Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ДОГОВОРІВ КОМІСІЇ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОГОВОРІВ КОМІСІЇ

Договори комісії в бухгалтерському обліку у комітента і комісіонера відображаються таким чином (див. таблицю 7.1).

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ДОГОВОРІВ КОМІСІЇ

Договір комісії на продаж товарів

Передача майна комісіонеру в межах договору комісії відповідно до п. 1.31 Закону про прибуток не вважається продажем, оскільки тут немає передачі права власності на таке майно. І податкових наслідків з податку на прибуток не буде. Щодо ПДВ, то передача майна комітентом комісіонеру на продаж не відповідає визначенню поставки за п. 1.4 Закону про ПДВ (Поставка товарів — це будь-які операції, що здійснюються у межах договорів купівлі-продажу, міни, поставки та інших цивільно-правових договорів, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію. Не належать до поставки, зокрема, операції з передачі товарів у межах договорів довірчого управління, які не передбачають передачу права власності на такі товари іншій особі). І такі операції не будуть належати до об'єкта оподаткування, який визначається п. 3.1 цього Закону.

Реалізація комісіонером майна в податковому обліку відображається таким чином:

У комітента виникає валовий дохід (оскільки він є власником майна) згідно з пп. 4.1.1 Закону про прибуток, дата виникнення валового доходу — це дата першої події: або надходження коштів на поточний рахунок в оплату товарів від покупця (при готівкових розрахунках — касу комісіонера), або відвантаження товарів (пп. 11.3.1 Закону про прибуток). Тому задля уникнення помилок у комітента із визначенням моменту виникнення валового доходу у договорі комісії треба зазначити, що комісіонер повинен складати звіт, наприклад, на наступний день після реалізації (адже комітенту невідомо, чи продано його товар і чи треба йому нараховувати валовий дохід, поки йому комісіонером не буде надано звіт). Податкові зобов'язання з податку на додану вартість (п. 4.7 Закону про ПДВ) виникають за датою отримання коштів від комісіонера або інших видів компенсації за проданий товар.

У комісіонера відповідно до пп. 7.9.1 Закону про прибуток залучене майно не включається до валового доходу. У нього виникають податкові зобов'язання з податку на додану вартість при реалізації товару покупцю (п. 7.3 Закону про ПДВ) за першою подією, при цьому він повинен виписати податкову накладну покупцю на загальних підставах (п. 16 Порядку №165). За п. 4.7 Закону про ПДВ поставки вживаних товарів (комісійна торгівля), що придбані в осіб, не зареєстрованих платниками податку, базою оподаткування є комісійна винагорода такого платника податку. Податковий кредит виникає за датою перерахування коштів комітенту за реалізований товар або інших видів компенсації (п. 4.7 Закону про ПДВ).

Виплата винагороди і компенсація витрат комісіонера:

у комітента виникають валові витрати (пп. 5.2.1 Закону про прибуток) за першою подією (пп. 11.2.1 Закону), але якщо винагорода виплачується особі, зазначеній у пп. 11.2.3 цього Закону, датою збільшення валових витрат буде фактичне отримання послуги. Податковий кредит з ПДВ виникає за пп. 7.5.1 Закону про ПДВ, за першою подією;

у комісіонера — валовий дохід (пп. 4.1.1 Закону про прибуток) визнається за першою подією (пп. 11.3.1 Закону), а також податкові зобов'язання з ПДВ (п. 3.1 Закону про ПДВ) за першою подією (пп. 7.3.1 Закону).

ДОГОВІР КОМІСІЇ НА КУПІВЛЮ ТОВАРІВ

Передача коштів комісіонеру в межах договору комісії на купівлю товару не передбачає переходу права власності, тому відповідно до пп. 7.9.1 і пп. 7.9.2 Закону про прибуток податкових наслідків не викликає, така операція не буде об'єктом обкладення ПДВ (п. 1.4 і п. 3.1 Закону про ПДВ).

Купівля комісіонером майна в податковому обліку відображається таким чином.

У комітента вартість придбаного майна включається до валових витрат згідно з пп. 5.2.1 Закону про прибуток або підлягає амортизації (якщо придбавається об'єкт ОЗ), дата виникнення валових витрат — це дата оприбуткування товарів (п. 11.2 Закону про прибуток). Податковий кредит з ПДВ виникає у комітента (п. 4.7 Закону про ПДВ) за датою отримання майна (товарів) від комісіонера за умови отримання податкової накладної від останнього.

У комісіонера відповідно до пп. 7.9.1 Закону про прибуток отримання товару від продавця і подальша

Таблиця 7.1

Бухгалтерські проведення при обліку договорів комісії

Назва операції

Бухгалтерський облік

 

у комітента

у комісіонера

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Договір комісії на продаж

Передача комітентом комісіонеру товару на продаж

283

281

024

Продаж товару комісіонером

377 (361) 704

024

702

685

Отримання коштів від покупця за проданий комісійний товар

311

377 (361)

Передача коштів від комісіонера комітенту за проданий товар

311

685

685

311

Звіт комісіонера: у комітента відображено собівартість реалізації визнано дохід від реалізації

902

685

283

702

_

Компенсація витрат комітента і комісійна винагорода

93

631

377 (361)

703

Сплата комісіонеру компенсації та комісійної винагороди

631

311

311

377 (361)

Договір комісії на купівлю

Перерахування коштів від комітента комісіонеру

377 (371)

311

311

685

Перерахування коштів продавцю за товар

371

311

Купівля товару комісіонером

025

Передача комісіонером придбаного товару комітенту

281

377

025

Звіт комісіонера: відображено винагороду комісіонера

93

631 (371)

377

703

Перерахування коштів комісіонеру за виконання договору

631 (371)

311

311

377

Зарахування заборгованості

 

685

371

передача його комітенту не є об'єктом обкладання податком на прибуток. Відповідно до п. 4.7 Закону про ПДВ у нього виникає податковий кредит у момент перерахування коштів за товар продавцю (п. 4.7 Закону про ПДВ), а податкові зобов'язання — при відвантаженні товару комітенту, при цьому комісіонер повинен виписати податкову накладну комітенту, дотримуючись вимог п. 16 Порядку №165. Виплата винагороди і компенсація витрат комісіонера — аналогічно як при продажу комісійного майна (товару):

у комітента виникають валові витрати (п. 5.2 Закону про прибуток) за датою п. 11.2 цього Закону. Податковий кредит з ПДВ за пп. 7.5.1 Закону про ПДВ;

у комісіонера — валові доходи (пп. 4.1.1 Закону про прибуток) за першою подією (пп. 11.3.1 Закону) і податкові зобов'язання з ПДВ (п. 3.1 Закону про ПДВ) за першою подією (пп. 7.3.1 Закону).

Бухгалтерський та податковий облік за договором комісії на продаж

Таблиця 7.2

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

Податковий облік

Д-т

К-т

грн

ВД

ВВ

Облік у комітента

1.

Передача комісіонеру товару на продаж

283

281

12000

2.

Продаж товару комісіонером* — отримано звіт

15000

15000

3.

Отримано кошти від комісіонера за проданий товар

311

643

685

641

18000 3000

4.

При отриманні звіту комісіонера відображено с/вартість реалізації,

визнано дохід від реалізації

902

685

702

283

702

643

12000 18000 3000

12000 (п. 5.9 Закону про прибуток)

5.

Комісійна винагорода комісіонера відповідно до звіту

93

641

631

631

1000 200

1000

6.

Компенсація витрат комісіонера відповідно до звіту

93

641

631

631

300 60

300

7.

Сплата комісіонеру компенсації та комісійної винагороди

631

311

1560

8

Визначено фінансовий результат

702

791

791

791

902

93

15000 12000 1300

_

Облік у комісіонера

1.

Отримано товар від комітента

024

18000

2.

При продажу комісійного товару: списано товар дохід від реалізації

дохід, що належить комітенту

377 (361) 643

704

024

702

641

685

18000 18000 3000

18000

3

Отримано кошти за проданий комісійний товар

311

377 (361)

18000

 

4.

Перерахування комітенту коштів за проданий товар

685

641

311

644

18000 3000

5

Зараховано суму ПДВ

644

643

3000

6.

Комісійні витрати

93

641

631

631

300 60

300,00

7.

Передано звіт комітенту, де відображено суму витрат, яка підлягає компенсації, і суму комісійної винагороди (1200 + 360 = 1560 грн, у тому числі ПДВ — 260 грн)

377 (361) 703

703

1560

1300

 

 

641

260

 

8

Отримано кошти від комітента

311

377 (361)

1560

9.

Визначено фінансовий результат

702

791

791

703

791

704

93

791

18000 18000 300 1300

* До ВД — після дати відвантаження товару або після дати отримання коштів.

Приклад 7.1

Комісіонер відповідно до договору комісії реалізував товар комітента, собівартість якого 12000 грн. Продажна ціна товару згідно з комісійним договором становить 18000 грн, у т. ч. ПДВ 3000 грн, винагорода комісіонера становить 1200 грн, у т. ч. ПДВ 200 грн. Витрати комісіонера, відповідно до звіту, становлять 360 грн, у т.ч. ПДВ 60 грн. Відвантаження комісіонером товару покупцю передувало оплаті. Комітенті комісіонер — юридичні особи на загальній системі оподаткування і платники ПДВ. Облік операцій наведено в таблиці 7.2 на с. 107.

Приклад 7.2

Комітент відповідно до договору комісії перерахував комісіонеру для купівлі товару на поточний рахунок кошти в сумі 24000 грн, винагорода комісіонера становить 2400 грн, у т. ч. ПДВ 600 грн. Витрати комісіонера, відповідно до звіту, становлять 360 грн, у т. ч. ПДВ 60 грн. Відвантаження комісіонером товару покупцю передувало оплаті. Комітент і комісіонер — юридичні особи на загальній системі оподаткування і платники ПДВ. Облік операцій наведено у таблиці 7.3.

Таблиця 7.3

Бухгалтерський та податковий облік за договором комісії на купівлю

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

 

 

Д-т

К-т

 

ВД

ВВ

Облік у комітента

1.

Перерахування комісіонеру коштів

377

311

24000

2.

Передача комісіонером придбаного товару комітенту*

281

641

377

377

20000

4000

20000 (п. 5.9

Закону про прибуток)

3.

Комісійна винагорода комісіонера відповідно до звіту (відображається як збільшення балансової вартості товару)

281

641

631

631

2000 400

2000 (п. 5.9 Закону про прибуток.)

4.

Компенсація витрат комісіонера відповідно до звіту (відображається як збільшення балансової вартості товару)

281

641

631

631

300

60

300 (п. 5.9

Закону про прибуток)

5.

Перерахування коштів комісіонеру за виконання договору

631

311

2760

Облік у комісіонера

1.

Отримано кошти від комітента

311

685

24000

2.

Перераховано кошти за товар

371

641

311

644

24000 4000

3.

Купівля товару комісіонером

025

24000

 

4.

Передано придбаний комісійний товар комітенту

643

025

641

24000

4000

5.

Зараховано суму ПДВ

644

643

4000

6.

Зараховано заборгованість

685

371

24000

7.

Комісійні витрати

93

641

631

631

300

60

——

300

7.

Передано звіт комітенту, де відображено суму витрат, яка підлягає компенсації, і суму комісійної винагороди (2400 + 360 = 2760 грн, у тому числі ПДВ — 460 грн)

377

703

703

641

2760 460

2300

8.

Отримано кошти від комітента

311

377

2760

 

 

9

Визначено фінансовий результат

703

791

2300

 

* Перерахування комісіонером коштів за придбаний товар і придбання ним товару не відображаються в обліку комітента. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування