Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ДАРУВАННЯ

ОБЛІК У ДАРУВАЛЬНИКА

Податок на прибуток

Безоплатно переданими товарами для оподаткування вважаються такі товари, що надаються платником податку згідно з договорами дарування, які не передбачають грошової або іншої компенсації вартості чи їх повернення, або без укладення таких угод. Операції з безоплатної передачі (дарування) товарів для цілей оподаткування у дарувальника розглядаються як продаж товарів (див. п. 1.31 Закону про прибуток). А згідно з пп. 4.1.1 Закону про прибуток валовий дохід «включає загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг)...». Таким чином, доходи від операцій з дарування товарів включаються до валових доходів платника податків. Лише виникає запитання: а за якою ж сумою треба відображати такі доходи?

Варіант 1. Дохід від безоплатного передання товарів дорівнює нулю. Такий висновок підтверджується тим, що дарувальник не отримує компенсації за такі товари. Крім того, норми Закону про прибуток не зобов'язують дарувальника збільшувати ВД виходячи зі звичайної ціни на такі товари. Винятком є лише операції дарування товарів пов'язаним особам та неплатникам податку на прибуток (платникам податку на прибуток за іншою ставкою). Якщо товари даруються таким особам, ВД визначається на рівні звичайних цін (див. п. 7.4 Закону про прибуток).

Варіант 2. Валові доходи платника податків збільшуються на суму доходу, розрахованого за звичайними цінами, порядок визначення яких наведено в п. 1.20 Закону про прибуток. Цю позицію займає ДПАУ. Так, у листі від 03.10.2007 р. №4820/А/15-0214 ДПАУ зазначає: «Якщо підприємство здійснює безоплатну передачу малоцінних необоротних матеріальних активів, які були в експлуатації на підприємстві та списані з балансу, то в підприємства виникають валові доходи на вартість таких активів, яка визначається відповідно до законодавства» (натяк на звичайні ціни — Авт.). Такий варіант податкового обліку можуть взяти на озброєння вкрай обережні платники податків.

При безоплатному переданні товарів рух товарних запасів треба відобразити в податковому обліку з урахуванням правил, установлених п. 5.9 Закону про прибуток. Згідно з вимогами цього пункту платник податків повинен вести податковий облік балансової вартості запасів, витрати на придбання і поліпшення (перетворення, зберігання) яких включаються до складу валових витрат. Отже, вартість тих запасів, витрати на придбання яких не відносяться до складу валових витрат, не приймає участі в перерахунку приросту/убутку.

Але якщо запаси були придбані для їх участі у господарській діяльності й враховані в податковому обліку при перерахунку вартості товарних залишків згідно з п. 5.9 на кінець звітного періоду, а в наступних звітних періодах — використані при безоплатній передачі (як товарні запаси, вартість яких не повинна включатися до валових витрат підприємства), то при заповненні декларації з податку на прибуток підприємства вартість таких безоплатно переданих товарів відображається в додатку К1/1 у графі 4 таблиці 1 «Запаси, використані не в господарській діяльності підприємства», тим самим зменшуючи валові витрати на придбання таких товарів.

Дарування товарів неприбутковим організаціям

Щодо дарування неприбутковим організаціям, визначеним у пункті 7.11 Закону про прибуток, то підпунктом 5.2.2 Закону про прибуток передбачено включення вартості таких товарів до валових витрат у розмірі, що становить не менше двох і не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Приклад 11.1

Підприємство у 2008 році передало до неприбуткової організації «Гомін» у першому кварталі 1000 од. товару вартістю 2000 грн, а у третьому кварталі — ще 500 од. товару вартістю 1000 грн. Загальна сума допомоги неприбутковій організації— 3000 грн. Оподатковуваний прибуток минулого року становить 10000 грн. У такому випадку підприємство має право віднести до складу ВВ товари на суму не менш ніж 200 грн (10000x2%), але не більш ніж 500 грн (10000 х 5%). Отже, з вартості товарів, добровільно наданих протягом 2008 року неприбутковій організації «Гомін» на суму 3000 грн, лише 500 грн буде відображено у складі ВВ, решта 2500 грн буде відображено в обліку за рахунок прибутку підприємства. Додаток Р2до декларації з прибутку буде заповнено так, як показано на зразку 11.1.

При даруванні товарів неприбутковим організаціям для цільового використання з метою охорони культурної спадщини вартість таких товарів включається до валових витрат у розмірі, що становить не менше двох і не більше десяти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду на підставі пп. 5.2.13 Закону про прибуток. Величина валових витрат розраховується аналогічно, як у прикладі 11.1.

Порядок віднесення до валових витрат вартості товарів, добровільно переданих організаціям роботодавців та їх об'єднанням у вигляді вступних, членських або цільових внесків, регламентується пп. 5.2.17 Закону про прибуток. Такі витрати включаються до складу валових витрат у сумі, що не перевищує 0,2% фонду оплати праці платника податків у розрахунку за звітний рік.

Важливо!

Платники податку на прибуток можуть скористатися пільгою, передбаченою пп. 5.2.2 Закону про прибуток, у разі якщо надані ними кошти (товари) отримує установа чи організація, що перебуває в Реєстрі неприбуткових організацій та установ. Підтвердженням статусу неприбутковості є копія рішення органу державної податкової служби про внесення організації (установи) до Реєстру неприбуткових організацій та установ (лист ДПАУ від 28.07.2006 р. №8249/6/15-0516).

Зразок 11.1

Заповнення додатка до декларації з прибутку (за умовами прикладу 11.1) Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг)

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Загальна сума витрат платника на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг), що включаються до валових витрат (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5)

04.8

500

Частина суми, зазначеної у рядку В, що перевищує суму (А х 0,02), але не більша суми (А х 0,05)

1

500

Сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, але не більша 10 відсотків від показника, зазначеного в рядку А (підпункт 5.2.3 Закону)

2

 

Сума витрат, пов'язаних з безоплатним наданням вугілля (підпункт 5.2.11 Закону)

3

Сума коштів (вартість майна), добровільно перерахована (передана) організаціям роботодавців та їх об'єднанням, але не більша 0,2 відсотка від показника, зазначеного в рядку Б (підпункт 5.2.17 Закону)

4

Частина суми, зазначеної у рядку Г, що перевищує суму (А х 0,02), але не більша суми (А х 0,1)

5

Оподатковуваний прибуток попереднього звітного року

А

10000

Фонд оплати праці платника податку в розрахунку за звітний рік

Б

Сума перерахованих коштів та/або вартість переданих товарів (виконаних робіт, наданих послуг), утому числі: (В1 + В2)

В

3000

до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування (підпункт 5.2.2 Закону)

В1

до неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 Закону, а також суми коштів, що перераховані юридичним особам — засновникам постійно діючого третейського суду (підпункт 5.2.2 Закону)

В2

3000

Сума коштів та/або вартість майна, добровільно перерахована (передана) з метою охорони культурної спадщини (підпункт 5.2.13 Закону)

Г 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування