Навигация
 
Главная  - Финансовое право  - Книги  - Фінансове право - Віхров О.П.
Фінансове право - Віхров О.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Тема 6. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЦІЛЬОВИХ ДЕРЖАВНИХ І МІСЦЕВИХ ФОНДІВ КОШТІВ

План

  1. Поняття, класифікація і основи правового регулювання цільових державних і місцевих фондів.
  2. Правовий режим цільових бюджетних фондів та державних позабюджетних фондів.
  3. Цільові фонди коштів органів місцевого самоврядування.

1. Поняття, класифікація і основи правового регулювання цільових державних і місцевих фондів

З проголошенням незалежності в Україні з’являються різні ланки фінансових ресурсів, спочатку тільки як централізовані, наприклад Пенсійний фонд, а потім галузеві, місцеві. Органи державної виконавчої влади і місцеві органи почали відшукувати можливості одержувати кошти не тільки з бюджету, оскільки потреб завжди багато, а обмежені бюджетні асигнування не дозволяють їх фінансувати.

Позабюджетні цільові фонди почали виникати часто, на різних рівнях, особливо багато їх було створено на місцях за ініціативою місцевих органів виконавчої влади.

За рахунок позабюджетних фондів місцеві органи швидко досягали цілі, для втілення в життя якої вони і створювалися. Після цього одні фонди припиняли існування, а нові створювалися і функціонували.

В середині 1996 року в Україні діяло понад 140 позабюджетних фондів, створених центральними органами, та від 100 до 300 фондів у кожній області, створених з ініціативи виконавчих органів місцевого самоврядування. Відрахування в усі з них здійснювали у порядку, передбаченому для здійснення обов’язкових платежів до державного бюджету. Постановою Кабінету Міністрів від 23 вересня 1996року міністерствам було доручено ліквідувати всі цільові позабюджетні фонди, діяльність яких не передбачена законодавством. За даними Міністерства статистики України, загальна сума коштів, що містилася на рахунках позабюджетних фондів, становила на 1 липня 1996 року 8375,6 млрд крб. Постановою пропонувалося спрямувати кошти, що вилучаються із державних позабюджетних фондів, на погашення бюджетної заборгованості з виплати зарплат і соціальних виплат.

Після впорядкування питання про формування цільових позабюджетних фондів, яке було проведено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1996 р. “Про ліквідацію галузевих цільових позабюджетних фондів” в Україні зараз існують два види цільових фондів:

1) цільові бюджетні фонди;

2) державні і місцеві позабюджетні фонди.

Будь-який цільовий бюджетний фонд утворюється або на підставі закону, або на підставі нормативного акту, який видається для виконання заходів, передбачених в якомусь законі. Види цільових фондів, особливо бюджетних цільових постійно змінюються.

Так, до 1997 року Пенсійний фонд включався в Державний бюджет, а Фонд соціального страхування був позабюджетний. З 1997 р. Законом “Про Державний бюджет України” Пенсійний фонд виділено як державний позабюджетний.

Державні і місцеві позабюджетні фонди, як і цільові бюджетні фонди класифікуються за різними ознаками: за цільовим призначенням; за способом утворення; за рівнем управління, за юридичною природою.

За цільовим призначенням позабюджетні фонди можуть бути економічні і соціальні. До другого виду належить державний позабюджетний Пенсійний фонд України, Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. Фонд соціального страхування, Фонд охорони навколишнього природного середовища; Фонд зайнятості населення.

До економічних можна віднести Державний інноваційний фонд, Фонд розвитку паливноенергетичного комплексу.

У Російській Федерації існують три види цільових фондів: 1) державні і місцеві позабюджетні; 2) цільові бюджетні; 3) державні цільові фонди Уряду РФ.

За засобами утворення цільові державні фонди поділяються на 2 види:

ті, кошти яких включені в бюджети;

ті, що мають своє управління, наприклад Пенсійний фонд, Фонд здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту.

За юридичною природою цільові фонди поділяються на:

ті, які створюються за законами, наприклад Пенсійний фонд створено за Законом України “Про пенсійне забезпечення”;

ті, які створюються в силу вимог законів, наприклад після прийняття Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.1991 р. із змінами, внесеними 14.10.1994, було створено Фонд захисту інвалідів. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування