за невиконання зобов'язання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування