Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

У боржника

У випадку відступлення грошової вимоги боржник уже відобразив ВВ (див. п. 11.2 Закону про прибуток) та ПК з ПДВ (див. пп. 7.5.1 Закону про ПДВ) за першою подією в момент отримання товарів (робіт, послуг). Надалі ні переведення самого відступлення права вимоги, ні безпосереднє погашення боргу не призведе до податкових наслідків в обліку боржника — він просто виконуватиме свої зобов'язання вже перед новим кредитором.

Коли має місце відступлення товарної вимоги (отримано передоплату, а товар не відвантажено), то відображені попередньо ВД і ПЗ з ПДВ за правилом першої події не зменшуються. Адже боржник виконуватиме зобов'язання за тим самим договором, але вже перед іншою особою, і поставка товарів (виконання робіт, надання послуг) буде другою подією.

У разі нетоварної грошової вимоги (наприклад, отримано фінансову допомогу і не повернуто первісному кредитору) матиме місце включення до ВД суми умовних відсотків (у разі коли позикодавець є платником податку на прибуток за ставкою 25%) або ж усієї суми неповерненої фіндопомо-ги на кінець звітного кварталу до складу ВД, а в разі повернення коштів уже новому кредитору — до складу ВВ (якщо позичальник сплачує податок на прибуток за ставкою, відмінною від 25%, або ж не є платником цього податку). Така операція не є об'єктом обкладення ПДВ, тому питання ПДВ тут не є актуальним.

Якщо фінансову допомогу отримано від платника, а відступлено неплатнику податку на прибуток, то в момент отримання повідомлення про відступлення боржник повинен оподаткувати її як отриману від неплатника податку. Тому на підставі пп. 4.1.6 Закону про прибуток сума боргу, що залишився непогашеним на кінець звітного періоду, збільшить валові доходи боржника. Закон про прибуток не містить такого порядку оподаткування фінансової допомоги, відступленої однією особою іншій, однак він випливає з самої суті пп. 4.1.6 Закону про прибуток.

У разі коли відступлення права вимоги становитиме суму, меншу за номінал (заборгованість, що виникла за первинним договором), така ситуація жодним чином не відобразиться в обліку боржника.

У первісного кредитора

З метою оподаткування операції відступлення грошової вимоги для первісного кредитора визначальною є саме операція продажу (відвантаження товару, надання послуг, виконання робіт на користь боржника) — вона спричиняє податкові зобов'язання з ПДВ та ВД за такою операцією (пп. 7.3.1 Закону про ПДВ, п. 11.3 Закону про прибуток). Операція відступлення права вимоги і отримання коштів за договором цесії (якщо право вимоги відступається за номіналом) у податковому обліку цедента наслідків не матиме (див. лист ДПАУ від 12.11.2002 р. №7617/6/ 15-3415-5).

У разі коли право вимоги відступається з дисконтом, ситуація дещо інша. Суму, отриману від нового кредитора, первісний кредитор не включає до ВД. Адже в момент відвантаження товарів боржнику (відповідно до пп. 11.3.1 Закону про прибуток) він уже відобразив ВД за правилом першої події виходячи з вартості товарів, робіт, послуг (без ПДВ), а передача документів новому кредитору розглядається як заключна операція.

Сума дисконту — це плата новому кредитору за надані послуги, пов'язані з госпдіяльністю. Тож вони мають право потрапити до ВВ на дату нарахування або на дату сплати (залежно від того, яка подія сталася раніше). ДПАУ дотримується дещо іншої думки, зазначаючи, що в першого кредитора ВД і ВВ не змінюються (див. лист ДПАУ від 12.11.2002 р. №7617/6/15-3415-5).

Якщо за договором відступається право вимоги товарного боргу і первісному кредитору сплачується компенсація за відступлення такого права, то попередньо сплачений продавцеві аванс вже не пов'язаний із придбанням товарів (робіт, послуг). Тому ВВ сторнуються, але ПК з ПДВ на виконання пп. 3.2.5 Закону про ПДВ не сторнується, натомість на суму відступлення товарного боргу нараховуються ПЗ з ПДВ (арифметично результат той самий).

Стосовно відображення відступлення грошової нетоварної вимоги, то операція надання фінансової допомоги у податковому обліку первісного кредитора не відображатиметься.

Щодо податкових накладних варто звернути увагу на таке. У ситуації відступлення права грошової вимоги податкова накладна виписується первісним кредитором (постачальником) на користь боржника (покупця) за першою подією (відвантаження товару, надання послуг, виконання робіт). Відступлення права грошової вимоги не викликає необхідності ні коригувати цю податкову накладну, ні виписувати іншу — право на податковий кредит цілком правомірно матиме боржник, а кредитор нарахував собі зобов'язання з ПДВ за першою подією.

У ситуації, коли має місце відступлення товарної вимоги, первісний кредитор на виконання пп. 3.2.5 Закону про ПДВ має донарахувати собі ПЗ у сумі відступлення права вимоги боргу.

У разі грошової нетоварної вимоги питання податкових накладних не є актуальним. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування