Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Істотні умови договору — це ті, без погодження яких договір може бути визнано неукладеним.

Відповідно до ст. 284 ГКУ, суб'єкти господарювання при укладенні договору оренди обов'язково повинні погодити такі істотні умови:

1) об'єкт оренди (склад і вартість (Як сказано у ч.2 ст. 284 ГКУ, оцінка об'єкта оренди здійснюється за відновною вартістю При здійсненні оцінки слід дотримуватися, зокрема, положень Закону України від 12.07.2001 р. №2658-111 «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Методики

оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою КМУ від 10.08.95 р. №629) майна з урахуванням її індексації);

2) строк, на який укладається договір оренди;

3) орендна плата з урахуванням її індексації;

4) порядок використання амортизаційних відрахувань;

5) відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону про оренду держмайна, істотними умовами договору оренди об'єктів, що перебувають у державній чи комунальній власності, крім вищезазначених, також є:

1) виконання зобов'язань;

2) забезпечення виконання зобов'язань — неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;

3) порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди;

4) відповідальність сторін;

5) страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

6) обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна.

ОРЕНДНА ПЛАТА

Плата за користування майном — одна з найважливіших умов договору оренди.

При визначенні її розміру сторони повинні узгодити одночасно форму її внесення: у грошовій або натуральній формі.

Згідно з ч. 1 ст. 762 ЦКУ, якщо розмір плати не встановлено договором, він визначається з урахуванням споживчої якості речі та інших обставин, які мають істотне значення.

При розрахунку розміру орендної плати за орендоване майно державної та комунальної форми власності слід керуватися Законом про оренду держмайна, а також Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою КМУ від 04.10.95 р. №786.

Сторони можуть встановити умови, за яких розмір орендної плати підлягає перегляду або зміні (індексації). У разі настання таких умов, якщо сторони не досягнуть згоди щодо нового розміру орендної плати, договір за загальним правилом може бути розірваний за згодою сторін або у судовому порядку.

ЦКУ передбачає право орендаря вимагати зменшення плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість користування майном істотно зменшилася (крім випадку нормального зношення предмета оренди). Такими обставинами, на нашу думку, можуть бути погіршення стану майна не з вини орендаря, дія форс-мажорних обставин тощо.

У такому разі розмір зменшення плати визначається виходячи зі строків та характеру погіршення порівняно з умовами користування і станом майна, що визначені у нормативному порядку чи самим договором.

За загальним правилом орендна плата за користування майном вноситься щомісяця. Якщо сторони бажають визначити іншу періодичність, то її треба закріпити у договорі.

Відповідно до ч. 6 ст. 762 ЦКУ, орендар звільняється від плати за весь час, протягом якого він не міг користуватися майном через обставини, за які він не відповідає. Такими обставинами можуть, зокрема, бути вже згадані форс-мажорні та інші обставини, які виникли не з вини орендаря. Крім того, сюди ж можна віднести, наприклад, випадки, коли орендодавець не виконує своїх обов'язків з передачі майна орендарю, забезпечення доступу орендаря до об'єкта оренди. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування