Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

КОМІСІЙНА ПЛАТА

Розмір та порядок комісійної плати встановлюються сторонами в договорі (ст. 1013 ЦКУ). Якщо в договорі це не обумовлено, то комісіонер має право на комісійну винагороду виходячи зі звичайних цін на такі послуги.

Таким чином, робимо висновок: розмір комісійної плати не є істотною умовою договору, тож її відсутність не спричиняє визнання договору не-укладеним.

Також треба врахувати, якщо комісіонер поручився за виконання правочину третьою особою, він має право на додаткову плату (ч. 2 ст. 1013 ЦКУ).

Крім того, у разі відмови від договору комісії в односторонньому порядку комітент зобов'язаний здійснити оплату фактично вчинених дій. Такі наслідки відмови пов'язані з тим, що припинення договору комісії не припиняє зобов'язань, які виникли до моменту припинення. Аналогічні наслідки для комітента матиме й розірвання договору комісії.

Нормативні акти не встановлюють обмежень щодо форми комісійної винагороди — вона може бути виплачена як грошима, так і майном.

ПРИТРИМАННЯ РЕЧІ

Відповідно до ст. 1019 ЦКУ комісіонер має право для забезпечення своїх вимог за договором комісії притримати річ, яка має бути передана комітентові. У разі притримання речі слід враховувати положення статей 594 — 597 ЦКУ. Зокрема, комісіонер, який притримує у себе річ, зобов'язаний негайно повідомити про це боржника. При цьому користування притриманою річчю заборонене.

Зверніть увагу: у разі подальшого невиконання забезпеченого зобов'язання комісіонер автоматично не придбаває права власності на притриману річ. У цьому разі предмет притримання підлягає продажу як заставне майно з публічних торгів (ст. 591 ЦКУ), якщо інше не встановлено договором або законом.

А в разі оголошення комітента банкрутом комісіонер вважатиметься заставодержателем притриманої ним речі.

Враховуючи відсутність будь-яких обмежень у ст. 1019 ЦКУ, право притримання поширюється на будь-які правомірні вимоги комісіонера, у т. ч. з комісійної плати, плати за делькредере, відшкодування понесених витрат, сплати неустойки чи збитків.

відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням договору комісії

Комісіонер має право на відшкодування витрат за договором комісії. При цьому:

1. Комісіонер повинен діяти на умовах, найбільш вигідних для комітента: купувати майно для комітента за найнижчою ціною і продавати майно на користь комітента за найвищою. Якщо ці умови не виконуються комісіонером і він не доведе, що не мав змоги вчинити інакше, то він зобов'язаний відшкодувати комітенту втрати, яких той зазнав унаслідок різниці між узгодженою у договорі ціною та реальною ціною, за якою комісіонер уклав угоду з третьою особою.

2. Якщо комісіонер поніс витрати, пов'язані з виконанням договору з третьою особою, комітент повинен відшкодувати комісіонеру такі витрати, оскільки договір має вчинятися хоч і комісіонером, але за рахунок комітента.

Отже, за умови належного виконання умов договору, комісіонер має право:

— на комісійну винагороду;

— на відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням договору, укладеного з третьою особою на користь комітента (ст. 1024 ЦКУ).

Для забезпечення своїх вимог комісіонер має право на притримання майна, що має бути передане комітенту (ст. 1019 ЦКУ), або на відрахування необхідних сум з коштів, що належать комітенту (ст. 1020 ЦКУ).

3. Комісіонер відповідає перед комітентом за втрату, недостачу або пошкодження майна комітента. Відповідно витрати, понесені комісіонером у зв'язку зі збереженням майна комітента, є його власними витратами, пов'язаними із наданням комісійних послуг за договором комісії. Такі витрати не компенсуються комітентом. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування