Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая

РОЗПОДІЛ ПДВ ПРИ ПЕРЕДАЧІ МАЙНА НА ЗБЕРІГАННЯ

На практиці бухгалтери підприємств, які віддають продукцію на зберігання, стикаються з вимогою

Таблиця 10.1

Облік операцій за договором зберігання без права розпоряджатися майном

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

Облік операцій у зберігача

1.

Прийнято товар на відповідальне зберігання

023

120000*

2.

Нараховано плату за зберігання

377

703

1200

1000

3.

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

703

641/ПДВ

200

4.

Отримано оплату за послуги зберігання

311

377

1200

5.

Повернено товар зі зберігання поклажодавцю

023

120000

* Зберігач на позабалансовому обліку відображає прийнятий товар виходячи з його повної вартості (120000 грн).

Облік операцій у поклажодавця

1.

Придбано товар у підприємства (згідно з накладною постачальника)

281/товари в дорозі

631

100000

100000

2.

Суму ПДВ включено до складу податкового кредиту

641/ПДВ

631

20000

 

3.

Перераховано оплату за товар

631

311

120000

 

4.

Передано товар на відповідальне зберігання (оформлено акт приймання-передачі товару)

281/товари на зберіганні

281/товари в дорозі

100000

5.

Відображено зобов'язання з плати за послуги зі зберігання товару

93

685

1000

1000

6.

Суму ПДВ включено до складу податкового кредиту

641/ПДВ

685

200

7.

Оплачено послуги зберігання

685

311

1200

8

Повернено товари з відповідального зберігання

281/склад

281/товари на зберіганні

100000

податківців розподіляти вхідний ПДВ на тій підставі, що разом з оподатковуваними операціями (поставка товарів, надання послуг) здійснюються й операції, звільнені від оподаткування (передача товарів на зберігання).

Погодитися з вимогою податківців дуже важко. Обґрунтуємо свою позицію.

Не є об'єктом оподаткування операції з передачі майна на зберігання (відповідальне зберігання), а також повернення такого майна зі зберігання (відповідального зберігання) його власнику (пп. 3.2.2 Закону про ПДВ).

Зазначимо також, що на безпідставність таких вимог з боку окремих представників податкових органів свого часу вказував навіть центральний податковий орган (див. лист ДПАУ від 05.05.2006 р. №8537/7/16-1517-15, див. «ДК» №23/2006):

1) норми Закону про ПДВ (про розподіл податкового кредиту — пп. 7.4.3 і про нарахування податкових зобов'язань — пп. 7.4.1) стосуються неоподатковуваних операцій, які згідно з п. 1.4 цього Закону визначено як операції з поставки товарів;

2) відповідно до абзацу другого цього пункту не належать до операцій поставки операції з передачі товарів у межах договорів зберігання (відповідального зберігання), довірчого управління, оперативної оренди (лізингу), інших цивільно-правових договорів, що не передбачають передачу права власності (користування чи розпорядження) на такі товари іншій особі.

Отже, передача товарів, за якими на момент придбання було повністю відображено ПК, у межах договору на відповідальне зберігання не може розцінюватися як продаж і, відповідно, не спричиняє зменшення суми ПК чи нарахування ПЗ у поклажодавця. Водночас, якщо частину товарів, переданих поклажодавцем на відповідальне зберігання, було використано зберігачем у власній господарській діяльності, це призводить до негативних податкових наслідків для останнього (див. вище).

Облік за договором зберігання з правом розпоряджатися майном

Таблиця 10.2

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

Облік операцій у зберігача

1.

Отримано зерно на зберігання

281

377

100000

100000

2.

Відображено суму ПДВ у складі ПК

641/ПДВ

377

20000

3

Зерно використане у господарській діяльності

902

281

100000

4.

Придбано зерно у стороннього постачальника

281

631

90000

90000

5.

Суму ПДВ включено до податкового кредиту

641/ПДВ

631

18000

6.

Нараховано підприємству «С» плату за зберігання зерна

377

703

600

500

 

7.

Нараховано ПЗ з ПДВ

703

641/ПДВ

100

8

Отримано оплату за послуги зберігання

311

377

600

9.

Передано зерно поклажодавцю

377

281

100000

100000

10.

Нараховано ПЗ з ПДВ

643

641/ПДВ

20000

 

 

11.

Нараховані ПЗ списано на розрахунки з поклажо-

давцем

377

643

20000

 

 

Облік операцій у поклажодавця

1.

Передано зерно на зберігання

685

281

100000

100000

2.

Нараховано ПЗ з ПДВ

643

641/ПДВ

20000

 

 

 

3.

Суму нарахованих ПЗ віднесено на розрахунки

зі зберігачем

685

643

20000

4.

Відображено зобов'язання з оплати за зберігання зерна

93

685

500

 

500

5.

Суму ПДВ включено до складу податкового кредиту

641/ПДВ

685

100

6.

Оплачено послуги зберігання

685

311

600

7.

Отримано зерно з відповідального зберігання

281

685

100000

100000

8

Суму ПДВ включено до складу податкового кредиту

641/ПДВ

685

20000

ЗБЕРІГАННЯ ЯК СПОСІБ ПОДАТКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Зберігання може бути зручним методом оптимізації податкових платежів як з податку на прибуток, так і з ПДВ. Оскільки у момент передачі речей на відповідальне зберігання у сторін не виникає податкових наслідків, можна зробити ось що. Одночасно з договором зберігання укласти й договір купівлі-продажу, який набирає чинності після закінчення дії договору зберігання. Отже, після закінчення договору зберігання товар переходитиме у власність покупця на підставі договору купівлі-продажу з усіма податковими наслідками, що з цього випливають (У продавця виникатимуть валові доходи та податкові зобов'язання, а в покупця, відповідно, — валові витрати та податковий кредит). З'являється законна можливість відстрочити податкові платежі за першою подією — відвантаженням ТМЦ.

Приклад 10.1

Підприємство «А» придбаває в підприємства «Б» товар вартістю 120000 грн (у т. ч. ПДВ—20000 грн). Між підприємствами укладається договір зберігання цього товару строком на 1 місяць. Зберігач не може розпоряджатися цим товаром. Плата за зберігання —1200 грн на місяць (у тому числі ПДВ — 200 грн). Обидва підприємства перебувають на загальній системі оподаткування (див. таблицю 10.1).

Приклад 10.2

Підприємство «С» передає товарному складу на відповідальне зберігання товар, визначений родовими ознаками, — зерно фуражне вартістю 120000 грн (у т. ч. ПДВ—20000 грн) масою 10 тонн (сумиумовні). Зберігач має право розпоряджатися прийнятим на зберігання товаром. Плата за зберігання становить 600 грн на місяць (у т. ч. ПДВ —100 грн). Після закінчення строку договору товар повернено поклажодавцю (див. таблицю 10.2). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування