Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЦЕСІЇ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

У боржника

У боржника операції, пов'язані з виникненням зобов'язання перед кредитором (незалежно від того, відступлення це товарної, грошової чи грошової нетоварної вимоги), відображаються в аналітичному обліку за будь-яким рахунком, на якому ведеться облік заборгованості (крім податків, зборів і тієї заборгованості, що не можна передати) (наприклад, рахунки 55, 61, 63, 68).

Якщо у зв'язку з укладенням договору цесії боржник несе якісь витрати, то такі витрати, пов'язані з цесією, відображаються за дебетом рахунка 85 «Інші витрати» (у сумі без ПДВ — такі послуги є об'єктом обкладення ПДВ, див. лист ДПАУ від 26.05.2006 р. №9980/7/16-1517-26) або рахунка 949 «Інші витрати операційної діяльності» у кореспонденції з рахунком обліку заборгованості. До таких витрат можна віднести: комісійну винагороду банку, витрати з надання консультаційних та інформаційних послуг, плату за юридичне супроводження договору, інші додаткові (супутні послуги). У фінансовій звітності зміна кредитора ніяк не відобразиться: залишок заборгованості так чи інакше відображатиметься у відповідних статтях поточних або довгострокових зобов'язань балансу підприємства.

У первісного кредитора (цедента)

У бухгалтерському обліку факт підписання угоди про відступлення права вимоги не приводить до виникнення ні доходу, ні витрат. Але сам факт виконання такої операції сприяє підвищенню ліквідності балансу первісного кредитора — цедента (валюта балансу не змінюється): активи кредитора трансформуються внаслідок такої операції. Наприклад, були активи у формі дебіторської заборгованості (рядок 160 балансу «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги») — стали в формі коштів у банку, у касі підприємства (рядок 230 «Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті»). А це, звичайно, може бути корисно в разі, коли бізнес оцінюють треті особи (інвестори, фінансово-кредитні установи тощо).

У разі якщо у строки, передбачені договором цесії, первісний кредитор передає новому кредитору документи, що підтверджують первісний борг, цедент відображає переведення заборгованості з рахунка обліку дебіторської заборгованості, яка відступається (наприклад, 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»), на інші рахунки обліку дебіторської заборгованості (наприклад, рахунки 37, 18). А далі після отримання коштів від цедента кредитує обраний ним рахунок обліку дебіторської заборгованості у кореспонденції з субрахунком 311 «Поточні рахунки в національній валюті» (у разі сплати заборгованості коштами з поточного рахунка) або з субрахунком 301. У цьому випадку немає значення, має місце відступлення товарної, грошової чи грошової нетоварної вимоги.

У нового кредитора (цесіонарія)

У ситуації відступлення будь-якого виду боргу при погашенні заборгованості цесіонарій у своєму обліку спочатку за дебетом рахунка обліку дебіторської заборгованості1 фіксує суму заборгованості боржника (у балансі рядки 210 «Інша поточна дебіторська заборгованість» або 050 «Довгострокова дебіторська заборгованість»), а потім за кредитом рахунка обліку кредиторської заборгованості2 відображає суму заборгованості перед кредитором (у балансі рядки 610 «Інші поточні зобов'язання» або 470 «Інші довгострокові зобов'язання»), яка погашається шляхом перерахування йому грошей.

Крім того, якщо цесія передбачає оплату послуги, то вартість наданої послуги з відступлення права вимоги (дисконт) у момент отримання документів від первісного кредитора рекомендуємо відображати проведенням за дебетом рахунка 377 (або 18) та кредитом субрахунка 733 «Інші доходи від фінансової діяльності» з відповідним відображенням такого доходу в рядку 120 «Інші фінансові доходи» звіту про фінансові результати цесіонарія.

Після погашення боржником суми заборгованості та оплати послуги рахунки 377 або 18 закриваються проведеннями Д-т 311, 301 К-т 377, 18. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим