Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая

ЛІЗИНГОВІ ПЛАТЕЖІ

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону про фінансовий лізинг, лізингові платежі можуть складатися з:

а) суми, яка відшкодовує частину вартості предмета фінансового лізингу;

б) платежу як винагороди лізингодавцю за отримане у фінансовий лізинг майно;

в) компенсації відсотків за кредитом;

г) інших витрат лізингодавця, безпосередньо пов'язаних з виконанням договору фінансового лізингу.

Лізинговий платіж може вноситися за вибором сторін у грошовій або натуральній формі, про що зазначається у договорі (ч. 2 ст. 762 ЦКУ).

СУБЛІЗИНГ

Оскільки загальні положення про оренду стосуються і лізингових операцій, то піднайм (на визначених у ст. 774 ЦКУ умовах) можливий і щодо предмета лізингу.

Закон про фінансовий лізинг визначає сублі-зинг як вид піднайму предмета лізингу, відповідно до якого лізингоодержувач за договором лізингу передає третім особам (лізингоодержу-вачам за договором сублізингу) у користування за плату на погоджений строк відповідно до умов договору сублізингу предмет лізингу, отриманий раніше від лізингодавця за договором лізингу. Обов'язковою умовою договору сублізингу є згода лізингодавця за договором лізингу, що надається в письмовій формі.

До договору сублізингу застосовуються положення про договір лізингу, якщо інше не передбачене договором лізингу.

Звернемо увагу ще на один момент. Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону про фінансовий лізинг, «при передачі предмета лізингу в сублізинг право вимоги до продавця (постачальника) переходить до лізингоодержувача за договором сублізингу». Йдеться про право вимоги до відповідальної особи у разі порушення зобов'язання щодо якості, комплектності, справності предмета договору лізингу, його доставки, заміни, безоплатного усунення недоліків, монтажу і запуску в експлуатацію тощо (ст. 808 ЦКУ). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування