Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая

ПЕРЕВАЖНІ ПРАВА ОРЕНДАРЯ

ЦКУ передбачає за орендарем, який належним чином виконував свої обов'язки (зокрема використовував річ за призначенням, своєчасно вносив плату за користування майном тощо), переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди на новий строк. Крім того, орендар, який належним чином виконував свої обов'язки, у разі продажу речі, переданої в оренду, має переважне право перед іншими особами на її придбання (ч. 2 ст. 777 ЦКУ).

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди на новий строк, зобов'язаний повідомити (краще — письмово) про це орендодавця до закінчення терміну договору оренди у строк, встановлений договором, а якщо його не встановлено — у розумний строк (ч. 1 ст. 777 ЦКУ). Очевидно, розумний строк — це строк, необхідний для з'ясування всіх умов майбутнього договору до закінчення дії поточного договору оренди.

При укладенні договору оренди на новий термін умови договору може бути змінено за згодою сторін. Якщо нові умови не влаштовують орендаря, він втрачає переважне право укладати договір на новий термін.

ПОЛІПШЕННЯ ТА ПОГІРШЕННЯ ОРЕНДАРЕМ РЕЧІ, ПЕРЕДАНОЇ В ОРЕНДУ

Питання поліпшення орендованої речі регулюються ст. 778 ЦКУ. Так, відповідно до ч. 2 цієї статті, якщо орендар зробив поліпшення, що можуть бути відокремлені, то вони визнаються його власністю, і він має право їх вилучити після закінчення терміну договору.

Питання, на кого повинні бути віднесені витрати, пов'язані з невідокремленими поліпшеннями, вирішується залежно від того, зроблено їх за згодою орендодавця чи без неї. У першому випадку орендар має право вимагати від орендодавця відшкодування вартості цих поліпшень або зарахування їх вартості у рахунок плати за користування річчю; у другому — всі понесені витрати відносяться на орендаря, він не має права на відшкодування їхньої вартості, бо не мав права якимось чином змінювати річ, що є предметом договору оренди.

У ч. 4 ст. 778 ЦКУ міститься норма щодо належності нової речі, створеної внаслідок поліпшення за згодою орендодавця: орендар у цьому разі стає співвласником такої речі. А частка орендаря у праві власності відповідає вартості його витрат на поліпшення речі, якщо інше не встановлено договором або законом. Наприклад, у договорі може бути зазначено максимально допустимий розмір витрат орендаря на поліпшення об'єкта оренди з відповідною допустимою часткою у праві власності.

У разі погіршення орендованої речі, переданої в оренду, орендар, згідно зі ст. 779 ЦКУ, зобов'язаний усунути погіршення речі, що виникли з його вини, або відшкодувати заподіяні збитки орендодавцю за умови неможливості її відновлення.

При цьому, відповідно до ч. З ст. 779 ЦКУ, орендар не відповідає за погіршення речі, якщо це сталося внаслідок нормального її зношення або через недогляд орендодавця. Під нормальним мається на увазі зношення, якого річ зазнала б при звичайному її використанні за тим призначенням, яке визначено договором оренди, протягом терміну дії останнього.

У разі погіршення речі не з вини орендаря, останній відповідальності за це не несе. Мало того, згідно з ч. 4 ст. 762 ЦКУ, він може вимагати зменшення плати, якщо можливість користування майном внаслідок такого погіршення істотно поменшала.

Якщо ж річ була передана йому з гарантією якості, то орендар має право покласти відповідальність за погіршення речі на орендодавця, бо останній не забезпечив збереження якості речі, переданої орендарю.

У такому разі в орендаря з'являється право висунути додаткові вимоги до орендодавця (ч. 2 ст. 768 ЦКУ).

ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

За загальним правилом, встановленим у ст. 525 ЦКУ, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Щодо оренди встановлена підстава, яка дозволяє орендодавцю достроково відмовитися від договору оренди. Такою підставою є несвоєчасне внесення плати за користування річчю протягом трьох місяців поспіль (ст. 782 ЦКУ). При цьому договір оренди вважається розірваним з моменту одержання орендарем повідомлення про відмову від договору.

Підстави розірвання договору на вимогу сторін визначено, зокрема, у статтях 783, 784 ЦКУ.

ПОВЕРНЕННЯ РЕЧІ, ПЕРЕДАНОЇ В ОРЕНДУ

Орендар зобов'язаний негайно повернути орендодавцеві річ при припиненні договору. Річ підлягає поверненню у стані, в якому орендар її одержав з урахуванням нормального зношення, або у стані, який було обумовлено у договорі.

Якщо ж орендар не повернув річ або повернув її несвоєчасно, орендодавець має право вимагати сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за весь час прострочення (ст. 785 ЦКУ). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим