Навигация
 
Главная  - Финансовое право  - Книги  - Фінансове право - Віхров О.П.
Фінансове право - Віхров О.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ВСТУП

Особливе місце в системі права України займає фінансове право, тобто право, що регулює суспільні відносини в сфері мобілізації, розподілу та використання централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів держави з метою забезпечення виконання нею своїх завдань і функцій. Для функціонування держави необхідна велика кількість фінансових ресурсів, тому держава за допомогою правових норм регламентує порядок збору, розподілу і використання фондів коштів.

Фінансово-правові норми дуже рухливі, оскільки в них втілюється фінансова політика держави, яка взяла курс на ринкову економіку, що докорінно змінює характер цих норм.

Нова фінансова політика держави втілюється в життя через фінансове законодавство. Правові норми, що регулюють фінансові відносини, містяться як у загальних, так і в спеціальних, присвячених регулюванню тільки фінансових відносин, нормативних актах.

Ринкове реформування економіки України торкнулося перш за все фінансово-кредитної сфери, що зумовило напрямки докорінних змін у сфері управління фінансами, та необхідність вивчення їх закономірностей в умовах адаптації до нової сфери господарювання. Визнання актуальності фінансового права на даному етапі економічних реформ, породжує необхідність підготовки молодих спеціалістів до роботи у нових економічних умовах. Вивчення теоретичних закономірностей, національного та зарубіжного досвіду, а також чинного законодавства України дозволить готувати спеціалістів досить високого рівня.

Оскільки предметом регулювання фінансового права є перш за все фінансові, економічні відносини, то вони є підґрунтям для інших навчальних дисциплін, наприклад: бухгалтерський облік; фінансовий менеджмент; банківська справа; податкове право; зовнішньоекономічна діяльність тощо. Оволодіння основними нормами фінансового права дає можливість досить впевнено орієнтуватися у предметі вищезгаданих дисциплін. Правові інститути фінансового права досить часто входять до таких дисциплін, як бухгалтерський облік, податкове право, банківське право, але завданням фінансового права при цьому залишається вивчення тільки однієї сторони цих відносин правової. Завдання ж інших дисциплін постають у висвітленні того, як на існуючий правовій базі практично та організаційно реалізується правовий імператив держави для досягнення встановлених економічних та політичних задач і функцій.

Таким чином, фінансове право це у певній мірі узагальнююча дисципліна, поява якої є вимогою часу. Воно повинно відігравати важливу роль в економічних та соціальних перетвореннях, у зміцненні фінансової системи України.

Враховуючі все вищезазначене, вивчення у вищому закладі освіти курсу "Фінансове право" має суттєве значення не тільки в справі підготовки майбутніх спеціалістів, але й для подальшого формування їх як громадян незалежної суверенної України. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування