Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Порядок обкладення ПДВ операцій за договорами доручення регулюється п. 4.7 Закону про ПДВ. Розглянемо дві групи договорів доручення: на придбання та на продаж.

Зокрема, порядок відображення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) за дорученням та за рахунок довірителя визначено в абз. 3 згаданого пункту. У повіреного, який є платником ПДВ (як юридичні, так і фізичні особи), датою збільшення податкових зобов'язань є дата передачі довірителю придбаних товарів, виконаних згідно з договором доручення.

Увага! Податкові зобов'язання з ПДВ у повіреного у момент отримання коштів від довірителя не виникають. Таку саму думку висловила ДПАУ у листі від 27.01.2007 р. №1509/7/16-1517-26. Датою збільшення податкового кредиту повіреного слід вважати дату перерахування коштів на користь продавця товарів (робіт, послуг) або інших видів компенсацій вартості товарів (робіт, послуг).

При здійсненні поставки товарів (робіт, послуг) від імені довірителя датою збільшення податкових зобов'язань повіреного є дата, визначена за правилами, встановленими п. 7.3 Закону про ПДВ. Датою збільшення суми податкового кредиту повіреного є дата перерахування коштів на користь довірителя або поставки останньому інших видів компенсації вартості зазначених товарів.

Порядок обкладення ПДВ операцій за договором доручення у повіреного залежатиме ще від виду посередницьких послуг та умов договору, на такі операції впливає ЗЕД.

Увага! Норми п. 4.7 Закону про ПДВ не поширюються на операції з експорту та імпорту вживаних товарів, оподаткування яких регулюється відповідними нормами цього Закону.

Якщо повірений за договором доручення на придбання товарів здійснює імпорт товарів, при визначенні дати виникнення права повіреного на податковий кредит слід керуватися пп. 7.5.2 Закону про ПДВ, який передбачає спеціальні умови для формування податкового кредиту для імпортних операцій. А саме: для операцій з ввезення (пересилання) товарів (робіт, послуг) датою виникнення права на податковий кредит є дата сплати податку за податковими зобов'язаннями згідно з пп. 7.3.6 цього Закону.

Отже, ця норма податковий кредит пов'язує зі сплатою податкових зобов'язань. Відповідно до Інструкції №307 (Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації, затверджена наказом ДМСУ від 09.07.97р. №307) у графі 9 ВМД «Особа, відповідальна за фінансове врегулювання» при декларуванні за зовнішньоекономічним договором, укладеним на підставі договору доручення між резидентами, зазначаються відомості про повіреного, і саме він повинен буде сплачувати всі необхідні платежі під час митного оформлення товарів (ПДВ, мито, митні збори та акциз). При подальшій передачі ввезених за дорученням і за рахунок іншої особи імпортних товарів податкові зобов'язання нараховуються згідно з п. 4.7 Закону про ПДВ на дату такої передачі. Саме таку позицію щодо обкладення ПДВ операцій з імпорту товарів за участю посередника висловила ДПАУ у листі від 03.08.2006 р. №8506/6/16-1515-26.

Таблиця 6.1

Бухгалтерський та податковий облік у повіреного

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Отримано кошти від довірителя для виконання доручення

311

377

36000

5000

Відображено ПЗ з ПДВ з винагороди

643

641/ПДВ

1000

2.

Перераховано аванс постачальнику товарів

377

311

30000

Відображено ПК з ПДВ

641/ПДВ

644

5000

3

Отримано товари від постачальника

025

25000

4.

Передано довірителю звіт про виконання доручення

377

703 (719)*

6000

Визнано ПЗ з ПДВ

703 (719)

643

1000

Передано довірителю придбаний товар

025

25000

ПДВ у вартості придбаних і переданих довірителю товарів

643

641/ПДВ

5000

5.

Зарахування ПЗ та ПК у зв'язку з виконанням доручення

644

643

5000

6.

Зарахування заборгованостей

377

631

30000

* Субрахунок 703 використовується, якщо це основний вид діяльності повіреного.

До речі, якщо за договором доручення імпорт товарів здійснено на безоплатній основі, то питання відображення сплаченого ПДВ у складі податкового кредиту повіреного є сумнівним. Адже ДПАУ у листі від 08.08.2007 р. №3955/Т/16-1515-20 зазначила, що права на податковий кредит за такими імпортними товарами у платника немає, аргументуючи тим, що при безоплатному отриманні імпортованих товарів немає факту придбання товарів, як це передбачено у пп. 7.4.1 Закону про ПДВ. Ми не розділяємо таку позицію (див. «ДК» №37/2007).

Порядок оподаткування операцій за участю посередника залежить і від виду товарів, які придбаваються або продаються. Листом ДПАУ від 21.10.2005. р. №10155/6/15-0316 роз'яснила, що п. 4.7 Закону про ПДВ визначає особливості та базу обкладення ПДВ операцій згідно з договором комісії або доручення, проте цей пункт не встановлює порядок оподаткування пільгових товарів (послуг) або ставку цього податку.

Щодо порядку обкладення ПДВ у повіреного, якщо довірителем виступає фізична особа, ДПАУ висловилася у листі від 09.11.2004 р. №10061/6/15-2315-26: у разі здійснення операції з поставки товарів, надання робіт та послуг у межах договорів доручення та інших договорів, які не передбачають передачу права власності на такі товари (роботи, послуги), платник ПДВ повинен застосовувати норму п. 4.7 Закону про ПДВ, у т. ч. у разі придбання товарів (робіт, послуг) за дорученням та за рахунок фізичної особи, не зареєстрованої як суб'єкт підприємницької діяльності.

Отже, порядок обкладення ПДВ операцій за договором доручення визначається з урахуванням умов конкретного договору та статусу сторін.

Сума винагороди обкладається ПДВ у загальному порядку на підставі пп. 3.1.1 Закону про ПДВ. Повірений відображає податкові зобов'язання з ПДВ за першою подією та зобов'язаний надати довірителю податкову накладну. Порядок складання податкової накладної встановлено Порядком №165 (докладно про заповнення податкової накладної див. у розділі 3 цієї книги). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування