Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Оподаткування пайового внеску

Стосовно оподаткування пайового внеску на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту, який сплачується Забудовником відповідно до ст. 23 Закону про планування і забудову територій, зазначимо таке. Відповідно до пп. 5.2.1 Закону про прибуток до складу валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у т. ч. витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пп. 5.3 — 5.8 Закону про прибуток. Водночас пп. 8.4.2 Закону про прибуток встановлено, що в разі здійснення витрат на самостійне виготовлення основних фондів платником податку для власних виробничих потреб балансова вартість відповідної групи ОФ збільшується на суму всіх виробничих витрат, понесених платником податку, що пов'язані з їх виготовленням та введенням в експлуатацію, а також витрат на виготовлення таких ОФ, що мають інші джерела фінансування, без урахування сплаченого ПДВ, у разі коли платник податку на прибуток підприємств зареєстрований платником податку на додану вартість.

Відповідно до пп. 8.2.1 Закону про прибуток під терміном «основні фонди» слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у госпдіяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів від дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 грн і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.

Позаяк відповідно до місцевих правил забудови отримання дозволу на будівництво передбачає сплату Забудовником пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів (згідно з відповідним рішенням сільської, селищної чи міської ради), така сплата є необхідною умовою для будівництва, пайовий внесок належить до витрат, пов'язаних зі створенням цих об'єктів та госпдіяльністю Забудовника.

При цьому якщо новозбудовані об'єкти призначені для використання у власній господарській діяльності, то відповідно до ст. 8 Закону про прибуток витрати на їх будівництво збільшують балансову вартість такого ОФ та підлягають амортизації. А якщо Забудовник здійснює будівництво з метою подальшого продажу, то вартість витрат на їх будівництво відноситься до складу ВВ відповідно до ст. 5 Закону про прибуток.

Аналогічна позиція висловлена в листах ДПАУ від 19.12.2005 р. №25163/7/15-0317 та від 12.03.2008 р. №4627/7/15-0217.

Податок на додану вартість

Відповідно до пп. 3.1.1 Закону про ПДВ об'єктом оподаткування є операції платників податку з поставки товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України.

Згідно з п. 4.1 Закону про ПДВ: «База оподаткування операцій з поставки товарів (послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами, але не нижчими за звичайні ціни, з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових платежів) згідно із законами України з питань оподаткування (за винятком податку на додану вартість, а також збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, на послуги стільникового рухомого зв'язку, що включається до ціни товарів (послуг). До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів (послуг)».

Таким чином, враховуючи вищенаведене, зазначені операції з поставки товарів (послуг) на митній території України є об'єктом обкладення ПДВ.

Підпунктом 5.1.20 Закону про ПДВ передбачено, що від ПДВ звільняються поставки житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першої поставки. Норми цього підпункту поширюються також на першу поставку дачних або садових будинків, а також будь-яких інших об'єктів власності, зареєстрованих згідно із законодавством як житло (житловий фонд), індивідуальних гаражів чи індивідуальних місць на гаражних стоянках.

Отже, пільгуються будь-які операції з реалізації житла (об'єктів житлового фонду), крім першої поставки, тобто всі угоди, що не вписуються у визначення «першої поставки».

У нашому випадку підприємство не має права на застосування вищенаведеної пільги, адже торговий комплекс належить до нежитлового фонду. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування