Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОБЛІК У ОБДАРОВУВАНОГО

Безоплатно отримані товари

Згідно з п. 12 П(С)БО 9 «Запаси» первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартість з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням таких запасів. Визначення терміна «справедлива вартість» наведено в п. 4 П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств» — це сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. На нашу думку, рівень справедливої вартості у разі безоплатного отримання товарів (якщо вартість не відображено в документах) можна визначати також на рівні звичайних цін. Отримання подарованих товарів (й інших оборотних активів) відображається за дебетом рахунків класу 2 в кореспонденції з кредитом субрахунка 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів». Податок на додану вартість (якщо підприємство не відобразило у складі ПК — читай вище), згідно з п. 9 П(С)-БО 9, також включається до первісної вартості отриманих запасів.

Безоплатно отримані основні засоби

Згідно з п. 10 П(С)БО 7 «Основні засоби», первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів у бухгалтерському обліку дорівнює їхній справедливій вартості на дату одержання з урахуванням витрат з доставки, установки, монтажу, що наявні при грошовій формі оплати, якщо їх здійснює обдаровуваний, і згадані в п. 8 П(С)БО 7. Крім того, безоплатно отримані необоротні активи збільшують на цю суму додатковий капітал підприємства, який обліковується за кредитом субрахунка 424 «Безоплатно одержані необоротні активи». Зазначимо, що в разі використання основних засобів у господарській діяльності вартість таких необоротних активів зменшуватиметься за рахунок зносу. Сума нарахованого зносу має визнаватися доходом за кредитом 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів», і на цю суму треба зменшувати додатковий капітал за дебетом субрахунка 424.

Приклад 11.2

Підприємство придбало товари для виробничої діяльності вартістю 2400 грн (з ПДВ), але потім передало їх безоплатно іншому підприємству, яке перебуває на загальній системі оподаткування. Відображення даної операції у бухгалтерському та податковому обліку див. у таблиці 11.2.

Приклад 11.3

Підприємство подарувало неприбутковій організації (неприбутковий статус організації підтверджено довідкою) автомобіль залишковою вартістю 10000 грн (сума зносу — 8000 грн). Експертна вартість авто на момент передачі дорівнює 11000 грн. (що відповідає рівню звичайних цін). При передачі підприємство нарахувало та сплатило ПДВ у сумі 2200 грн. Відображення цієї операції у бухгалтерському та податковому обліку див. у таблиці 11.

Приклад 11.4

Підприємство отримало в подарунок легковий автомобіль. Експертна вартість авто — 50000 грн. Крім того, при придбанні авто були понесені витрати на його доставку та реєстрацію — 1000 грн (сума умовна) та сплачено збір до ПФ — 1500 грн. Автомобіль використовуватиметься в господарській діяльності підприємства. Відображення цієї операції у бухгалтерському та податковому обліку див. у таблиці 11.4 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування