Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОБЛІК У ОБДАРОВУВАНОГО

Податок на прибуток

Вартість товарів, отриманих в подарунок, не відноситься до складу валових витрат, бо при безоплатному отриманні підприємство не несе жодних витрат. Але у підприємства в цьому разі виникає ще й обов'язок щодо збільшення суми валових доходів. У пп. 4.1.6 Закону про прибуток зазначено, що до валових доходів підприємства належать «доходи з інших джерел, у тому числі, але не виключно, у вигляді: ...вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платнику податку у звітному періоді, крім їх надання неприбутковим організаціям згідно з пунктом 7.11 статті 7цього Закону...». Таким чином, підприємство, яке отримує в подарунок товарно-матеріальні цінності, повинно визнати валовий дохід. Знову постає запитання: а яку суму брати? Про звичайну ціну в цьому разі Закон про прибуток не говорить, але ми вважаємо, що в разі коли в документах зазначена вартість таких товарів, то до валового доходу треба віднести саме цю суму, а в разі її відсутності — все-таки варто визначити звичайну ціну. На нашу думку, звичайна ціна в цьому разі вважатиметься справедливою вартістю таких товарів.

Безоплатно отримані основні фонди також повинні збільшувати валовий дохід підприємства. На нашу думку, у ситуації з ОФ треба враховувати ще й висновки експертизи, яку при цьому часто проводять (наприклад, у разі дарування автомобілів така експертиза обов'язкова). Амортизувати безоплатно отримані ОФ (якщо вони увійдуть до складу виробничих ОФ) у складі відповідних груп, на думку автора, маємо право. Таке право може виникати лише в частині витрат, безпосередньо понесених підприємством при отриманні, доставці, оформленні та введенні в дію такого ОФ. Проте думка податкового відомства протилежна. Так, у п. 2 листа ДПАУ від 18.07.2007 р. №8838/5/15-0316 зазначається: «Витрати платника податку па транспортування безкоштовно отриманих матеріальних цінностей не відносяться до складу валових витрат такого платника податку та не підлягають амортизації у податковому обліку».

Сама ж вартість ОФ амортизації не підлягатиме, оскільки, згідно з пп. 8.1.2 Закону про прибуток, «амортизації підлягають витрати па придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного виробничого використання...», а в нашому випадку такий ОФ було отримано безкоштовно, тобто без понесення витрат на компенсацію його вартості.

Податок на додану вартість

Відповідно до пп. 7.4.1 Закону про ПДВ право на податковий кредит виникає у разі придбання або виготовлення товарів (у тому числі при їх імпорті), послуг, ОФ (необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи) з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Отже, тут є дві позиції.

Варіант 1. Якщо обидві вимоги, наведені в пп. 7.4.1 Закону про ПДВ, виконуються, то обдаровуваний, який сплатить ПДВ при безоплатному придбанні товарів чи ОФ, має право на ПК. Така ситуація можлива при імпортуванні товарів, а підтвердженням сплати ПДВ виступить належним чином оформлена ВМД. Таку позицію можуть взяти на озброєння сміливі платники податків, і її, швидше за все, доведеться відстоювати в суді.

Варіант 2. Сума ПДВ, навіть сплачена обдаровуваним при отриманні безоплатних товарів (ОФ), не може включатися до складу ПК, оскільки немає факту придбання таких товарів (ОФ). Таку позицію займає ДПАУ (див., зокрема, лист від 08.08.2007 р. №3955/Т/16-1515-20). Але терміна «придбання» в податковому законодавстві немає. І якщо скористатися визначенням, наведеним у словнику, то виходить, що придбавати означає «Ставати власником чого-небудь (переважно купуючи)». При безоплатному отриманні товарів (ОФ) обдаровуваний стає власником таких ОФ чи товарів, а щодо того, що він не несе витрат на таке придбання, то їх понесення не потрібне для отримання права на ПК. Для ПК потрібен факт придбання ОФ чи товарів, тобто зміна власника, а також використання таких ОФ та товарів у межах госпдіяльності та в оподатковуваних ПДВ операціях. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування