Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая

Безоплатна передача основних фондів

У разі дарування основних фондів з метою оподаткування також треба розглядати таку операцію, як продаж. При даруванні об'єкта першої групи ОФ треба керуватися нормами пп. 8.4.3: «Уразі виведення з експлуатації окремих об'єктів основних фондів групи 1 у зв 'язку з їх продажем балансова вартість групи 1 зменшується на суму балансової вартості такого об'єкта». При цьому сума перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю окремих об'єктів ОФ групи 1 включається до ВД платника податку, а сума перевищення балансової вартості над виручкою від такого продажу (у випадку дарування, на нашу думку, виручкою треба вважати суму 0) включається до валових витрат платника податку. Проте валових витрат в такій ситуації, на нашу думку, відображати не треба, адже подарований об'єкт не є використаним у господарській діяльності.

При даруванні об'єктів ОФ груп 2 — 4 слід звернутися до пп. 8.4.4 Закону про прибуток: «Уразі виведення з експлуатації основних фондів груп 2,З і 4 у зв'язку з їх продажем балансова вартість групи зменшується на суму вартості продажу таких основних фондів (вартості продукції, робіт, послуг, отриманих платником податку в межах бартерних (товарообмінних) операцій). Якщо сума вартості основних фондів дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума перевищення включається до валового доходу платника податку відповідного періоду». Але знову постає запитання: що вважати вартістю продажу при безоплатній передачі? Можна просто залишити балансову вартість групи без змін і амортизувати об'єкт (якого вже немає) далі. Але в цьому разі доречно згадати пп 8.1.2 Закону про прибуток:

«Амортизації підлягають витрати на:

— придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного виробничого використання:

— проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних фондів».

Отже, подарований об'єкт не підпадає під визначення «ОФ для власного виробничого використання», тому й витрати на його придбання і ремонти не можуть амортизуватися. Таким чином, виникає необхідність визначити балансову вартість об'єкта (у тому числі врахувати всі ремонти цього об'єкта, які «не вписалися» в 10% і були віднесені на збільшення балансової вартості групи). Хоча в пп. 8.3.5 Закону про прибуток сказано: «Облік балансової вартості ОФ, які підпадають під визначення груп 2, 3, 4, ведеться за сукупною балансовою вартістю відповідної групи ОФ, незалежно від часу введення в експлуатацію таких ОФ», на жаль, на думку автора, бухгалтеру доведеться визначати його балансову вартість і на цю суму зменшити балансову вартість відповідної групи.

Податок на додану вартість

У разі дарування товарів або основних фондів база обкладення ПДВ визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижчої за звичайні ціни (п. 4.2 Закону про ПДВ).

Щодо ПДВ, раніше відображеного в складі ПК при придбанні таких товарів (чи ОФ), то його слід відкоригувати, оскільки такі товари перестали використовуватися у господарській діяльності. Підтвердженням цього є норми пп. 7.4.4 Закону про ПДВ, згідно з яким: «Якщо платник податку придбаває (виготовляє) матеріальні та нематеріальні активи (послуги), які не призначаються для їх використання в господарській діяльності такого платника, то сума податку, сплаченого у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не включається до складу податкового кредиту».

Дарування неприбутковим організаціям

Операції з безоплатної передачі товарів неприбутковим організаціям, перелік яких встановлено абзацами «а» і «б» пп. 7.11.1 Закону про прибуток з метою їх безпосереднього використання у благодійницьких цілях, а також набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства, звільняються від обкладення ПДВ згідно з пп. 5.1.21 Закону про ПДВ. Однак операції з надання благодійної допомоги у вигляді товарів (робіт, послуг), що оподатковуються акцизним збором, цінних паперів, нематеріальних активів і товарів (робіт, послуг), призначених для використання у підприємницькій діяльності, перелік яких визначає КМУ, не підлягають звільненню від оподаткування.

Звернімо увагу на ще один момент. Виникає запитання: якщо товари (ОФ) подаровані неприбутковим організаціям, то що робити з ПК, відображеним при придбанні таких товарів (ОФ)? Адже податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів чи основних фондів (у тому числі при їх імпортуванні) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари (послуги) та ОФ почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду. Якщо у подальшому такі товари (послуги) починають використовуватися в операціях, які звільняються від оподаткування згідно зі статтею 5 Закону про ПДВ, то з метою оподаткування такі товари (послуги), ОФ вважаються проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає початок такого використання, але не нижчою від ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження) (див. пп. 7.4.1 Закону про ПДВ).

Таким чином, через те що в минулому платник податків відобразив ПК на суму товарів (чи ОФ), які тепер передані з благодійною метою, він повинен все одно нарахувати ПЗ з ПДВ на вартість безоплатно переданих товарів (чи ОФ) виходячи зі звичайної ціни (у податковому періоді, коли вони передані неприбутковим організаціям), але не нижчої за ціну їх придбання (для ОФ — виготовлення, будівництва, спорудження). Коригувати ПК, попередньо відображений при придбанні таких ОФ чи товарів, підприємству не треба. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим