Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая

Оподаткування доходу нерезидента

Якщо за ліцензійним договором права на використання об'єкта права ІВ отримано від ліцензіара-нерезидента, то при виплаті йому доходів у вигляді роялті ліцензіату слід утримати податок на репатріацію, але при цьому уникати подвійного оподаткування.

Згідно з п. 1.21 та п. 13.1 і п. 13.2 Закону про прибуток, будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, від провадження господарської діяльності, включаючи роялті та будь-які інші види пасивних доходів, сплачених резидентами України, оподатковуються за ставкою у розмірі 15% від їхньої суми та за їх рахунок, якщо інше не передбачено нормами міжнародних угод, які набрали чинності.

Відповідними положеннями переважної більшості чинних міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, укладених Україною з іншими країнами, передбачено право оподатковувати такі доходи кожною з держав, які є сторонами міжнародного договору, — країною, що є джерелом доходів, і країною, резидентом якої є особа, що одержує такі доходи.

Механізм застосування міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування визначено Порядком звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, затвердженим постановою Кабміну від 06.05.2001 р. №470.

Таким чином, роялті, що сплачуються резидентом України резиденту іншої країни, можуть підлягати оподаткуванню в Україні за нижчою ставкою, що діє у країні нерезидента, за умови що одержувач роялті надасть довідку — відповідне підтвердження своєї резиденції.

І ще слід враховувати, чи відповідає значення терміна «роялті» у міжнародному договорі значенню цього терміна в українському законодавстві.

Оподаткування доходу фізичної особи - резидента

Якщо ліцензіаром за ліцензійним договором є фізична особа або з фізичною особою — творцем укладається договір про створення на замовлення та використання об'єкта права ІВ, то обов'язок оподаткування виплат за укладеними договорами покладається на ліцензіата (замовника).

Таблиця 19.1

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК У ЛІЦЕНЗІАРА

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

3 ліцензіатом-резидентом підписано акт про надання прав на використання об'єкта права ІВ на строк 36 місяців, нараховано паушальний платіж за використання об'єкта права ІВ

685

733 (703)

6000,00

5000,00

2.

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

733 (703)

641/1

1000,00

 

3.

Від ліцензіата отримано платіж за використання об'єкта права ІВ

311

685

6000,00

Оподаткування виплат відрізняється залежно від виду винагороди та від того, чи ліцензіар (творець) є найманим працівником, чи ні.

Якщо ліцензіар (творець) не найманий працівник, але є підприємцем, що сплачує єдиний податок, то плата за створення і плата за використання об'єкта права ІВ не обкладаються ні внесками до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування, ні ПДФО. Зрозуміло, за умови що у Свідоцтві про сплату єдиного податку ліцензіара (творця) є запис про види діяльності, що відповідають умовам укладеного договору (Див. також лист ДПАУ від 21.09.2005 №7628/КУ17-2115 («ДК» №49/2005)).

Якщо ліцензіар (творець) не є найманим працівником (але й не є підприємцем), то з плати за використання об'єкта права ІВ слід утримати ПДФО і лише з виплати за створення об'єкта права ІВ утримати та нарахувати внески до Пенсійного фонду; при цьому внески до інших фондів соціального страхування не сплачуються.

Якщо творець є найманим працівником, то виплати за створення об'єкта права ІВ обкладаються ПДФО та страховими внесками до ПФ та інших фондів соцстрахування як заробітна плата.

Підсумовані висновки базуються на таких законодавчих нормах:

1) Щодо ПДФО.

Відповідно до пп. 4.2.1 та пп.. 4.2.2 Закону про доходи, до складу загального місячного оподатковуваного доходу фізичної особи включаються доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) згідно з умовами трудового або цивільно-правового договору; доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження творами (Див. також лист ДПАУ від 26.11.2004 р. №10731/6/17-3116).

2) Щодо внесків до Пенсійного фонду.

Об'єктом для нарахування та утримання страхових внесків до Пенсійного фонду є заробітна плата найманих працівників та виплати винагород фізособам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню ПДФО (ст. 11, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 19 Закону №1058). Щодо плати за створення об'єкта права ІВ — оскільки за договором про створення об'єкта права ІВ за замовленням автор зобов'язується виконати певну роботу, то зі суми винагороди за створення об'єкта права ІВ має бути утримано і нараховано внески до ПФ на загальних підставах (Див. листи ПФвід 14.02.2005 р. №1462/04, від 06.12.2004 р. №12353/04).

Таблиця 19.2

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК У ЛІЦЕНЗІАТА

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Від фізособи-резидента отримано право використання твору (об'єкта авторського права) будь-яким способом протягом 36 місяців з дати підписання ліцензійного договору; нараховано паушальний платіж; визнано капітальні інвестиції на НМА

154

377

6000,00

 

6000,00*

2.

Утримано ПДФО зі суми плати за використання твору, передбаченої договором

377

641**

900,00

 

3.

Перераховано ліцензіару плату за використання твору у формі паушального платежу

377

311

5100,00

4.

Перераховано суму ПДФО, утриманого з доходу ліцензіара

641/1

311

900,00

5.

НМА введено у господарський оборот

125

154

6000,00

6.

Нараховано щомісячну амортизацію НМА прямолінійним методом (протягом 36 місяців)

23 (91)

133

166,67

7.

Виведено з обороту НМА після закінчення строку дії ліцензійного договору

133

125

6000.00

* У податковому обліку отримані у користування майнові права на об'єкт права ІВ включаються до ВВ як такі, що не визнані об'єктом права власності платника податку.

** Внески до ПФ зі суми плати за використання твору не утримуються та не нараховуються, бо немає виконання роботи — створення твору.

Натомість плата за використання об'єкту права ІВ не є оплатою за виконані роботи (послуги), а тому не є об'єктом для нарахування та утримання внесків до ПФ ( Див. листи ПФ від 20.10.2006 р. №13571/03-20 («ДК» №11/2007), від 30.08.2007 р. №13861/03-30 («ДК- №42/2007).

3) Щодо внесків до фондів соціального страхування.

Як відомо, фонди соціального страхування займають усталену та незмінну позицію: для визначення виплат, що обкладаються страховими внесками, слід керуватися Інструкцією №5 і належністю виплат до фонду оплати праці.

Згідно з п. 2.1.3 Інструкції №5, до фонду основної заробітної плати включається гонорар штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв й (або) оплата їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської винагороди, нарахованої на підприємстві. Якщо винагорода за використання об'єкта права ІВ виплачується на підставі окремо укладеного договору, то відповідно до п. 3.14 Інструкції №5 ця виплата не належить до фонду заробітної плати і страховими внесками не обкладається. Своєю чергою, виплати творцям (ліцензіарам) — не працівникам за договорами цивільно-правового характеру не пов'язані з трудовими відносинами, вони також не включаються до фонду оплати праці, а тому не обкладаються внесками до фондів соцстрахування.

Облік ПДВ

Як уже згадувалося, відповідно до п. 1.4 Закону про ПДВ операції з надання прав на використання об'єкта права ІВ за ліцензійним договором належать до операцій з поставки послуг. Таким чином, якщо у ліцензіара на суму ліцензійних платежів збільшуються податкові зобов'язання з ПДВ, то у ліцензіата має виникати право на податковий кредит з ПДВ. Так, згідно з пп. 7.4.1 Закону про ПДВ, податковий кредит звітного періоду, зокрема, складається зі сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку у зв'язку з придбанням послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. При цьому право на податковий кредит набувається за правилом «першої події» згідно з пп. 7.5.1 Закону про ПДВ за наявності податкової накладної, належним чином оформленої продавцем послуг — ліцензіаром, що є підставою для нарахування податкового кредиту (пп. 7.2.6 Закону про ПДВ).

Таким чином, на нашу думку, при виплаті ліцензійних платежів та за наявності податкової накладної і дотримання вимог пп. 7.4.1 Закону про ПДВ у ліцензіата за ліцензійним договором виникає право на податковий кредит.

Приклад 19.1

Із ліцензіатом-резидентом (платником ПДВ) підписано акт про надання прав на використання об'єкта права ІВ на строк 36 місяців, нараховано паушальний платіж за використання об'єкта права ІВ (див. таблицю 19.1 на є. 265).

Приклад 19.2

Від фізичної особи—резидента отримано право використання твору (об'єкта авторського права) будь-яким способом протягом 36 місяців віддати підписання ліцензійного договору; нараховано паушальний платіж; визнано капітальні інвестиції на НМА (див. таблицю 19.2). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування