Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ З ПЕРЕВИЩЕННЯМ ПОВНОВАЖЕНЬ

Правочин (угода), вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє (довірителя), лише у разі наступного схвалення правочину цією особою. Правочин вважається схваленим, зокрема, у разі, якщо особа, яку він представляє, вчинила дії. що свідчать про прийняття його до виконання. Наступне ж схвалення правочину особою, яку представляють, створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки з моменту вчинення цього правочину (тобто як у випадку, коли правочин вчинений представником правомірно).

АГЕНТСЬКІ ДОГОВОРИ

Відповідно до ст. 295 ГКУ, агентська діяльність (комерційне посередництво) «є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє». Комерційним агентом може бути суб'єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який за повноваженням, що грунтуються на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво. За агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок (ст. 297 ГКУ). Тобто одна сторона (комерційний агент) зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням іншої сторони (принципала) юридичні й інші дії від імені та за рахунок принципала.

Характерною особливістю агентського договору є те, що на відміну від договору доручення його предметом є укладення договорів або сприяння щодо їх укладення. Агент представляє принципала, діючи як посередник. Принципал, своєю чергою, забезпечує агента необхідними для виконання договору коштами та оплачує послуги агента (наприклад з укладення договорів або сприяння щодо їх укладення). Агентський договір має конструкцію договору доручення. У бухгалтерському та податковому обліку він відображається як договір доручення. Права й обов'язки, що виникають з виконаних агентом юридичних дій, а також результати фактичних дій, здійснених агентом у межах наданих йому договором повноважень, належать принципалу.

Агентські угоди найчастіше застосовують з метою залучення покупців або пошуку постачальників і можуть укладатися у таких сферах діяльності:

— туризм (туроператор є принципалом, а туристичні агенції — агентами);

— продаж авіаквитків;

— страхування (страховими агентами можуть бути фізичні особи, не підприємці);

— обмін іноземних валют у пунктах обміну тощо.

Стосовно кожного з перерахованих видів діяльності можуть існувати певні особливості, що істотно впливають на оподаткування агентських угод. Наприклад, агентами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, а також нерезиденти. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування