Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК У КЛІЄНТА

Відповідно до п. 1.31 Закону про прибуток, передача клієнтом вантажу експедиторові не визнається продажем і не збільшує ВД клієнта — «...не вважаються продажем операції з надання товарів у межах договорів комісії, схову (відповідального зберігання), доручення, інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачу прав власності на такі товари».

Клієнт на перераховані кошти, для виконання договору ТЕ має право на ВВ на підставі пп. 5.2.1 Закону про прибуток, але за умови отримання підтверджуючих документів.

Валові витрати за експедиторською винагородою виникнуть у клієнта за першою з подій — за датою перерахування цієї винагороди експедитору або датою підписання з ним акта про надання послуг ( Підпункт 11.2.3 Закону про прибуток не розглядається, за нормами цього підпункту датою виникнення ВВ буде фактичне отримання послуги.)

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Договір ТЕ належить до спеціальних договорів, що мають ознаки посередництва. Законом про транспортно-експедиторську діяльність підкреслено, що у разі залучення експедитором до виконання його зобов'язань за договором ТЕ третіх осіб у відносинах з ним експедитор може виступати як від свого імені, так і від імені клієнта. Якщо експедитор діє від імені клієнта, то до відносин за договором ТЕ застосовуються норми договору доручення, а якщо від свого імені, то — відповідні правила про договір комісії.

З урахуванням вищесказаного до договору ТЕ застосовуються правила абз. З п. 4.7 Закону про ПДВ: «У разі коли платник податку (далі — повірений) здійснює діяльність і придбання товарів (робіт, послуг) за дорученням та за рахунок іншої особи (далі — довіритель), датою збільшення податкового кредиту такого повіреного є дата перерахування коштів (поставка в управління цінних паперів, інших документів, що засвідчують відносини боргу) на користь продавця таких товарів (робіт, послуг) або поставка інших видів компенсацій вартості таких товарів (робіт, послуг), а датою збільшення податкових зобов'язань є дата передання таких товарів (результатів робіт, послуг) довірителю. При цьому довіритель не збільшує податковий кредит на суму коштів (вартість цінних паперів, інших документів, що засвідчують відносини боргу), перерахованих (переданих) повіреному, але має право на збільшення податкового кредиту у податковий період отримання товарів (робіт, послуг), придбаних повіреним за його дорученням».

Отже, експедитор — платник ПДВ при оплаті послуг третім особам — платникам ПДВ має право на податковий кредит виходячи з вартості придбаних для клієнта послуг, визначених договором ТЕ. Момент передачі послуг клієнту буде датою виникнення податкових зобов'язань у експедитора, база оподаткування у цьому разі та сама, що й для ПК (експедитор просто «перевиставляє» клієнту податкові накладні, виписані йому третіми особами при оплаті послуг з договору ТЕ, тобто ПДВ у нього проходить «транзитом»).

Винагорода експедитора за належним чином надану послугу за договором ТЕ обкладається ПДВ на загальних підставах за нормами пп. 3.1.1 Закону про ПДВ за правилом першої події за ставкою 20%.

Порядок обкладення ПДВ посередницької схеми за участю платників ПДВ зрозумілий: датою збільшення ПК експедитора є дата перерахування ним коштів третій особі (наприклад перевізникові), а датою збільшення ПЗ буде дата передачі результатів послуг клієнтові.

Питання щодо застосування цього пункту у експедитора — платника ПДВ виникає у тому разі, коли третя особа (наприклад перевізник) не є платником ПДВ або коли послуги з перевезення надаються перевізником — платником ПДВ за межами митної території України, тобто обкладаються ПДВ за ставкою 0 %.

ДПАУ в листі від 22.08.2008 р. №17042/7/16-1517, відповідаючи на запитання щодо обкладення ПДВ транспортно-експедиторської діяльності у зовнішньоекономічних операціях і з огляду на особливості оподаткування таких послуг у зовнішньоекономічних операціях, вважає, що об'єктом обкладення ПДВ у експедитора є обсяг наданих ним послуг. При цьому база оподаткування таких послуг — винагорода експедитора. Ставка податку становить 20% бази оподаткування і додається до вартості послуг (пп. 6.1.1 Закону про ПДВ). Зазначений порядок поширюється у сфері зовнішньоекономічної діяльності на транспортно-експедиторські операції незалежно від напряму руху вантажу (імпортування чи експортування товару), від категорії споживача послуг (резидент чи нерезидент) і замовника послуг (власник товару чи перевізник)..

Приклад 5.1

Клієнт—платник податку на прибуток на загальних підставах і платник ПДВ для виконання договору ТЕ перерахував на поточний рахунок експедитора (платника податку на прибуток на загальних підставах і платника ПДВ) 10000,00 грн, у т. ч. оплату винагороди за договором ТЕ у розмірі 3000,00 грн (у т.ч. ПДВ — 500,00 грн). Експедитор з них перерахував 3000,00 грн в оплату послуг перевізника (вартість послуг за кордоном — 2400,00 грн, по Україні — 600,00 грн, у т. ч. ПДВ — 100,00 грн), і 4000,00 грн (у т. ч. ПДВ — 666,67 грн) за послуги з навантаження. Складено акт про надання послуг між експедитором та клієнтом. Податковий та бухгалтерський облік операції показано у таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

Податковий та бухгалтерський облік операції в експедитора

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Отримано від клієнта кошти на виконання договору ТЕ

311

681

7000,00

2.

Отримано від клієнта винагороду

311

643

361 641/ПДВ

3000,00 500,00

2500,00

3.

Сплачено послуги транспортної організації;

отримано акт про надання послуг з перевезення вантажу

377 641/ПДВ

311

644

3000,00 100,00

 

4.

Сплачено послуги третіх осіб з навантаження*; отримано акт про надання послуг

377 641/ПДВ

311

644

4000,00 666,67

5.

Підписано акт про надання послуг з ТЕ

361 703

703 643

3000,00 500,00

 

 

6.

Відображено податкові зобов'язання за договором ТЕ

на підставі звіту про виконання доручення, наданого клієнтові

681 644 681 644

361 641/ПДВ

361 641/ПДВ

3000,00 100,00 4000,00 666,67

 

 

* При умові невідповідності виняткам у пп. «г» 6.5 Закону про ПДВ. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування