Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Облік у забудовника

Відповідно до Інструкції №291 кошти, які Забудовник отримав від Інвестора для пайової участі у будівництві об'єкта, відображаються за дебетом рахунків обліку коштів і кредитом рахунка 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

Витрати Забудовника на будівництво об'єкта відображаються за дебетом рахунка 15 «Капітальні інвестиції» у кореспонденції з відповідними рахунками активів чи розрахунків з контрагентами (залежно від способу будівництва — господарський чи підрядний). Оплата за виконані роботи підрядникам провадиться в порядку, визначеному в договорах підряду, після приймання Забудовником закінчених робіт (об'єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру їх виконання.

Застосування первинної документації, затвердженої наказом Держкомстату та Держбуду від 21.06.2002 р. №237/5 (акт ф. №КБ-2в та довідки ф. №КБ-3), під час приймання робіт від підрядника є обов'язковим лише в тому випадку, якщо будівництво фінансується повністю або частково за рахунок коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності. В усіх інших випадках вони мають рекомендаційний характер, тож підприємства можуть використовувати самостійно розроблені документи. Головне, щоб вони відповідали вимогам ст. 9 Закону про бухгалтерський облік та Положення №88.

Якщо будівництво об'єкта ведеться господарським способом, витрати на виконання будівельних робіт обліковуються згідно з П(С)БО 18 «Будівельні контракти».

Після оформлення документів про право власності інвестора на збудований об'єкт (його частку) та приймально-передавального акта Забудовник робить запис за дебетом рахунка 48 у кореспонденції з кредитом рахунка 15.

На нашу думку, Забудовник може відображати отримане фінансування подібно до авансів отриманих (за кредитом субрахунка 681 «Розрахунки за авансами одержаними»), а передачу об'єкта Інвестору — як реалізацію готової продукції (дебет рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» та кредит рахунка 70 «Доходи від реалізації» з одночасним списанням собівартості об'єкта будівництва на витрати).

Облік в інвестора

Перераховані Забудовнику кошти для пайової участі в будівництві об'єкта Інвестор відображає кредитом рахунків обліку коштів у кореспонденції з рахунком 37 «Розрахунки з різними дебіторами». На нашу думку, в такому випадку можна також використовувати субрахунок 371 «Аванси видані» або субрахунок 183 «Інша дебіторська заборгованість», якщо дебіторська заборгованість становить більше 12 місяців від дати балансу. Після отримання відповідно оформлених документів, що засвідчують право власності, і приймально-передавального акта Інвестора на збудований об'єкт (його частку) робиться бухгалтерський запис за дебетом рахунка 15 (якщо об'єкт використовуватиметься в госпдіяльності як основний засіб) або рахунка 28 «Товари» (якщо об'єкт придбано з метою подальшого продажу) і кредитом рахунка 37.

Приклад 20.1

Інвестор і Забудовник підписали договір інвестування торгового комплексу, за яким Інвестор зобов'язується перерахувати фінансування у розмірі 1200000 грн. Забудовник зобов'язується передати Інвестору два об'єкти: вартістю 720000 та 480000 гривень. (Забудовник прийняв рішення не застосовувати п. 7.10 Закону про прибуток і відображати операції у загальному порядку.) Об'єкт нерухомості вартістю 480000 грн Інвестор планує реалізувати (ціна продажу — 900000 грн, у т.ч. ПДВ — 150000 грн), а інший об'єкт використовувати у власній господарській діяльності як офісне приміщення. Відображення операції фінансування будівництва торгового комплексу в бухгалтерському та податковому обліку наведене в таблиці 20.1.

Таблиця 20.1

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

Облік в Інвестора

1.

Перераховано фінансування будівництва торгового комплексу

371 (183)

311

1200000

 

400000

2.

Відображено податковий кредит

641

644

200000

3.

Підписано акт приймання-передачі частини торгового комплексу, що використовуватиметься як основний засіб, об'єкт введено в експлуатацію

151 103

377 151

600000

600000 (БВ ОФ групи 1)

4.

Відображено розрахунки з ПДВ

644

377

120000

5.

Підписано акт приймання-передачі частини торгового комплексу, що реалізовуватиметься у майбутньому

281

377

400000

(п. 5.9)

6.

Відображено розрахунки з ПДВ

644

377

80000

7.

Проведено зарахування авансу

377

371 (183)

1200000

8

Підписано з покупцем акт приймання-передачі частини торгового комплексу, що призначалася для продажу

361

702

900000

750000

(п. 5.9)

9.

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

702

641

150000

10.

Списано собівартість реалізованої частини торгового комплексу

902

281

400000

11.

Отримано оплату від покупця

311

361

900000

Облік у Забудовника

1.

Отримано фінансування будівництва торгового комплексу

311

681

1200000

1000000

2.

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

643

641

200000

3.

Понесено витрати на будівництво торгового комплексу

151

631

500000

500000

4.

Погашено заборгованість перед підрядниками

631

311

500000

5.

Підписано акт приймання-передачі частини торгового комплексу, що використовуватиметься Інвестором як основний засіб

361

702

720000

6.

Підписано акт приймання-передачі частини торгового комплексу, що реалізовуватиметься Інвестором у майбутньому

361

702

480000

7.

Відображено розрахунки з ПДВ

702

643

200000

8

Списано собівартість реалізованої частини торгового комплексу

902

151

500000

9

Проведено зарахування авансу

681

361

1200000 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування