Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая

ПОВІРЕНИЙ - ПЛАТНИК ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Оскільки кошти, які надходять на розрахунковий рахунок платників єдиного податку від довірителя, є транзитними (за винятком винагороди за виконання договору доручення), такі особи не мають права власності на такі кошти, тож при визначенні суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для нарахування єдиного податку ці кошти не включаються до бази оподаткування. При виконанні посередницьких договорів базою обкладення єдиним податком є лише винагорода за виконання доручення. Наш висновок підтверджується консультацією податкових органів: «Оскільки платник єдиного податку не мас права власності на такі кошти, вони с транзитними, а тому не включаються до бази оподаткування. Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для суб'єктів малого підприємництва — юридичних осіб — платників єдиного податку <...>« такому разі є сума комісійної винагороди <...> підприємство — платник єдиного податку, <...> нараховуючи суму єдиного податку, до бази оподаткування має включати суму винагороди <...>» (Вісник податкової служби» №12/2006)

Отже, надходження коштів на користь третіх осіб за договорами доручення не підлягають відображенню у Книзі обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва — юридичної особи. Відповідно до Порядку №477, у графі З «Сума виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» та графі 6 «Загальна сума виручки та позареалізаційних доходів» відображається сума доходів, отриманих від виробництва та продажу продукції (товарів, робіт, послуг), які належать суб'єкту малого підприємництва, у цьому випадку — оплата за надання послуги.

Стосовно визначення доходу СПД-фізособа на спрощеній системі оподаткування висловився Держкомпідприємництва у листі від 19.05.2006 г. №3705. Посилаючись на п. 1.2 Закону про доходи, доходом фізичної особи він визначив, зокрема, суму будь-яких коштів, одержаних платником податку у власність або нарахованих на його користь протягом відповідного звітного податкового періоду з різних джерел як на території України, так і за її межами, Держкомпідприємництва зазначив, що доходом приватного підприємця (повіреного) є сума отриманої винагороди за виконання зобов'язання.

Відповідно до ст. 1 Указу №727, як для підприємців, так і для юридичних осіб виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається однаково. Тож порядок формування виручки від посередницьких операцій, визначений у листах ДПАУ, які стосуються юридичних осіб, можна застосувати і для підприємців — фізичних осіб. Також відповідно до ст. 51 ЦКУ, «до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин».

Схема 6.1

Відносини підприємств із застосуванням договору доручення

Відносини підприємств із застосуванням договору доручення

ВАЛОВІ ВИТРАТИ ПОВІРЕНОГО

Відповідно до положень п. 5.1 Закону про прибуток, валовими витратами визнаються будь-які витрати платника податку у грошовій, матеріальній та нематеріальній формі, що здійснюються як компенсація вартості робіт (послуг), які придбаваються таким платником для їх подальшого використання у власній господарській діяльності. Придбані під час виконання договору доручення товари (роботи, послуги) для довірителя і за його рахунок не будуть використані у господарській діяльності повіреного. Отже, якщо повірений є платником податку на прибуток на загальних підставах, то сума коштів, отримана від довірителя і витрачена на товари (роботи, послуги), придбані у межах договору доручення, не включається до його валових витрат.

Але, як було зазначено у розділі юридичної частини матеріалу, якщо інше не встановлено договором, довіритель повинен відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення. Тому, якщо повірений несе витрати, які прямо пов'язані з виконанням доручення, вони включаються до складу валових витрат повіреного за нормами пп. 5.2.1 Закону про прибуток. У майбутньому на суму витрат, які компенсуються довірителем, у повіреного виникають валові доходи на підставі п. 4.1 Закону про прибуток. Дата визначення ВД виникає на підставі п. 11.3 та ВВ — на підставі п. 11.2 Закону про прибуток. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування