Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРОМ ДОРУЧЕННЯ

На відміну від договору комісії, за договором доручення операції здійснюються виключно від імені та за рахунок довірителя. Тобто при здійсненні правочину з третьою особою в інтересах довірителя повірений не набуває жодних прав та зобов'язань.

Важливим моментом, який впливатиме на оподаткування операцій за договором доручення, є можлива платність такого договору. Як було зазначено вище, відсутність у договорі умови щодо оплати означає, що винагорода виплачується після виконання доручення відповідно до звичайних цін за подібні послуги.

Увага! Якщо сторони домовилися, що договір буде безоплатним або за певну плату, то вони обов'язково повинні це зазначити у договорі.

Під час господарської діяльності у підприємства може виникнути ситуація, коли треба здійснити одиничну ліцензовану операцію, не маючи відповідної ліцензії. З цією метою може використовуватися договір доручення. У таких випадках повіреним може виступати лише особа, яка має відповідну ліцензію, наприклад у сфері обігу цінних паперів, або здійснює діяльність з митного оформлення товарів в інтересах інших осіб як митний брокер (Митний брокер (посередник) — це підприємство, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи (ст. 176 МКУ)).

На це звертає увагу Держкомпідприємництва у листі від 14.01.2001 р. №4-47/1526, а саме: угода, змістом якої є здійснення однією стороною (повіреним) за дорученням іншої особи (довірителя) дій зі здійснення виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, якщо повірений не отримав від органу ліцензування ліцензії, є недійсною. Тож треба враховувати положення Ліцензійних умов, розроблених для того чи іншого виду діяльності, а також інших спеціальних документів. Наприклад, обмеження на ліцензійне посередництво встановлено у сфері торгівлі алкогольними напоями (Відповідно до п. 8 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених Постановою КМУ від 30.07.96 р. №854) і тютюновими виробам (Відповідно до п. 10 Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затверджених Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. №218).

Отже, під час укладення договору доручення слід пам'ятати, що правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу, може бути визнаний судом недійсним, а це, своєю чергою, може мати податкові наслідки.

Як уже зазначалося, сторонами договору можуть бути юридичні особи, фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності та громадяни (див. схему 6.1). Розглянемо порядок оподаткування операцій за договором доручення відповідно до статусу осіб, які здійснюють такі операції.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК У ПОВІРЕНОГО

Серед надходжень, які за договором доручення отримує повірений, доходом визнається лише визначена договором винагорода. Відповідно до п. 6.2 П(С)БО 15, не визнаються доходами такі надходження від інших осіб, як «сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо».

Бухгалтерський облік посередницьких операцій ведеться з урахуванням П(С)БО 15 «Дохід» та П(С)БО 16 «Витрати».

У повіреного доходами і витратами визнаються лише ті зміни, які спричинили зміни активів та зобов'язань. У довірителя здійснення посередницької операції жодних особливих відмінностей у бухгалтерському обліку не зумовлює.

Увага! На субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» узагальнюється інформація про доходи повіреного (сума винагороди), за умови що надання таких послуг є основним видом діяльності повіреного. Утім, буде коректно суму винагороди відображати на субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

ВАЛОВИЙ ДОХІД ПОВІРЕНОГО

Порядок оподаткування операцій, які здійснюються за договором доручення, передбачено останнім абзацом пп. 7.9.1 Закону про прибуток, відповідно до якого не включаються до складу валового доходу кошти або майно, залучені платником податку на підставі договорів комісії, довірчого управління та інших цивільно-правових договорів, що не передбачають переходу права власності на таке майно або кошти. Оскільки з визначення договору доручення випливає, що право власності на кошти або майно, отримані повіреним від довірителя для виконання договору, не переходить, то їхня вартість не включається до складу валового доходу повіреного.

Якщо за договором передбачено виплату повіреному винагороди за виконання доручення, то він згідно з пп. 4.1.1 Закону про прибуток збільшує валовий дохід на суму винагороди. Датою збільшення валового доходу, на нашу думку, є дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від довірителя, або дата подання звіту повіреного про виконання доручення (Обов'язковість подання звіту довірителю передбачена статтею 1006 ЦКУ). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим