Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая

У нового кредитора

За своєю суттю відступлення права вимоги, як вважають деякі аналітики, є передачею певного «товару» — дебіторської заборгованості. На їхню думку, необхідно при відступленні права вимоги спочатку відображати ВВ (пп. 5.2.1 Закону про прибуток), а потім, при надходженні коштів, — і ВД (пп. 4.1.2 Закону про прибуток). Звертаємо увагу, що при відступленні права грошової вимоги до складу і ВД, і ВВ потрапляє вся сума (разом із ПДВ, нарахованим під час здійснення поставки між первісним кредитором та боржником). Аналогічної думки раніше дотримувалися і податківці ( Лист ДПАУ від 28.08.2000 р.№11709/7/15-1117). Проте нині їхній погляд дещо змінився (Лист ДПАУ від 23.04.2007 р. №8217/7/22-3017 (див. «ДК» №28/2007): до складу ВД включається тільки різниця між номіналом боргу та сумою фактично сплачених коштів. Тому в цьому разі платникам податку варто визначитися із порядком відображення своїх ВД і ВВ, адже чіткого порядку відображення цих показників при операції відступлення права вимоги чинне законодавство не містить.

На нашу думку, передача тільки грошової заборгованості не є товаром, роботами, послугами, тому не може трактуватися як об'єкт обкладення ПДВ (пункти 1.4, 1.10, 3.1 Закону про ПДВ) та податком на прибуток (пункти 1.6, 1.31 Закону про прибуток). Водночас ця операція не може бути кваліфікована як дохід, адже це не є торгівля борговими зобов'язаннями (п. 4.1, пп. 4.1.2 Закону про прибуток). Тому, вважаємо, в обліку нового кредитора відображається лише дохід від відступлення права вимоги (наприклад, коли новий кредитор

Таблиця 16.1

Відображення в обліку операції відступлення права вимоги за договором цесії нижче від номіналу (до прикладу 16.1)

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

Облік у підприємства «А» — первісного кредитора (цедента)

1.

Відвантажено товар підприємству «Б»

361

702

240000

200000

2.

Нараховані ПЗ з ПДВ

702

6415

40000

3

Підписано договір цесії

377

361

200000

 

4.

Плату за договором цесії списано на інші операційні витрати

85, 949

361

40000*

40000

5.

Отримано кошти від нового кредитора

311

377

200000

Облік у підприємства «Б» - боржника

1.

Отримано товар від підприємства «А»

281

631

200000

40000**

200000

2.

Відображено ПК з ПДВ

6415

631

40000

3.

Отримано повідомлення про заміну кредитора в зобов'язанні

631

685

240000

4.

Оплата новому кредитору (цесіонарію)

685

311

240000

Облік у підприємства «С» - нового кредитора (цесіонарія)

1.

Підписано договір цесії, відображено заборгованості

377

685

240000

2.

Відображено дохід на суму винагороди цесіонарія

685

733

40000

40000**

3.

Перераховано компенсацію за договором цесії підприємству «А»

685

311

200000

4.

Отримано кошти від підприємства «Б»

311

377

240000

* Акт виконаних робіт, наданих послуг на суму дисконту не передба чений; на практиці сума дисконту списується на витрати в момент передачі документів, що підтверджують борг.

** За пп. 4.1.6 як сума перевищення номіналу заборгованості над сумою витрат на отримання такої заборгованості.

фактично платить первісному кредитору менше, ніж отримує дебіторську заборгованість у грошовому еквіваленті).

Якщо придбаваються товарні вимоги, то така операція в податковому обліку має такі самі особливості, що й придбання будь-якого активу. Якщо боржник є платником податку на прибуток, то ВВ — за «першою подією». У разі відступлення товарної вимоги має місце об'єкт обкладення ПДВ за пп. 3.2.5 Закону про ПДВ. Новий кредитор має ПК на підставі податкової накладної, виписаної йому первісним кредитором.

Приклад 16.1

Підприємство «А» відвантажило підприємству «Б» товари на суму 240 тис. грн (у т.н. ПДВ—40 тис. грн) на умовах відстрочення платежу на 25 календарних днів. Потім між підприємством «А» та підприємством «С» укладено договір цесії, за яким відступлення права вимоги відбувається на суму 240 тис. грн, а новий кредитор перераховуватиме первісному кредитору 200 тис. грн. Отже, плата за відступлення права вимоги — 40 тис. грн. Підприємство «Б» сплатило підприємству «С» суму заборгованості за товари. Цю ситуацію в бухгалтерському та податковому обліку подано у таблиці 16.1 на с. 228.

Таблиця 16.2

Відображення в обліку операції відступлення права товарної вимоги за договором цесії нижче від номіналу (до прикладу 16.2)

№ з/п

Зміст господарської операції

 

Бухгалтерський облік

Сума, грн

 

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

Облік у підприємства «А» — первісного кредитора (цедента)

1.

Здійснено передоплату за товар

371

311

160000

133333.33

2.

Відображено ПК з ПДВ

 

6415

644

26667

 

 

 

 

 

 

 

3.

Підписано договір цесії (на суму за вирахуванням дисконту), без ПДВ

377

371

150000

-133333.33

4.

 

Нараховані ПЗ з ПДВ на суму відступлення поава вимоги

643

6415*

26667

 

 

644

643

26667

 

5.

Отримано кошти від нового кредитора

311

377

150000

 

6

Плату за договором цесії списано на інші операційні

витрати

85, 949

371

10000

Облік у підприємства «Б» — боржника

1.

Отримано передоплату від покупця

311

681

160000

133333,33

 

2.

Відображено ПЗ у сумі передоплати

643

6415

26667

 

3.

 

Отримано повідомлення про договір цесії

681 643

361 643

160000 26667**

 

 

4.

Відвантажено товар цесіонарію

361

702

160000

 

5.

Взаємозалік ПЗ з ПДВ

702

643

26667

 

6.

Списано товари зі складу

902

281

83000

 

Облік у підприємства «С» - нового кредитора (цесіонарія)

1.

Підписано договір цесії, відображено заборгованості

377

685

160000

2.

Відображено дохід на суму винагороди

685

733

10000

10000

 

3.

Перерахована компенсація за договором цесії підприємству «А»

685

311

150000

125000***

4.

Оприбутковано товар від боржника

281

377

133333,33

133333,33

5.

Відображено ПК на суму відступлення вимоги

6415

377

25000****

 

* На підставі пп. 3.2.5 Закону про ПДВ повинні не сторнувати ПК, а нараховувати ПЗ з ПДВ. Крім того, див. листи ДПАУ від 14.08.2006 р. №15326/7/16-1517 («ДК» №38/2006), від 14.08.2006 р. №8918/6/16-1515-26.

* * Зараховуємо розрахунки з ПДВ у розрізі субконто нового та первісного кредиторів (переведення боргу залишає в обліку боржника аванс).

***За умови, що боржник є платником податку на прибуток на загальних підставах. Сума ВВ визначається виходячи з фактично сплачених коштів: 150000: 1,2 ПДВ = 125000 грн.

**** 150000:6 = 25000 грн. На нашу думку, попри це, ПЗ з ПДВ у цедента виникнуть на суму 26667 грн (160000:6), і цедент випише на цесіонарія ПНна суму 26667 грн. Цесіонарій, найімовірніше, матиме можливість віднести до ПК тільки суму 25000 грн, позаяк відступлення права вимоги передається з дисконтом. Є досить значний ризик, що при перевірці саме на суму дисконту податківці не визнають ПК цесіонарія.

Приклад 16.2

Підприємство «А» здійснило передоплату підприємству «Б» за товар на суму 160 тис. грн (у т. ч. ПДВ—26,67 тис. грн) на умовах відстрочення поставки на 30 к. д. Потім між підприємством «А» та підприємством «С» укладено договір цесії, за яким відступається право вимоги на суму 160 тис. грн, а новий кредитор перераховуватиме первісному кредитору 150 тис. грн. Підприємство «Б» відвантажило підприємству «С» товар на суму 160 тис. грн, собівартість якого 83 тис. грн. Цю ситуацію в бухгалтерському та податковому обліку подано у таблиці 16.2.

Приклад 16.3

Підприємство «А» (платник податку на прибуток на загальних підставах) надало фінансову допомогу підприємству «Б» (платник податку на прибуток на загальних підставах) на суму 120 тис. грн. Потім між підприємством «А» та підприємством «С» укладено договір цесії (відступлення права вимоги) на суму 111 тис. грн. Підприємство «Б» сплатило підприємству «С» суму заборгованості за фінансовою позикою. Цю ситуацію в бухгалтерському та податковому обліку подано в таблиці 16.3.

Відображення в обліку операції відступлення права вимоги за договором цесії нижче від номіналу (нетоварна грошова заборгованість) (до прикладу 16.3)

Таблиця 16.3

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

Облік у підприємства «А» - первісного кредитора (цедента)

1.

Надано фінансову допомогу підприємству «Б»

377

311

120000

2.

Підписано договір цесії

685

377

111000

 

 

3.

Плату за договором цесії списано на інші операційні витрати

85, 949

377

9000

4.

Отримано кошти від нового кредитора

311

685

111000

 

 

Облік у підприємства «Б» - боржника

1.

Отримано фінансову допомогу від підприємства «А»

311

685/А

120000

2.

На кінець звітного кварталу нараховано умовні відсотки на суму неповерненої фінансової допомоги (сума умовна)

1000

- —

3.

Отримано повідомлення про заміну кредитора в зобов'язанні (заміна за аналітикою кредитора)

685/А

685/С

120000

 

 

4.

Оплата новому кредитору (цесіонарію)

685/С

311

120000

—.

Облік у підприємства «С» - нового кредитора (цесіонарія)

1.

Підписано договір цесії, відображено заборгованості

377

685

120000

_

_

 

Відображено дохід на суму винагороди цесіонарія

685

733

9000

9000

_

3.

Перераховано компенсацію за договором цесії підприємству «А»

685

311

111000

4.

Отримано кошти від підприємства «Б»

311

377

120000

 

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування