Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРОМ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Спільна діяльність без створення юридичної особи здійснюється її учасниками на основі договору шляхом об'єднання майна і зусиль для досягнення загальної господарської або іншої мети. Відповідно до ст. 1130 ЦКУ за договором про спільну діяльність (далі — СД) «сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові». СД може здійснюватися або шляхом об'єднання вкладів учасників (просте товариство), або без об'єднання вкладів.

Відповідно до п. З П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» «спільна діяльність — це господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними». Договір про СД визначає особу, уповноважену вести спільну діяльність, і відповідно до п. 4.12 Порядку №80 (Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів) (наказ ДПАУ від 19.02.98 р. №80) такий договір має бути зареєстрований у ДПІ того учасника, на якого покладено ведення обліку результатів спільної діяльності.

Відповідно до ст. 356 ЦКУ грошові (майнові) внески учасників, а також майно, створене або придбане в результаті їхньої спільної діяльності, є їхньою загальною пайовою власністю.

Учасник договору про спільну діяльність не має права розпоряджатися часткою у спільному майні без згоди решти учасників, за винятком тієї частини доходів від цієї діяльності, яка надходить у розпорядження кожного з учасників за договором. Майно, об'єднане учасниками спільної діяльності, обліковується на окремому балансі у того учасника, якому доручено ведення спільних справ за договором (за дорученням). Ведення спільних справ, а також бухгалтерського і податкового обліку спільного майна покладається на одного з учасників. Тож особа, уповноважена для ведення обліку спільної діяльності, повинна вести облік результатів спільної діяльності одночасно із власним бухгалтерським і податковим обліком. Щоправда, окремо від власної господарської діяльності.

Таким чином, договори про СД повинні мати такі відмінності:

— від установчих договорів про створення юридичної особи — результатом СД не може бути створення юридичної особи (можливе лише створення окремих структур без прав юридичної особи);

— від договорів купівлі-продажу, поставки, бартеру — СД не передбачає передачу права власності на майно від одного її учасника іншому, можливе лише створення спільної часткової власності на результати СД або внески учасників;

— від договорів оренди — при здійсненні СД її учасник не може отримувати і використовувати майно іншого учасника у власній господарській діяльності, що не пов'язана з їхньою спільною діяльністю.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Відповідно до п. 19 П(С)БО 12 кожен учасник такої спільної діяльності відображає на окремих рахунках бухгалтерського обліку й у фінансовій звітності:

а) активи, задіяні у спільній діяльності, які він контролює, або свою частку у спільно контрольованих активах;

б) зобов'язання, які він бере для ведення спільної діяльності;

в) свою частку в будь-яких зобов'язаннях, взятих разом з іншими учасниками щодо цієї діяльності;

г) дохід або витрати, набуті у процесі спільної діяльності.

Зверніть увагу: «Активи, задіяні у спільній діяльності без створення юридичної особи, не відображаються фінансовими інвестиціями учасників такої діяльності». Немає потреби у веденні окремого балансу щодо спільної діяльності.

У бухобліку учасників розрахунки за СД відображаються на субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», проте якщо СД провадитиметься тривалий період, то для її обліку може бути застосований субрахунок 183 «Інша дебіторська заборгованість». Для виділення в обліку таких внесків доцільно застосовувати окремі субрахунки (наприклад, з позначкою СД).

Якщо як внесок передаються матеріальні активи, то вони обліковуються у СД-обліку. У випадку передачі права користуванням активами такі активи продовжують обліковуватися на балансі того учасника, який зробив цей внесок. В обліку кожного учасника відображаються взяті ним зобов'язання за договором та здійснені внески. Доходи та витрати за СД відображаються в обліку кожного учасника пропорційно до внесеного розміру його частки. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування