Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая

ОБЛІК В ОРЕНДОДАВЦЯ

Для зручності наведемо головні бухгалтерські наслідки, які виникають у орендодавця при операціях оренди, в табличній формі (див. таблицю 9.4).

Таблиця 9.4

Відображення в бухгалтерському обліку орендодавця операцій оренди

Нерухомість

Транспортні засоби (аналогічний бухгалтерський облік іншого майна, що відноситься до груп 2,3,4 ОФ)

ОБЛІК ОБ'ЄКТА

Майно, передане в операційну оренду, продовжує обліковуватися на балансі орендодавця. Тому орендодавець продовжує нараховувати амортизацію.

Аналогічно.

СПЛАТА ОРЕНДНИХ ПЛАТЕЖІВ

Якщо надання майна в оренду — основний (єдиний) вид діяльності підприємства, доходи обліковують у складі «Доходу від реалізації робіт і послуг» (субрах. 703). В інших випадках такий дохід відображають у складі «Дохід від операційної оренди активів» (субрах. 713) у кореспонденції з субрах. 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Аналогічно.

ПОТОЧНІ ВИТРАТИ ОРЕНДОДАВЦЯ

Якщо дохід від оренди класифікується як операційний, то витратами в орендодавця будуть амортизаційні відрахування, що відображаються за дебетом субрах. 949 «Інші витрати операційної діяльності» у кореспонденції з кредитом субрах. 131 «Знос основних засобів». Якщо підприємство формує дохід від реалізації послуг, понесені витрати обліковують на pax. 23 «Виробництво». Наприкінці місяця витрати, сформовані на pax. 23, відносять на собівартість наданих послуг (Д-т 903 К-т 23) разом із визнанням доходу (нарахування орендної плати Д-т 377 К-т 703). У результаті формується фінансовий результат: Д-т 791 К-т 903; Д-т 703 К-т 791.

Облік пально-мастильних матеріалів в орендодавця не ведеться, оскільки такі витрати несе орендар.

Податок з власників ТЗ буде відображено на субрах. 949 «Інші витрати операційної діяльності» або на pax. 23 у кореспонденції з субрах. 641. Збір за забруднення навколишнього середовища

У орендодавця не відображається (нарахування і сплату цього збору здійснює орендар).

ПОЛІПШЕННЯ ТА РЕМОНТ МАЙНА

ВАРІАНТ 1. РЕМОНТ ЗДІЙСНЮЄ ОРЕНДОДАВЕЦЬ

Витрати, які здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані і не спричинять у майбутньому збільшення економічних вигід (наприклад, поточний ремонт), відображаються в орендодавця на pax. 949, 23.

Вибір рахунка залежить від того, чи є оренда основним видом діяльності. Якщо так, то витрати спочатку збиратимуться на pax. 23 «Виробництво» з подальшим відображенням на pax. 903 «Собівартість реалізованих послуг». Якщо ж оренда не є основним видом діяльності орендодавця, тоді всі витрати на поточний ремонт слід віднести на субрах. 949 «Інші витрати операційної діяльності». Витрати на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію, що спричинять збільшення майбутніх економічних вигід (наприклад, капітальний ремонт) в орендодавця спочатку слід капіталізувати на субрах. 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів». Після закінчення капітального ремонту й оформлення всієї необхідної документації субрах. 152 кредитується у дебет субрах. 103 «Будинки та споруди». В орендодавця такі витрати збільшать балансову вартість цієї будівлі. Але під час таких робіт амортизація на ремонтований об'єкт не нараховується (п. 23 П(С)БО 7): вона перестає нараховуватися з місяця, наступного за місяцем, в якому почалася реконструкція, і починає нараховуватися з місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт основних засобів став придатний для корисного використання (п. 29 П(С)БО 7).

Щоденне обслуговування, технічне обслуговування та сезонне технічне обслуговування ДТЗ у бухобліку орендодавця не відображається, оскільки

такі витрати несе той, хто фактично експлуатує ТЗ, — орендар.

Поточний та капітальний ремонт такий самий, як і у будівлі, з тією лише різницею, що з субрах. 152 такі витрати слід списувати у дебет субрах. 105 «Транспортні засоби», 104 «Машини та обладнання», 109 «Інші основні засоби». При цьому слід мати на увазі, що в місяці, в якому здійснено та відображено капітальні витрати на субрах. 152 у зв'язку з дообладнанням чи капітальним ремонтом, амортизація не нараховується (п. 23 П(С)БО 7).

Варіант 2. Ремонт орендованої будівлі здійснює орендар

Якщо ремонт здійснюється без згоди орендодавця, то компенсувати його орендодавець не зобов'язаний. Тому в його обліку такий ремонт відобразиться лише у періоді повернення будівлі з оренди (див. повернення об'єкта).

Аналогічно.

Нерухомість

Транспортні засоби (аналогічний бухгалтерський облік іншого майна, що відноситься до груп 2,3,4 ОФ)

Варіант 3. Ремонт орендованої будівлі проводить орендар, а орендодавець компенсує йому понесені витрати

Якщо витрати здійснюються за згодою орендодавця, то для орендодавця вони обліковуються як придбання послуг. Д-т 152 (949,23) К-т 685; Д-т 641 К-т 685 Д-т 101 К-Т 152.

Аналогічно, з тією лише різницею, що з субрах. 152 такі витрати слід списувати у дебет субрах. 105 «Транспортні засоби», 104 «Машини та обладнання», 109 «Інші основні засоби».

Варіант 4. Ремонт орендованої будівлі здійснює орендар у рахунок орендної плати

Ця операція є бартерною. При такому варіанті слід спочатку відобразити нарахування орендної плати, потім придбання послуги і наприкінці провести залік заборгованостей: Д-т 377 К-Т 703, 719; Д-т 703,719 К-т 641; Д-т 152 (949, 23) К-т 685; Д-т 641 К-т 685; Д-т 685 К-Т377.

Аналогічно.

Повернення об'єкта

Повернення самого об'єкта не відображається. Але вартість поліпшень, проведених без згоди орендодавця, на суму фактично отриманих поліпшень (відповідно до акта приймання-передачі) збільшує балансову вартість будівлі та інший додатковий капітал субрах. 425 «Інший додатковий капітал». У цьому акті такі поліпшення відобразяться або за залишковою вартістю, або відповідно до акта експертної оцінки, проведеної на замовлення підприємства. Такі поліпшення слід відображати як безоплатно отримані послуги. Д-т 10 К-т 425 — залишкова вартість поліпшень.

Аналогічно.

Приклад 9.1

Підприємство «Орендодавець» передало в оперативну оренду підприємству «Орендар» легковий автомобіль вартістю 100000 грн. Орендний платіж щомісяця становить 2400 грн з ПДВ. Бухгалтерський та податковий облік відображено у таблиці 9.5.

Таблиця 9.5

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ОПЕРАТИВНОЇ ОРЕНДИ

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

Облік у ТзОВ «Орендодавець»

1.

Передано автомобіль в оперативну оренду

105/1*

100000

2.

Нараховано орендну плату.

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

377

713

2000

2000

713

641/ПДВ

400

3.

Отримано орендну плату

311

377

2400

4.

Відображено фінансовий результат

713

793

2000

Облік у ТзОВ «Орендар»

1.

Отримано легковий автомобіль в оперативну оренду

01

100000

2.

Нараховано орендну плату за звітний період. Нараховано податковий кредит з ПДВ

92,93

685

2000

1000**

641/ПДВ

685

400

3.

Перераховано орендну плату

685

311

2400

* Рекомендовано запровадити субрахунок 105/1 для обліку автотранспорту, переданого в оперативну оренду.

* * Відповідно до пп. 5.4.10 Закону про прибуток до складу ВВ включається лише 50% витрат на оренду легкового автомобіля. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування