Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ПРЕДМЕТ ЛІЗИНГУ

Як за ЦКУ (ч. 1 ст. 807), так і за Законом про фінансовий лізинг предметом договору лізингу

може бути неспоживна річ (Неспоживною вважають річ, призначену для неодноразового використання, яка зберігає при цьому свій початковий вигляд протягом тривалого часу (ст. 185 ЦКУ)), визначена індивідуальними ознаками (Річ є визначеною індивідуальними ознаками, якщо вона наділена лише їй властивими ознаками, що виділяють її серед інших однорідних речей, індивідуалізуючи її (ст. 184 ЦКУ)) та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів (Під терміном «основні фонди» слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом (пп. 8.2.1 Закону про прибуток))

ГКУ з цього правила винятків не робить, а отже, такі умови предмета договору лізингу є актуальними й у відносинах між суб'єктами господарювання.

Не можуть бути предметом договору лізингу (ч. 2 ст. 807 ЦКУ, ч. 5 ст. 292 ГКУ):

— земельні ділянки;

— цілісні майнові комплекси державних (комунальних) підприємств та їх структурних підрозділів;

— інші речі, а також природні об'єкти, встановлені законом.

Законом про фінансовий лізинг, крім вищевказаних предметів, виключено можливість укладення договору фінансового лізингу щодо цілісних майнових комплексів підприємств та їх відокремлених структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць).

Майно, яке є державною (комунальною) власністю, може бути об'єктом лізингу тільки за погодженням з органом, що здійснює управління цим майном (ч. 4 ст. 292 ГКУ).

Згідно з Законом про фінансовий лізинг, за договором фінансового лізингу не передбачається перехід права власності на предмет лізингу до лізингоодержувача. Лізинг полягає виключно у наданні права користування предметом лізингу. Така сама умова щодо лізингу закріплена і у ЦКУ.

Якщо лізингоодержувач бажає придбати у власність предмет фінансового лізингу, то для цього потрібно укласти з лізингодавцем окремий договір купівлі-продажу предмета лізингу. Право власності на предмет фінансового лізингу в такому разі переходить до лізингоодержувача з моменту сплати ним визначеної договором ціни, якщо договором не передбачене інше (ч. 2 ст. 8 Закону про фінансовий лізинг).

У разі переходу права власності на предмет фінансового лізингу від лізингодавця до іншої особи відповідні права та обов'язки лізингодавця за договором лізингу переходять до нового власника предмета лізингу (ч. 1 ст. 8 Закону про фінансовий лізинг). Тобто дія договору не припиняється.

Предмет фінансового лізингу не може бути конфісковано, на нього не може бути накладено арешт у зв'язку з будь-якими діями або бездіяльністю лізингоодержувача (ч. З ст. 8 Закону про фінансовий лізинг).

Предмет фінансового лізингу та/або пов'язані із виконанням лізингових договорів ризики підлягають страхуванню лише у разі, якщо їх обов'язковість встановлена законом або договором (ч. 2 ст. 13 Закону про фінансовий лізинг). За загальним правилом витрати на страхування за договором фінансового лізингу несе лізингоодержувач, однак договором може бути встановлене інше. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування