Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК У ДОВІРИТЕЛЯ

ВАЛОВИЙ ДОХІД ДОВІРИТЕЛЯ

Якщо за договором доручення здійснюється продаж товарів (робіт, послуг), то валовий дохід у довірителя виникає на підставі пп. 4.1.1 Закону про прибуток.

Датою збільшення валового доходу, згідно з пп. 11.3.1 Закону про прибуток, є дата події, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок (або до каси) платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) — дата фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку.

Враховуючи положення п. 1.31 Закону про прибуток, відповідно до якого не вважаються продажем операції з надання товарів у межах договорів доручення та інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачу прав власності на такі товари, валовий дохід у довірителя при продажу товарів виникне за першою подією — або за датою надходження коштів, або за датою здійснення правочину, зазначеною у звіті повіреного. Проте на практиці ці дві дати можуть не збігатися і довідатися про здійснення правочину довіритель може лише зі звіту повіреного. Щоб уникнути непорозумінь з податківцями та коректно відобразити у податковому обліку довірителя операції з продажу, бажано у договорі доручення обумовити подання звіту повіреним не пізніше останнього дня податкового періоду, в якому здійснено правочин.

Увага! При відображенні у податковому обліку слід врахувати умови конкретного договору, в якому може бути визначено окремий порядок розрахунків між довірителем та третьою стороною.

Таблиця 6.2

Бухгалтерський та податковий облік у довірителя

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Перераховано аванс повіреному

371

311

36000

5000

2.

Відображено ПК з послуг повіреного

641/ПДВ

644

1000

3.

Отримано звіт від повіреного

92

631

5000

4.

Визнано ПК з ПДВ

644

631

1000

5.

Отримано товари від повіреного

281

631

25000

25000

6.

Відображено ПК з придбаних товарів

641/ПДВ

631

5000

7.

Зараховано аванс

631

371

36000

ВАЛОВІ ВИТРАТИ ДОВІРИТЕЛЯ

Сума винагороди, яка сплачується повіреному, відноситься до складу валових витрат довірителя на підставі пп. 5.2.1 Закону про прибуток.

На наш погляд, право збільшити валові витрати у довірителя виникає на дату, визначену згідно з п. 11.2 Закону про прибуток, тобто якщо повірений є платником податку на прибуток на загальних підставах, — за подією, яка відбулася раніше: за датою перерахування винагороди повіреному або за датою отримання від нього звіту. Якщо повірений є особою, визначеною у пп. 11.2.3 Закону про прибуток, то датою збільшення валових витрат довірителя є дата оприбуткування робіт (послуг), тобто дата отримання звіту від повіреного.

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Порядок оподаткування операцій за договором доручення у довірителя — платника ПДВ встановлено п. 4.7. Закону про ПДВ.

Датою збільшення податкових зобов'язань у довірителя при здійсненні операцій з продажу товарів (робіт, послуг) є дата отримання коштів або інших видів компенсації вартості товарів від повіреного.

Право на збільшення податкового кредиту при здійсненні операцій придбання товарів виникає у довірителя у податковий період отримання товарів (робіт, послуг), придбаних повіреним за його дорученням. Тобто при перерахуванні коштів повіреному для виконання договору, а також авансової оплати на виконання доручення довіритель не збільшує податковий кредит.

Якщо ж повірений не є платником ПДВ, то право на податковий кредит у довірителя як наслідок не виникає.

Сплачену суму винагороди повіреному можна відобразити у складі податкового кредиту з ПДВ за умови виконання норм пп. 7.4.1 Закону про ПДВ: використання в оподатковуваних операціях (товару, послуги) у межах господарської діяльності довірителя. За нормами пп. 7.2.6 Закону про ПДВ підставою для нарахування податкового кредиту у довірителя є наявність податкової накладної.

Приклад 6.1

За договором доручення підприємство А (повірений) має укласти договір на придбання товару від імені та за рахунок підприємства Б (довіритель). Повірений отримав на рахунок кошти для виконання доручення у сумі 30000 грн та винагороду у сумі 6000 грн. Усі учасники операції є платниками прибутку на загальних підставах та платниками ПДВ. Бухгалтерський та податковий облік показано у таблицях 6.1 та 6.2. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим