Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК РЕЧЕЙ, ПЕРЕДАНИХ НА ЗБЕРІГАННЯ

ОБЛІК ТОВАРІВ, ПЕРЕДАНИХ НА ЗБЕРІГАННЯ

Згідно з п. 1.24 Закону про прибуток «відповідальне зберігання — це господарська операція платника податку, що передбачає передачу згідно з договорами схову матеріальних цінностей на зберігання іншій особі без права їх використання в господарському обороті такої фізичної чи юридичної особи, з подальшим поверненням цих матеріальних активів платнику податку без зміни їх якісних чи кількісних характеристик». Отже, для цілей оподаткування під відповідальним зберіганням розуміються операції, за умовами яких зберігач не може розпоряджатися отриманими на зберігання речами. Якщо ця умова виконується, то право власності на майно не переходить від поклажодавця до зберігача, і така операція відповідно до п. 1.31 Закону про прибуток не є продажем. Аналогічна ситуація виникає і щодо ПДВ. Таким чином, отримання речей на відповідальне зберігання у жодному разі не відображається у податковому обліку сторін: не виникають валові доходи (валові витрати) (див. п. 1.24, 1.31, пп. 7.9.1 Закону про прибуток), не виникає об'єкт для нарахування ПДВ (див. п. 1.4 Закону про ПДВ).

Окрему увагу слід приділити зберіганню речей, визначених родовими ознаками. ЦКУ передбачає можливість переходу права власності на річ, визначену родовими ознаками, лише якщо це прямо передбачено у договорі зберігання (ст. 958, ст. 1046 ЦКУ). Тобто «за замовчуванням» річ, визначена родовими ознаками, не переходить у власність зберігача. Проте задля уникнення непорозумінь з контролюючими органами та різних негативних податкових наслідків радимо при укладенні договорів зберігання речей, визначених родовими ознаками, зазначати, що такі речі не переходять у власність зберігача.

Важливо! Як сказано вище, умовами договору складського зберігання може бути передбачено перехід права розпоряджатися речами, визначеними родовими ознаками, до товарного складу. У такій ситуації до відносин сторін застосовуються положення про договір позики, а час та місце повернення товарів визначаються загальними положеннями про зберігання (ст. 958 ЦКУ). Таким чином, у податковому обліку сторін ця операція розбивається на дві операції:

1) операцію зберігання речей. Така операція не підпадатиме під визначення операції відповідального зберігання, це буде операція з надання послуг (п. 1.31 Закону про прибуток);

2) операцію позики речей.

Якщо ж у договорі є умова про те, що зберігач має право розпорядження майном, то до договору зберігання речі, визначеної родовими ознаками, застосовуються положення про договір позики. У такому разі операція оподатковується за таким правилом:

1) передача товарів у межах такого договору підпадає під визначення поставки (позика товарів, визначенних родовими ознаками, означає передачу прав власності на них зберігану), що спричиняє у поклажодавця збільшення валового доходу і податкових зобов'язань з ПДВ;

2) вартість отриманого майна включається до складу валових витрат зберігача з подальшим проведенням перерахунку за п. 5.9 Закону про прибуток, а ПДВ включатиметься до складу ПК (за умови використання майна в оподатковуваних ПДВ операціях та в межах господарської діяльності і за наявності належним чином оформленої податкової накладної).

У зберігача ВВ виникають на тій підставі, що він отримав майно не безоплатно, а під зобов'язання повернути таку саму кількість товару такої самої якості і роду через визначений час, на підставі договору зберігання.

При поверненні майна у межах такого договору зберігач повинен відобразити валові доходи та податкові зобов'язання з ПДВ, а поклажода-вець, навпаки, — валові витрати та податковий кредит, адже така операція відповідає визначенню поставки, бо супроводжується зворотним переходом права власності.

Проте повторюємо, що зазначені податкові наслідки виникають, якщо в договорі зберігання визначених родовими ознаками речей зазначено, що зберігач має право розпоряджатися ними (див. приклад 10.2 на с. 158). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування