Навигация
 
Главная  - Финансовое право  - Книги  - Фінансове право - Віхров О.П.
Фінансове право - Віхров О.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Правовий режим державних позабюджетних фондів

Чинне Українське законодавство дозволяє мати на території України державні позабюджетні фонди. За цільовим призначенням вони також можуть бути соціальними і економічними. За допомогою коштів цих фондів надається допомога як населенню, так і для розвитку економіки, окремих галузей виробництва. Особливу роль у сучасних умовах відіграють позабюджетні фонди соціального призначення.

Пенсійний фонд України є не тільки централізованим фондом коштів держави. Він вважається центральним органом державної виконавчої влади, що здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення.

Платниками внесків є підприємства і організації незалежно від форм власності та господарювання, виду діяльності та галузевої належності, громадянипідприємці, що використовують працю фізичних осіб на умовах найму, та всі працюючі громадяни, в тому числі ті, що працюють за угодами цивільноправового характеру.

Порядок сплати внесків до Пенсійного фонду регулюється Інструкцією Пенсійного фонду.

Верховна Рада України, затверджуючи Державний бюджет України на 1997 рік, зменшила ставку внесків підприємств, установ та організацій в Пенсійний фонд; тепер вона дорівнює 32% від фонду оплати праці.

Фонд соціального страхування України

Відрахування до Фонду соціального страхування України й до Централізованого фонду соціального страхування колгоспників проводиться від зроблених нарахувань на заробітну плату усіх без винятку підприємств, установ, організацій і колгоспів. За рахунок вказаних фондів робляться витрати:

допомоги через тимчасову непрацездатність робітникам, службовцям і колгоспникам; допомоги по вагітності й пологах;

одноразова допомога при народженні дитини, на охорону здоров’я, матеріальну допомогу;

придбання путівок до санаторіїв, будинків відпочинку, піонерських таборів, на бази відпочинку;

на індексацію допомоги за тимчасовою непрацездатністю, по вагітності й пологах, а також по всіх видах одноразової допомоги відповідно до Закону УРСР від 3 липня 1991 р. “Про індексацію грошових доходів населення”.

Фонд соціального страхування, крім обов’язкових відрахувань платниками, поповнюється за рахунок сум, одержуваних від трудящих за видані профспілковими організаціями путівки на санаторнокурортне лікування, відпочинок та туризм; сум витрат на виплату допомоги за тимчасовою непрацездатністю, спричиненою трудовим каліцтвом і професійними захворюваннями в результаті порушень адміністрацією діючих правил захисту праці і техніки безпеки; у зв’язку з підвищеною захворюваністю з вини адміністрації, а також травмами, скоєними з провини інших організацій чи окремих осіб; суми нарахованої пені у випадках несплати страхових внесків.

В організаціях за рахунок коштів Фонду проводяться витрати на виплату допомоги за тимчасовою непрацездатністю, по вагітності; при народженні дитини; на поховання; організацію санаторнокурортного лікування та відпочинку трудящих, дітей, ветеранів та інвалідів.

Закон України “Про Державний бюджет України на 1997 рік” передбачив створення централізованого цільового позабюджетного Фонду сприяння виробництву та впровадженню приладів обліку споживання газу в побуті. Цей Фонд утворюється за рахунок підвищення ціни на газ, що використовується промисловими споживачами, у розмірі 1 відсотка діючого тарифу. Кошти цього фонду акумулюються на основному рахунку Державного казначейства України.

Цей позабюджетний Фонд було створено ще в серпні 1995 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 1995 р. № 422 “Про виробництво та впровадження приладів обліку споживання газу в побуті”. Як відомо, 18 лютого 1997 р. було прийнято нову редакцію Закону України “Про систему оподаткування”. В цьому Законі не передбачені відрахування в Фонд сприяння виробництву та впровадженню приладів обліку споживання газу в побуті. Соціальна значимість такого фонду величезна, тому і внесено в Закон “Про Державний бюджет на 1997 рік” такий вид платежів на створення позабюджетного Фонду.

Державний фонд охорони праці створено відповідно до Закону України “Про охорону праці”. Для їх формування підприємства усіх форм власності вносять кошти на утворення фондів охорони праці усіх рівнів у розмірі 1% від фактичного обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), за виключенням сум податків, з віднесенням цих сум до витрат виробництва і обігу. Від загальної суми відрахувань підприємства направляють: 60% до фонду охорони праці підприємств, 10% до регіональних фондів, 30% до галузевого фонду охорони праці. Галузевий фонд 50% одержаних сум перераховує до Державного фонду.

В цей Фонд зараховуються кошти від застосування органами державного нагляду за охороною праці штрафних санкцій до підприємств, штрафи за нещасні випадки та професійні захворювання.

Зібрані кошти в установлених розмірах розподіляються між Державним, галузевими та місцевими фондами.

Законом України “Про Державний бюджет на 1997 рік” було передбачено створення Державного цільового Фонду розвитку промисловості за рахунок відрахувань в розмірі одного відсотка обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств, що належать до сфери управління Міністерства промисловості України, крім підприємств деревообробної та легкої промисловості. Суми зазначених витрат відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг). Кошти цього фонду повинні надходити на спеціальний рахунок в Головному управлінні Державного казначейства України і використовуватися суворо за призначенням. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування