Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ОРЕНДИ

Бухгалтерський облік орендних операцій ведеться відповідно до П(С)БО 14 «Оренда». Цей стандарт поділяє оренду на операційну та фінансову. Цікаво, що поняття операційної оренди у цивільному законодавстві не визначене, але його використовують у бухгалтерському та податковому обліку (Закон про оподаткування прибутку підприємств та П(С)БО 14). З метою бухобліку під операційною орендою слід розуміти операції найму майна, за яких договір оренди не передбачає можливості викупу орендованого майна орендарем, тобто право власності на майно після закінчення орендних відносин не перейде до орендаря.

Облік в орендаря

Для зручності наведемо головні бухгалтерські наслідки, що виникають у орендаря при операціях оренди, в табличній формі (див. таблицю 9.3).

Таблиця 9.3

ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ОРЕНДАРЯ ОПЕРАЦІЙ ОРЕНДИ

Нерухомість

Транспортні засоби (аналогічний бухгалтерський облік іншого майна, що відноситься до груп 2,3,4 ОФ)

Облік об'єкта

Вартість об'єкта оренди орендар відображає на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи». її визначають відповідно до акта приймання-передачі.

Як при оренді нерухомості.

Сплата орендних платежів

Орендні платежі відповідно до договору, якщо ним обумовлено фіксовану суму та чітко зазначено період, за який мають нараховуватися платежі, відображають у складі витрат звітного періоду (п. 9 П(С)БО 14) у кореспонденції з субрах. 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Якщо підприємство є виробничим, то, відповідно до п. 15.4 П(С)Б0 16 та Інструкції №291, витрати на операційну оренду основних засобів відносять до складу загальновиробничих витрат. Тому витрати з оренди виробничого приміщення відображаються на pax. 91 «Загальновиробничі витрати», які підлягають розподілу. Підприємства торгівлі цей рахунок не застосовують. Якщо орендується приміщення невиробничого призначення, то витратним рахунком буде або 92 «Адміністративні витрати», або 93 «Витрати на збут». Якщо підприємство працює з використанням рахунків класу 8, то сума орендної плати відображається на pax. 84 «Інші операційні витрати».

Витрати на оренду в бухобліку слід відображати за фактом нарахування (щомісяця, щокварталу — залежно від умов договору), незалежно від оплати.

Як при оренді нерухомості.

 

Нерухомість

Транспортні засоби (аналогічний бухгалтерський облік іншого майна, що відноситься до груп 2,3,4 ОФ)

Поліпшення та ремонт майна

Варіант 1. Ремонт здійснює орендодавець

У бухгалтерському обліку орендаря не відображається.

У бухгалтерському обліку орендаря не відображається.

Варіант 2. Ремонт орендованого майна здійснює орендар

Для бухгалтерського обліку ремонтів 03 їх слід поділити

на дві категорії.

1. Ремонти, які здійснюються для підтримання об'єкта у робочому стані і жодних додаткових економічних вигід

Відображення у бухобліку ремонтів автомобіля або основних засобів інших груп здійснюється у тому ж порядку, що і будівель. Основна проблема, що може виникнути, — це віднесення певного виду робіт до категорії поточних витрат або витрат, які

підприємству не приносять. У цьому разі слід керуватися п. 15 П(С)БО 7 і відносити такі витрати до витрат звітного періоду. Для будівель такими витратами можна вважати поточний ремонт.

Витрати на поточний ремонт відображають на відповідних витратних рахунках (91, 92, 93). 2. Ремонти, які у майбутньому принесуть підприємству додаткові економічні вигоди. Облік таких ремонтів регламентує п. 8 П(С)БО 14. Витрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що спричинюють збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його використання, орендар відображає як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Такі витрати спочатку слід капіталізувати на pax. 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів». Після закінчення капітального ремонту і оформлення всієї необхідної документації pax. 153 кредитується в дебет pax. 117 «Інші необоротні матеріальні активи». Надалі такі витрати амортизуватимуться прямолінійним або виробничим методом (п. 26 П(С)БО 7). Нарахована амортизація відображається на pax. 132. Якщо говорити про будівлю, то до таких витрат можна віднести витрати на капітальний ремонт.

слід капіталізувати.

Капітальний ремонт виконується за потреби згідно з результатами обстеження технічного стану і призначений для продовження строку експлуатації ДТЗ. До капітального ремонту належать роботи, пов'язані із заміною кузова для автобусів та легкових автомобілів, рами для вантажних автомобілів або одночасною заміною не менше трьох базових агрегатів. До капітального ремонту причепів належать роботи, пов'язані із заміною рами.

До витрат на поліпшення слід віднести встановлення автомагнітоли, колонок, сигналізації та інші витрати. Такі витрати треба капіталізувати на pax. 153 з наступним віднесенням на pax. 117 «Інші необоротні матеріальні активи». Надалі такі витрати підлягатимуть амортизації прямолінійним або виробничим методом.

Поточний ремонт виконується за потреби згідно з результатами діагностування технічного стану ДТЗ або за наявності несправностей і призначений для забезпечення або відновлення його працездатності.

Крім поточного ремонту, є ще щоденне обслуговування, технічне обслуговування та сезонне технічне обслуговування ДТЗ. Технічне обслуговування є невід'ємною частиною підтримання транспортного засобу у належному технічному стані. Періодичність проведення та перелік необхідних робіт щодо кожного виду технічного обслуговування встановлено Положенням №102.

Такі витрати слід віднести до витрат звітного періоду: рахунки 91, 93.

Варіант 3. Ремонт орендованого майна проводить орендар, а орендодавець компенсує йому понесені витрати

Відображати таку операцію слід так, як при продажу послуги:

Д-т 377 К-т 703 — відображено дохід від продажу послуги.

Д-т 703 К-т 641 — дохід зменшено на суму ПДВ. Д-т 23 К-т 20, 66, 65, 685.... — понесені витрати відображено у складі собівартості послуг. Д-т 903 К-т 23 — відображено у складі витрат собівартість послуг.

Д-т 791 К-т 903 — понесені витрати віднесено на фінансовий результат.

Д-т 703 К-т 791 — відображено у складі фінансового результату отримані доходи.

Аналогічно.

Нерухомість

Транспортні засоби (аналогічний бухгалтерський облік іншого майна, що відноситься до груп 2,3,4 ОФ)

Варіант 4. Ремонт орендованої будівлі здійснює орендар

у рахунок орендної плати

Ця операція є бартерною. При такому варіанті слід відобразити нарахування орендної плати, потім реалізацію послуги і наприкінці провести залік заборгованостей: Д-т 91, 92, 93 К-т 685 — нараховано орендну плату. Д-т 377 К-т 703 — відображено дохід від продажу послуги.

Д-т 703 К-т 641 — дохід зменшено на суму ПДВ.

Д-т 23 К-т 20, 66, 65, 685... — понесені витрати відображено у складі собівартості послуг. Д-т 903 К-т 23 — відображено у складі витрат собівартість послуг.

Д-т 791 К-т 903 — понесені витрати віднесено на фінансовий результат.

Д-т 703 К-т 791 — відображено у складі фінансового результату отримані доходи.

Д-т 685 К-т 377 — проведено залік заборгованостей.

 

 

Аналогічно.

Поточні витрати орендаря

Якщо у приміщенні встановлено прилади обліку (лічильники) та орендар уклав договір про сплату комунальних послуг безпосередньо з підприємствами, які їх надають, то у бухобліку орендаря такі витрати будуть відображені на pax. 91, 92, 93 у кореспонденції з pax. 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». До складу витрат включається вартість комунальних послуг у періоді їх фактичного отримання, незалежно від строків оплати. Якщо у приміщенні не встановлено прилади обліку, а сплата здійснюється орендодавцю на підставі виставлених ним рахунків, то облік таких витрат буде таким, як

при сплаті вартості послуг безпосередньо комунальним підприємствам.

Облік пально-мастильних матеріалів ведеться на субрахунку 203 «Паливо». За дебетом відображається надходження, за кредитом — вибуття. Списання пально-мастильних матеріалів у бухобліку здійснюється на підставі дорожніх листів за нормами.

Норми списання затверджено Положенням №43*. Податок з власників ТЗ

у бухобліку орендаря не буде відображений, оскільки сплачується орендодавцем.

Збір за забруднення навколишнього середовища

Сплачує орендар, який фактично використовує автомобіль.

У бухобліку орендаря він буде відображений за дебетом pax. 91, 92, 93 у кореспонденції з кредитом pax. 641 «Збір за забруднення».

Повернення об'єкта

Списується вартість будівлі з позабалансового рахунка. Якщо ж капітальний ремонт здійснював орендар без згоди орендодавця, то при поверненні об'єкта оренди орендодавцю незамортизовану частину таких витрат у місяці, наступному за місяцем повернення (п. 28 П(С)БО 7), слід віднести одразу на pax. 977 «Інші витрати звичайної діяльності». Це пов'язане з тим, що у такому разі орендар не має права вимагати від орендодавця компенсації понесених витрат. А амортизувати і далі такі витрати у складі балансової вартості групи 1 теж не можна. Вони вже не відповідатимуть критерію активу.

Аналогічно.

* Норми витрати пального і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. №43. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування