Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ПОЛІПШЕНЬ ТА РЕМОНТІВ ОБ'ЄКТІВ ФІНЛІЗИНГУ

Згідно з п. 8.7 Закону про прибуток під терміном «поліпшення» слід розуміти поточний і капітальний ремонт ОФ, їх реконструкцію, модернізацію тощо. Розглянемо різні варіанти ведення податкового обліку в лізингоодержувача та лізингодавця залежно від умов договору лізингу.

Варіант 1. Відповідно до договору фінлізингу, лізингодавець здійснює поліпшення ОФ, наданих у лізинг, а лізингоодержувач відшкодовує понесені ним витрати

(Вважаємо, що така ситуація на практиці може мати місце. Не виключена ситуація, що надаючи майно у лізинг, лізингодавець бере на себе обов'язок проведення ремонту)

У цьому випадку операції, пов'язані з поліпшенням ОФ, що перебувають у фінлізингу, які здійснюються лізингодавцем, слід відносити до операцій з поставки послуг (результатів робіт) (п. 1.31 Закону про прибуток та п. 1.4. Закону про ПДВ). Згідно з пп. 4.1.1 Закону про прибуток та пп. 3.1.1 Закону про ПДВ, вказані операції з поставки послуг є об'єктом обкладення податком на прибуток та ПДВ. При цьому датою збільшення ВД та ПЗ лізингодавця буде дата, визначена за правилом першої події згідно з пп. 11.3.1 Закону про прибуток та пп. 7.3.1 Закону про ПДВ.

У лізингоодержувача операцію придбання послуг з поліпшення ОФ буде відображено у податковому обліку інакше. Так, відповідно до пп. 8.7.1 Закону про прибуток, лізингоодержувач має право протягом звітного періоду віднести до ВВ витрати, пов'язані з поліпшенням ОФ, що отримані ним у фінлізинг та підлягають амортизації, у сумі, яка не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп ОФ на початок поточного року. Водночас витрати, що перевищують зазначену суму, збільшують балансову вартість груп 2, 3 і 4 чи окремих об'єктів ОФ групи 1 пропорційно до сукупної балансової вартості таких груп та таких окремих об'єктів ОФ групи 1 на початок розрахункового кварталу (Варто пам'ятати, що сума ремонтних витрат, що перевищує 10-відсотковий ліміт, збільшує групу ОФ (об'єкт групи 1) і амортизується за тими самими ставками, шо й об'єкт лізингу. Якщо у лізинг береться вживане майно або придбане до 01.01.2004 р., то застосовуються старі норми амортизації (у розрахунку на квартал: група 1 — 1,25%; група 2 — 625%; група 3 — 3,75%; група 4—15 %). Якщо у лізинг береться нове майно, придбане після 01.01.2004 р., то застосовуються нові ставки амортизації, передбачені пп. 8.6.1 Закону про прибуток (у розрахунку на квартал: група 1 — 2%; група 2 — 10%; група 3-- 6%: група 4 —15%)). Крім того, лізингоодержувач також має право на збільшення податкового кредиту з ПДВ. При цьому відповідно до пп. 7.5.1 Закону про ПДВ датою виникнення права лізингоодержувача (орендаря) на збільшення ПК з ПДВ вважається дата, визначена за правилом першої події.

Варіант 2. Відповідно до положень договору фінлізингу, лізингоодержувач здійснює поліпшення основних фондів, а лізингодавець відшкодовує понесені ним витрати.

Проведення ремонту лізингоодержувачем слід розглядати як продаж послуг. Згідно з пп. 4.1.1 Закону про прибуток та пп. 3.1.1 Закону про ПДВ, вказані операції з продажу послуг є об'єктом обкладення податком на прибуток та ПДВ. При цьому датою збільшення ВД та ПЗ лізингоодержувача буде дата, визначена за правилом першої події згідно з пп. 11.3.1 Закону про прибуток та пп. 7.3.1 Закону про ПДВ. І немає різниці, чи здійснює лізингоодержувач поліпшення ОФ власними силами, чи користується послугами сторонніх організацій.

У лізингодавця при здійсненні такої операції не буде права ні на ВВ, ні на амортизацію понесених витрат. Це пояснюється тим, що відповідно до пп. 8.7.1 Закону про прибуток право на ВВ в межах 10% сукупної балансової вартості всіх груп ОФ на початок періоду або право на амортизацію витрат на ремонт та поліпшення в сумі, що перевищує 10-відсоткову межу, надається тільки за ОФ, що підлягають амортизації. Майно, надане лізингодавцем у фінлізинг, не включається до складу ОФ лізингодавця, а рахується у складі ОФ лізингоодержувача. Тому права на амортизацію у лізингодавця немає. Немає, на нашу думку, і права на ПК з ПДВ, оскільки така оплата відшкодування не підпадає під норми пп. 7.4.1 Закону про ПДВ (подальше використання в оподатковуваних операціях у межах госпдіяльності).

Варіант 3. Згідно з положеннями договору фінансового лізингу, лізингоодержувач здійснює поліпшення об'єкта лізингу. Наслідки такої операції не відображаються в обліку лізингодавця. Водночас облік у лізингоодержувача буде такий, як наведено у варіанті 1.

ОЗНАКИ ОПЕРАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ

Фінансова оренда - оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигід, пов'язаних з правом користування та володіння активом. Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених нижче ознак:

1) орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди;

2) орендар мас можливість та намір придбати об'єкт оренди за ціною нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;

3) строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди;

4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об'єкта оренди;

5) орендований актив має особливий характер, що дас змогу лише орендареві використовувати його без витрат на його модернізацію, модифікацію, дообладнання;

6) орендар може продовжити оренду активу за плату значно нижчу за ринкову орендну плату;

7) оренду може бути припинено орендарем, який відшкодовує орендодавцю його втрати від припинення оренди. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим