Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

СТРОК ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

Договір оренди може бути укладено як на визначений строк, так і на невизначений (ст. 763 ЦКУ)._

При укладенні договору на невизначений термін кожна зі сторін має право відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це іншу сторону за 1 місяць, а при оренді нерухомого майна — за 3 місяці (якщо інші строки не встановлені законом або договором).

В окремих випадках строк оренди може обмежуватися максимальним строком. Так, строк дії договору оренди землі не може перевищувати 50 років (ст. 19 Закон про оренду землі).

У ст. 764 ЦКУ передбачено можливість автоматичної пролонгації договору оренди при фактичному продовженні орендних відносин після закінчення строку договору, якщо одночасно мають місце такі умови:

— орендар продовжує користуватися майном після закінчення терміну договору;

— орендодавець не заперечує проти цього протягом 1 місяця від дня закінчення терміну договору.

Договір у зазначених випадках вважається поновленим на строк, раніше встановлений договором.

Схожа норма щодо поновлення строку дії договору оренди міститься й у ГКУ (ч. 4 ст. 284), ст. 17 Закону про оренду держмайна.

УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ОРЕНДОВАНИМ МАЙНОМ. СУБОРЕНДА (ПІДНАЙМ)

Згідно з ч. 1 ст. 773 ЦКУ, орендар зобов'язаний користуватися річчю відповідно до її призначення та умов договору. Призначення речі, на нашу думку, має бути визначене договором. Інакше річ повинна використовуватися за своїм звичайним призначенням, що випливає з її суті.

Якщо орендар використовує річ не відповідно до умов договору оренди або не за призначенням, орендодавець має право вимагати розірвання договору і відшкодування збитків (ч. 2 ст. 773 ЦКУ).

ЦКУ передбачає, що орендареві належить право власності на плоди, продукцію, доходи, отримані ним унаслідок користування річчю, переданою в оренду.

Відповідно до ч. 1 ст. 774 ЦКУ, за загальним правилом орендар має право укладати договір суборенди (піднайму) лише за згодою орендодавця, якщо інше не встановлено договором або законом. Виняток з цього правила міститься у ГКУ (Стаття 288 ГКУ: «Орендар має право передати окремі об'єкти оренди. Передача в суборенду цілісних майнових комплексів не допускається) та Законі про оренду держмайна і стосується державного та комунального майна, суборенда якого можлива і без згоди орендодавця у строкових межах дії договору оренди, якщо інше не передбачено договором. суборенду, якщо інше не передбачено законом або договором оренди.

До відносин суборенди (піднайму) застосовуються ті самі правила, що й до договорів оренди (найму).

Відповідно до ст. 770 ЦКУ, перехід права власності на передану в оренду річ не є підставою для розірвання договору оренди, якщо у договорі прямо не передбачено припинення договору в такому разі.

РЕМОНТ РЕЧІ, ПЕРЕДАНОЇ В ОРЕНДУ

Правила розподілу обов'язків між сторонами стосовно підтримання у належному стані речі, переданої в оренду, закріплено у ст. 776 ЦКУ. Так, на орендаря покладається обов'язок проведення за його рахунок поточного ремонту. А ось обов'язок проведення капітального ремонту покладається на орендодавця. Ці умови можуть бути змінені договором.

Капітальний ремонт слід провести у термін, встановлений договором. Якщо цей термін не визначено або є невідкладна потреба, ремонт повинен бути проведений у розумний термін.

У ч. З ст. 776 ЦКУ передбачено наслідки невиконання орендодавцем цього обов'язку: у цьому разі орендар має право за своїм вибором або зробити капітальний ремонт речі і зарахувати його вартість у рахунок плати за користування річчю, або стягнути з орендодавця вартість ремонту, або вимагати дострокового розірвання договору і відшкодування збитків. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим