Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПОРУКИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Поручитель

При укладанні договору поруки сума забезпеченого зобов'язання поручителя відображається на забалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані». Рахунок передбачено для узагальнення інформації про наявність та рух виданих підприємством гарантій та забезпечень виконання за договорами поруки.

У разі погашення поручителем заборгованості перед кредитором сума з позабалансового рахунка 05 списується. Збільшення на рахунку 05 відбувається під час видачі поруки, зменшення— при погашенні заборгованості, на яку вони були надані.

При частковій, поетапній оплаті зобов'язання боржником не завадило б повідомляти про це поручителя. Адже за умовами ч. 1 ст. 557 ЦКУ до обов'язків боржника, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, входить повідомити про це поручителя.

На момент погашення заборгованості поручителем сума за договором поруки відображається за дебетом субрахунка 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», під час погашення заборгованості боржником субрахунок 377 закривається.

Якщо договір поруки передбачає оплату такої послуги, отримання коштів відображається на субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій» — з огляду на те, що швидше за все надання послуг поруки не є основною діяльністю поручителя. Інакше така операція відображалася би на субрахунку 719.

Боржник

Виникнення зобов'язань за основним договором (наприклад договором купівлі-продажу або договором поставки) відображається у загальному порядку. Укладення договору поруки у боржника не відображається. Якщо заборгованість погашає поручитель, у боржника змінюється кредитор (ч. 2 ст. 556 ЦКУ). Відбувається зменшення заборгованості за субрахунком 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» та збільшення заборгованості перед поручителем, яка відображається на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Нарахування зобов'язань з оплати поручителю за надану послугу (якщо договором передбачено, що послуга платна) відображається за дебетом субрахунка 952 «Інші фінансові витрати» у кореспонденції з субрахунком 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Кредитор

У кредитора при укладенні договору поруки сума забезпеченого зобов'язання відображається на забалансовому рахунку 06 «Гарантії та забезпечення отримані». Забезпечення обліковують за вартістю, зазначеною в документах про гарантії та забезпечення, у цьому випадку — договір поруки.

Збільшення залишку на рахунку відбувається під час одержання або збільшення забезпечень, зменшення — під час їх списання внаслідок погашення заборгованості.

Якщо зобов'язання боржника кредитору оплачує поручитель, сума заборгованості з субрахунка 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» переводиться на субрахунок 377 «Розрахунки з іншими дебіторами». На момент погашення заборгованості субрахунок 377 кредитується.

Зарахування заборгованості поручителя у бухгалтерському обліку треба відображати у момент виконання поручителем зобов'язання.

Таблиця 14.1

Бухгалтерський та податковий облік у кредитора (продавець)

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

 

Відвантаження товару покупцю

 

361

702

12000,00

10000,00

 

 

702

641/1 (ПДВ)

2000,00

2.

Договір поруки (отримано забезпечення)

06

12000,00

3.

За договором поруки заборгованість погашає поручитель

311

377

12000,00

4.

Проведено зарахування заборгованостей

377

361

12000,00

 

5.

Бухгалтерське проведення (списано отримані забезпечення)

 

06

12000,00

 

 

Таблиця 14.2

Бухгалтерський та податковий облік у боржника (покупець)

з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,

Податковий облік

Д-т

К-т

грн

ВД,

ВВ

1.

Отримано товар від постачальника

281

631

10000,00

10000,00

641/1 (ПДВ)

631

2000,00

2.

Отримано від поручителя повідомлення про виконання

зобов'язань перед кредитором

631

685

12000,00

3.

Відображення вартості послуги

952

685

600,00

600,00

4.

Погашення заборгованості поручителю

685

311

12600,00

Таблиця 14.3

Бухгалтерський та податковий облік у поручителя

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,

Податковий облік

з/п

Д-т

К-т

грн

ВД

ВВ

1.

Договір поруки (надано забезпечення)

05

12000,00

2.

За договором поруки заборгованість погашає поручитель

685

311

12000,00

3

Оформлення заборгованості

377

685

12000,00

4.

Відображення списання з забалансу наданих забезпечень

05

12000,00

5.

Нараховано дохід за послугу

377

733

600,00

600,00

6.

Погашення заборгованості боржником

311

377

12600,00 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування