Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ДАРУВАННЯ

ОБЛІК У ДАРУВАЛЬНИКА

Безоплатно передані товари

Бухгалтерський облік вибуття товарів при їх безоплатній передачі ведеться відповідно до вимог П(С)БО 9 «Запаси». Залежно відобраного методу оцінки розраховується і собівартість запасів, що даруються, яка відображається за дебетом субрахунка 949 «Інші витрати операційної діяльності» або 84 «Інші операційні витрати» у кореспонденції з кредитом рахунка 281 «Товари на складі» або іншими рахунками класу 2 (у разі коли подаровані запаси не є товарами).

Таблиця 11.2

Відображення в обліку дарувальника безоплатно переданих товарів

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Придбано товари для використання в госпдіяльності

281

631

2000

2000 (Закон про прибуток, п. 5.9)

2.

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

400

3.

Товари передано безоплатно іншому підприємству. Одночасно нараховано податкові зобов'язання з ПДВ (виходячи з рівня звичайних цін)

949

949

281

641

2000 400

- 2000 (Закон про прибуток, п. 5.9)

4.

Відкориговано ПК, раніше відображений за придбаними і подарованими товарами

641

631

400

5.

Включено до складу витрат відкригований ПК

949

631

400

Таблиця 11.3

Відображення в обліку дарувальника безоплатно наданих ОФ

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік балансової вартості групи 2 ОФ

Д-т

К-т

1.

Списано залишкову вартість авто у зв'язку з безоплатною передачею

949

105

10000

- 10000 *

2.

Списано суму зносу, що припадає на переданий автомобіль

131

105

8000

 

3.

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ виходячи зі звичайної ціни

949 (84)

641/1

2200

4.

Списано собівартість об'єкта на результат іншої звичайної діяльності

793

949 (84)

12200

* На думку автора, бухгалтеру доведеться визначати його балансову вартість і на цю суму зменшити балансову вартість відповідної групи.

Таблиця 11.4

Відображення в обліку обдарованого безоплатно отриманих ОФ

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,

-

Податковий облік

з/п

Д-т

К-т

грн

ВД

ВВ

1.

Отриманий автомобіль

152

424

50000

50000

 

Відображені понесені при отриманні витрати

152

631

1000

— *

3.

Нараховано збір до ПФ

152

651

1500

1500

4.

Автомобіль введений в експлуатацію

105

152

52500

5.

Нарахування амортизації**

витратний рахунок 23,91,92,93 424

131 745

50 50

 

 

* Збільшення балансової вартості групи 2 ОФ, однак ДПАУ проти збільшення балансової вартості групи ОФ на суму витрат, понесених при

отриманні безоплатних ОФ (див. вище).

** Сума умовна.

Безоплатно передані основні засоби

У разі дарування об'єкт основних засобів буде списано за залишковою вартістю в дебет су-брахунка 976 «Списання необоротних активів», оскільки він вибуває зі складу активів. При цьому фінансовий результат від вибуття об'єкта визначається вирахуванням з доходу від вибуття (у нашому випадку — нуль) його залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям такого основного засобу. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування