Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ВИКОРИСТАНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

КОДЕКСИ

 1. ГКУ................... Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-І\/.
 2. ГПКУ.................. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.91 р. №1798-ХІІ.
 3. ЦКУ................... Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-І\/.

 

ЗАКОНИ

 1. Закон про автомобільний транспорт.............. Закон України від 05.04.2001 р. №2344-ІІІ «Про автомобільний транспорт».
 2. Закон про бухгалтерський облік.................. Закон України від 16.07.99 р. №996-ХІ\/ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
 3. Закон про залізничний транспорт.............. Закон України від 04.07.96 р. №273/96-ВР «Про залізничний транспорт».
 4. Закон про заставу....... Закон України від 02.10.92 р. №2654-ХІІ «Про заставу».
 5. Закон про ЗЕД.......... Закон України від 16.04.91 р. №959-ХІІ ><Про зовнішньоекономічну діяльність».
 6. Закон про ЗЕД-бартер ... Закон України від 23.12.98 р. №351-XIV «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності».
 7. Закон про інвестиційну діяльність ............. Закон України від 18.09.91 р. №1560-ХІІ «Про інвестиційну діяльність».
 8. Закон про іпотеку....... Закон України від 05.06.2003 р. №898-І\/ «Про іпотеку».
 9. Закон про оренду держмайна............. Закон України від 10.04.92 р. №2269-ХІІ «Про оренду державного і комунального майна».
 10. Закон про оренду землі .. Закон України від 06.10.98 р. №161-XIV «Про оренду землі».
 11. Закон про ПДВ.......... Закон України від 03.04.97 р. №168/97-ВР «Про податок на додану вартість».
 12. Закон про планування і забудову територій..... Закон України від 20.04.2000 р. №1699-111 «Про планування і забудову територій».
 13. Закон про прибуток...... Закон України від 28.12.94 р. №334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств».
 14. Закон про страхування ... Закон України від 07.03.96 р. №85/96-ВР «Про страхування». Закон про транзит вантажів............... Закон України від 20.10.99 р. №1172-ХІУ «Про транзит вантажів».
 15. Закон про транспортно-експедиторську діяльність ............. Закон України від 01.07.2004 р. №1955-ІУ «Про транспортно-експедиторську діяльність».
 16. Закон про фінансовий лізинг................. Закон України від 16.12.97 р. №723/97-ВР «Про фінансовий лізинг».
 17. Закон про фінпослуги — Закон України від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
 18. Закон про цінні папери ... Закон України від 23.02.2006 р. №3480-ІУ «Про цінні папери та фондовий ринок».
 19. Закон №185............ Закон України від 23.09.1 Э94р.№185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».
 20. Закон №978 ............ Закон України від 19.06.2003 р. №978-ІУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».
 21. Закон №1023 ........... Закон України від 12.05.91 р. №1023-ХІІ «Про захист прав споживачів».
 22. Закон №1255 ........... Закон України від 18.11.2003 р. №1255-І\/ «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень».
 23. Закон №1775 ........... Закон України від 01.06.2000 р. №1775-111 «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».
 24. Закон №2181........... Закон України від 21.12.2000 р. №2181-111 «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».
 25. Закон №3792 ........... Закон України від 23.12.93 р. №3792-ХІІ «Про авторське право і суміжні права».

УКАЗИ

 1. Указ №727 ............. Указ Президента України від 03.07.98 р. №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва».

 

ДЕКРЕТ

 1. Декрет №13-92......... Декрет КМ від 26.12.92 р. №13-92 «Про прибутковий податок з громадян».

 

ПОСТАНОВИ

 1. Постанова №40......... Постанова КМ України від 24.01.2007 р. №40 «Про встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів».
 2. Постанова №1740 ....... Постанова КМ України від 03.11.98 р. №1740 «Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій».

 

ПОЛОЖЕННЯ

 1. П(С)Б0 2.............. Наказ Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».
 2. П(С)БО 3............... Наказ Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати».
 3. П(С)БО 7............... Наказ Мінфіну України від 27.04.2000 р. №92 «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».
 4. П(С)Б0 8............... Наказ Мінфіну України від 18.10.99 р. №242 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку».
 5. П(С)Б0 9............... Наказ Мінфіну України від 20.10.99 р. №246 «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».
 6. П(С)Б010.............. Наказ Мінфіну України від 08.10.99 р. №237 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку».
 7. П(С)Б011 .............. Наказ Мінфіну України від 31.01.2000 р. №20 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання».
 8. П(С)Б012.............. Наказ Мінфіну України від 26.04.2000 р. №91 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції».
 9. П(С)Б014.............. Наказ Мінфіну України від 28.07.2000 р. №181 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда».
 10. П(С)Б015.............. Наказ Мінфіну України від 29.11.99 р. №290 «Положення (стандарт) бухгалтерського
 11. обліку 15 «Дохід».
 12. П(С)Б016.............. Наказ Мінфіну України від 31.12.99 р. №318 «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».
 13. П(С)Б018.............. Наказ Мінфіну України від 28.04.2001 р. №205 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти».
 14. П(С)Б019.............. Наказ Мінфіну України від 07.07.99 р. №163 «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств».
 15. П(С)Б0 21.............. Наказ Мінфіну України від 10.08.2000 р. №193 «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів».
 16. П(С)Б0 27 ............. Наказ Мінфіну України від 07.11.2003 р. №617 «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».
 17. Положення №21 ........ Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 22.01.2004 р. №21 «Про затвердження Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами — суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами».
 18. Положення №79 ........ Наказ Державної податкової адміністрації від 01.03.2000 р. №79 «Про затвердження
 19. Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість».
 20. Положення №88 ........ Наказ Мінфіну від 24.05.1995 р. №88 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку».
 21. Положення №102 ....... Наказ Мінтрансу від 30.03.98 р. №102 «Про затвердження Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту».
 22. Положення №201 ....... Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Мінекономіки від 06.09.2001 р.
 23. Положення №281 ....... Постанова Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. №281 «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України».
 24. Положення №921 ....... Постанова КМУ від 17.10.2008 р. №921 «Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

 

ПОРЯДКИ

 1. Порядок №165.......... Наказ Державної податкової адміністрації від 30.05.97 р. №165 «Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення».
 2. Порядок №166.......... Наказ Державна податкова адміністрація від 30.05.97 р. №166 «Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання».
 3. Порядок №477 .......... Наказ Державної податкової адміністрації від 13.10.98 р. №477 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва — юридичної особи та Порядку її ведення».
 4. Порядок №571.......... Наказ Державної податкової адміністрації від 30.09.2004 р. №571 «Порядок ведення податкового обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи».
 5. Порядок №756 .......... «Порядок віднесення бартерних договорів до таких, що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво, поставку складних технічних виробів і товарів спеціального призначення», затверджений Постановою КМУ від 29.04.99 р. №756.
 6. Порядок №1409 ......... «Порядок продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями», затверджений Постановою КМУ від 29.12.2007 р. №1409.

 

ІНСТРУКЦІЇ

 1. Інструкція №99 ......... Наказ Мінфіну від 16.05.96 р. №99 «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей».
 2. Інструкція №291 ........ Наказ Мінфіну від 30.11.99 р. №291 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування».

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 1. Розпорядження Держфінпослуг №5555 ... Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 31.03.2006 р. №5555 «Про можливість надання юридичними особами — суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, фінансових послуг з надання коштів у позику та надання поручительств».

 

ПРАВИЛА

 1. Правила №247 .......... Правила застосування Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», затверджені Постановою ВР України від 27.06.95 р. №247/95-ВР.
 2. Правила №363 ......... Наказ Мінтрансу від 14.10.97 р. №363 «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні».

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Методичні рекомендації №561...... Наказ Мінфіну від 30.09.2003 р. №561 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів».


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим