Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

Податок на прибуток у поручителя, боржника, кредитора

Операція з надання послуги поруки (договором передбачена винагорода) у поручителя, відповідно до пп. 4.1.2 Закону про прибуток, відноситься до валових доходів за першою подією: отримання коштів або при фактичному наданні послуги. Постає запитання: як поручителю відстежити момент фактичного надання послуги?

Це буде дата перерахування коштів поручителем кредитору за договором поруки. На нашу думку, саме це і буде фактичним наданням послуги, що й відображатиметься в акті про надання послуги.

Своєю чергою, у боржника виникають валові витрати за умови використання такої послуги у господарських операціях (пп. 5.2.1 Закону про прибуток). Дата визначення ВВ буде залежати від статусу поручителя. Якщо поручитель, юридична особа — платник податку на прибуток на загальних підставах, ВВ виникають за першою подією: за оплатою або на дату отримання послуги.

Таблиця 14.4

Бухгалтерський та податковий облік у кредитора (покупець)

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Здійснено передоплату за товар

371

311

12000,00

10000,00

2.

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/1 (ПДВ)

644

2000,00

3

Договір поруки (отримано забезпечення)

06

12000,00

4.

Отримано товар від поручителя

281

631

10000,00

5.

Відображено раніше ПК з ПДВ

644

631

2000,00

6.

Зарахування заборгованостей

631

371

12000,00

 

 

7.

Списано отримані забезпечення

 

06

12000,00

 

Таблиця 14.5

Бухгалтерський та податковий облік у боржника (продавець)

з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн

Податковий облік

Д

К-т

ВД

ВВ

1.

Отримано передоплату за товар

311

681

12000,00

10000.00

2.

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

643

641/1 (ПДВ)

2000,00

3.

Відвантажено товар поручителю

685

702

12000,00

4.

Відображено розрахунки з ПДВ

702

643

2000,00

5.

Зарахування заборгованостей

681

685

12000,00

6.

Відображено безоплатно отриману послугу поруки

600,00

600,00"

* Усе залежить від конкретного випадку, тому не завадить скористатися можливістю та спробувати довести менший рівень звичайної ціни.

Таблиця 14.6

Бухгалтерський та податковий облік у поручителя

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Договір поруки (надано забезпечення)

05

12000,00

2.

Відвантажено товар за договором поруки

377

702

12000,00

10000,00

702

641/1 (ПДВ)

2000,00

3.

Списано надані забезпечення

05

12000,00

4.

Отримано товар від боржника

281

685

10000,00

10000,00

641/1 (ПДВ)

685

2000,00

5.

Зарахування заборгованостей

685

377

12000,00

6.

Нараховано ПЗ з ПДВ за безоплатною послугою

949

641/1 (ПДВ)

100,00*

* В інтересах поручителя визнати менший рівень звичайної ціни.

Якщо поручителем виступає особа, яка не є платником податку на прибуток на загальних підставах, ВВ виникають на дату фактичного отримання послуги (пп. 11.2.3 Закону про прибуток).

При безоплатному наданні послуги поруки (надається платником податку без вимоги про компенсацію їх вартості) у боржника виникає валовий дохід на вартість такої послуги (пп. 4.1.6 Закону про прибуток). Увага: в інтересах боржника економічно обгрунтувати і довести рівень звичайної ціни, скориставшись п. 1.20 Закону про прибуток.

При погашенні зобов'язання поручителем замість боржника у кредитора внаслідок отримання коштів від поручителя не виникають валові доходи, найімовірніше, ця сума була вже віднесена до валових доходів під час першої події, наприклад відвантаження товару боржнику.

У поручителя сума, сплачена кредитору внаслідок невиконання боржником зобов'язання, не відноситься до валових витрат. За нормами пп. 5.2.1 Закону про прибуток сума, сплачена поручителем, не пов'язана з підготовкою, організацією, веденням виробництва.

Кошти, отримані поручителем від боржника, не відповідають визначенню валового доходу, тож не відносяться до валового доходу поручителя. Договір поруки не передбачає передачу права власності на об'єкт договору (пп. 7.9.1 — 7.9.2 Закону про прибуток).

Податок на додану вартість у поручителя, боржника

За умови платності послуг з надання поручительств (така умова обов'язково зазначається у договорі) боржник сплачує за послугу суму винагороди. Операція з надання послуги (сума винагороди), відповідно до пп. 3.1.1 Закону про ПДВ, належить до об'єктів оподаткування. Увага: не є об'єктом оподаткування операції з надання послуги поруки лише банками (пп. 3.2.5 Закон про ПДВ), що підтверджується листом ДПАУ від 14.08.2006 р. №15327/7/16-1517-26 (див. «ДК» №38/2006).

Таблиця 14.7

Бухгалтерський та податковий облік у боржника (продавець)

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Отримано передоплату за товар

311

681

12000,00

10000,00

2.

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

643

641/1 (ПДВ)

2000,00

3.

Відвантажено товар поручителю

685

702

12000,00

4.

Відображено розрахунки з ПДВ

702

643

2000,00

5.

Зарахування заборгованостей

681

685

12000,00

6.

Відображено отриману послугу поруки

952

685

500,00

—-

500,00

7.

Відображено ПК з ПДВ

641/1 (ПДВ)

685

100,00*

 

* За умови виконання пп. 7.4.13акону про ПДВ та наявності ПН.

Таблиця 14.8

Бухгалтерський та податковий облік у поручителя

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,

Податковий облік

Д-т

К-т

грн

ВД

ВВ

1.

Договір поруки (надано забезпечення)

05

12000,00

2.

Відвантажено товар за договором поруки

377

702

12000,00

10000,00

702

641/1 (ПДВ)

2000,00

3.

Списано надані забезпечення

05

12000,00

4.

Отримано товар від боржника

281

685

10000,00

10000,00

641/1 (ПДВ)

685

2000,00

5.

Зарахування заборгованостей

685

377

12000,00

6.

Отримано кошти за послугу

311

377

600,00

500,00

 

643

641/1 (ПДВ)

100,00

7.

Відображено дохід за послугу

377

733

600,00

8

Відображено ПЗ з ПДВ

733

643

100,00

Датою виникнення податкових зобов'язань поручителя з надання послуги поруки є дата зарахування коштів від боржника (мається на увазі тільки сума винагороди) або дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання такої послуги поручителем. Таким документом, наприклад, може бути акт-підтвердження наданих послуг.

У боржника виникає податковий кредит за умови дотримання вимог, визначених у пп. 7.4.1 Закону про ПДВ, — зв'язок з господарською діяльністю та використання в оподатковуваних операціях.

При безоплатному наданні послуги поручителю слід звернути увагу на звичайні ціни. Згідно з нормами п. 4.2 Закону про ПДВ, у разі поставки послуг без оплати, база оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни послуги, але не нижчої за звичайну ціну. В інтересах поручителя бути готовим до аргументування визначення вартості послуги, що буде базою для обкладення ПДВ. Тому для поручителя така операція виглядає не зовсім «безкоштовною».

Щодо сум, що їх перераховує поручитель кредитору як основну суму боргу, а згодом боржник компенсує поручителю, то вони не є об'єктом обкладення ПДВ. Згідно з положеннями пп. 3.2.4 Закону про ПДВ, не є об'єктом оподаткування операції з обігу валютних цінностей. Крім того, не коректно стверджувати, що така операція підпадає під визначення терміна «поставка послуг» за п. 1.4 Закону про ПДВ.

Проаналізуємо на прикладах роль суб'єктів договору поруки залежно від статусу кожного з них та забезпечення заборгованості (грошове або майном).

Приклад 14.1

Укладено договір купівлі-продажу на суму 12000,00 грн. Для забезпечення виконання договору було укладено договір поруки між кредитором (продавцем) — юридичною особою —платником ПДВ, боржником (покупцем) на загальній системі оподаткування—платником ПДВ та поручителем (фінансова установа, ломбард—неплатник ПДВ). Вартість послуги поруки — 600,00 грн. Унаслідок невиконання зобов'язань покупця у строк кредитор звернувся з вимогою до поручителя. Після виконання поручителем зобов'язання, забезпеченого порукою, кредитор вручив йому документи, які підтверджують зобов'язання боржника. Поручитель звернувся до боржника з вимогою про сплату суми боргу та вартості послуги поруки. Відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку наведено у таблицях 14.1, 14.2 і 14.3

Приклад 14.2

Укладено договір купівлі-продажу на суму 12000,00 грн. Для забезпечення виконання договору було укладено договір поруки між кредитором (продавцем) — юридичною особою — платником ПДВ, боржником (покупцем) на загальній системі оподаткування — платником ПДВ та поручителем (суб'єктом підприємницької діяльності — фізичною особою на загальній системі оподаткування, неплатником ПДВ). Вартість послуги поруки — 600,00 грн. Унаслідок невиконання зобов'язань покупця у строк кредитор звернувся з вимогою до поручителя. Після погашення заборгованості і вручення документів, які підтверджують обов'язок боржника (ст. 556 ЦКУ), поручитель звернувся до боржника з вимогою про сплату суми боргу та вартості послуги поруки.

Бухгалтерський та податковий облік кредитора і боржника такий самий, як у прикладі 1. У суб'єкта підприємницької діяльності — фізособи дохід визначається на дату отримання коштів від боржника, за касовим методом (Загальним оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержанням доходу, ст. 13 Інструкції №12 (наказ ГДПІ від 21.04.93 р. №12 «Про оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю»)) і тільки на суму вартості послуги виручка суб'єкта підприємницької діяльності становить 600,00 грн.

Вартість послуги відображається у графі 6 «сума виручки» Книги обліку доходів і витрат ф. №10. Суми, перераховані поручителем кредитору та боржником поручителю, не можуть вважатися витратами та доходом підприємця виходячи з того, що такі суми не підпадають під визначення термінів «дохід» та «витрати» (До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів, належать документально підтверджені витрати, які включаються до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств»)

Приклад 14.3

За договором купівлі-продажу покупець (кредитор) здійснив передоплату за товар. Продавець (боржник) — юридична особа на загальній системі оподаткування, платник ПДВ.

Зобов'язання продавця з поставки товару забезпечено договором поруки. Кредитор виставив вимогу боржнику — поставити товар. За договором поруки заборгованість за зобов'язаннями виконав поручитель (не фінансова установа, платник ПДВ). Послуга за договором надається безоплатно. Відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку наведено у таблицях 14.4, 14.5 і 14.6 на є. 202.

Приклад 14.4

Умови прикладу такі самі, як у попередньому, єдина відмінність — вартість послуги за договором поруки становить 600,00 грн, у т.ч. ПДВ 100 грн. Відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку наведено у таблицях 14.7 і 14.8. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування