Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ПОДАТКОВИЙ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОГОВОРУ ФІНАНСУВАННЯ ТОРГОВОГО ЦЕНТРУ

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК У ЗАБУДОВНИКА

Податок на прибуток

На сьогодні думка ДПІ полягає в тому, що перераховані Інвестором кошти як пайова участь у будівництві об'єкта оподатковуються за загальними правилами.

Згідно з п. 11.3 Закону про прибуток валові доходи відображаються за правилом першої події:

— або за датою отримання авансу в рахунок такого продажу;

— або за датою відвантаження товарів, а для робіт (послуг) — дата фактичного надання результатів робіт (послуг).

Відповідно при отриманні суми фінансування на поточний рахунок Забудовника у нього виникають валові доходи. Коли йдеться про отримання суми фінансування від Інвестора, ситуація зрозуміла. Закон про прибуток, на жаль, не дає відповіді на запитання, що таке «відвантаження». Тож радимо у договорі зазначати, коли, за яких умов, на яку дату тощо здійснюється перехід права власності на об'єкт від Забудовника до Інвестора.

Однак такий варіант обліку не є єдиним можливим з погляду контролюючих органів. З цього приводу є цікавим лист ДПАУ від 11.04.2005 р. №156/2/15-1110, який хоча і стосується житлової нерухомості, але це у нашому випадку не є принциповим. Цікавими є висновки, зроблені у ньому. Сама ДПАУ надає дві позиції оподаткування на вибір платників податку.

Перша позиція. При одержанні коштів від пайовиків для фінансування будівництва житлового будинку у підприємства виникають боргові зобов'язання перед ними. Вищезазначені господарські операції підприємства відносяться до операцій з борговими зобов'язаннями. Порядок їх оподаткування регулюється п. 7.9 Закону про прибуток. Відповідно до пп. 7.9.1 цього Закону, не включаються до валового доходу і не підлягають оподаткуванню кошти або майно, залучені платником податку у зв'язку з цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права власності на таке майно: «... сума коштів, перерахованих пайовиками для фінансування будівництва житлового будинку згідно з вищезазначеним договором, не включаються до валового доходу підприємства, а витрати підприємства, пов'язані з виконанням за дорученням пайовиків відповідних угод від свого імені за рахунок пайовиків, не включаються до його валових витрат».

І наприкінці робиться висновок: «При цьому різниця між сумою коштів, одержаних підприємством від пайовиків для фінансування будівництва житлового будинку згідно з вищезазначеним договором, і розміром фактичних витрат підприємства, пов'язаних з виконанням доручення пайовиків забезпечити фінансування будівництва житлового будинку, вважається доходом підприємства, який включається до його валового доходу».

Друга позиція. Згідно з другою позицією, яка є кардинально протилежною першій, п. 7.9 не поширюється на підставі того, що передбачається передача права власності на майно з огляду на положення пп. 7.9.6 Закону про прибуток.

А далі ДПАУ просить Комітет Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності висловити свою думку з цього приводу, і Комітету листі від 27.04.2005 р. №06-10/10-503 зазначив таке: «Вважаємо за можливе підтримати обидві позиції і пропонуємо залишити їх для використання на практиці на вибір платника податку з огляду на те, що вони цілком відповідають законодавству України».

Рекомендації ДПАУ можна взяти до уваги, але керуватися ними слід лише у випадку, якщо вони відповідають нормам податкового законодавства. Якщо такі норми допускають неоднозначність у трактуванні, то діяти слід виходячи з тієї позиції, в яку платник податків вірить сам і правильність якої може переконливо довести, посилаючись на норми закону. У цьому випадку листи можна використовувати як додаткові аргументи при застосуванні правил конфлікту інтересів, встановлених пп. 4.4.1 Закону №2181, а не при обґрунтуванні своєї позиції. Яку норму застосовувати — вирішувати вам, але ми вважаємо, що все залежить від того, який саме договір використовується у відносинах між Інвестором та Забудовником. Адже якщо придбання об'єкта будівництва здійснюється на підставі договору доручення (ст. 1000 ГКУ) чи при здійсненні операції з фінансовими активами відповідно до Закону №978, то, на нашу думку, є сенс використовувати першу позицію у згаданому листі. Якщо ж будівництво здійснюється шляхом передачі коштів за договором фінансування, то друга позиція, на нашу думку, найбільше відповідає нормам чинного законодавства. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування