Навигация
 
Главная  - Финансовое право  - Книги  - Фінансове право - Віхров О.П.
Фінансове право - Віхров О.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3. Цільові фонди коштів органів місцевого самоврядування

Ради органів місцевого самоврядування мають право створювати в межах законодавства цільові фонди для розв’язання будь-яких соціальних і економічних проблем на підвідомчій території. Цільові фонди є складовою частиною позабюджетних фондів. Так, Закон УРСР “Про зайнятість населення” у ст. 22 передбачив створення на центральному і на місцевому рівнях державного фонду сприяння зайнятості населення. Відрахування до цього фонду з місцевих бюджетів здійснюються за розміром, що визначається самостійно відповідними місцевими радами.

Закон України “Про приватизацію майна державних підприємств” у ст. 23 передбачив утворення позабюджетних фондів приватизації Автономної Республіки Крим та інших адміністративно-територіальних одиниць України. Було встановлено, що кошти зазначених фондів спрямовуються на погашення внутрішнього державного боргу України, а також на відшкодування витрат, пов’язаних з приватизацією, кредитування технічного переозброєння приватизованих підприємств, розвиток підприємництва та створення нових робочих місць у межах, що встановлюються Державною програмою приватизації. Порядок використання коштів, одержаних від приватизації державного майна, щороку визначається Верховною Радою у законі про Державний бюджет. Наприклад, стаття 23 Закону України “Про Державний бюджет України на 1997 рік” встановила, що у 1997 році 80% коштів, що надійдуть до відповідних позабюджетних фондів приватизації адміністративно-територіальних одиниць від приватизації підприємств комунальної власності, зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

В процесі приватизації державного житлового фонду передбачено створення окремих позабюджетних рахунків місцевих рад. Ст. 9 Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду” від 23 червня 1992 року встановила, що кошти, одержані від приватизації державного житлового фонду, зараховуються у спеціально створені позабюджетні приватизаційні житлові фонди місцевих рад або відповідні фонди підприємств, на балансі яких є відомче житло. Ці кошти використовуються на житлове будівництво та на ремонт житла з метою забезпечення житлом громадян, яким необхідно поліпшити житлові умови. 20% коштів цих фондів перераховуються до Державного приватизаційного житлового фонду, який створюється для фінансування житлового будівництва в регіонах з низьким рівнем забезпеченості громадян житлом та утворення резерву коштів для забезпечення гарантій прав на безкоштовне державне житло новонароджених громадян України.

Законодавство України передбачає формування позабюджетних фондів місцевих рад для фінансування шляхових робіт.

Згідно із Законом України “Про джерела фінансування шляхового господарства України” від 18 березня 1991 року конкретний розмір відрахувань, що надходять на розвиток шляхів загального користування в Автономній Республіці Крим і в областях, а також напрямки їх використання визначаються Верховною Радою Кримської Автономії та обласними радами.

Місцеві ради також можуть утворювати цільові позабюджетні фонди охорони навколишнього середовища. Стаття 46 Закону УРСР “Про охорону навколишнього природного середовища” встановила порядок надходження платежів за забруднення навколишнього природного середовища у позабюджетні фонди його охорони різних рівнів, починаючи від рад базового рівня до Державного.

На місцевому рівні функціонує ще багато видів позабюджетних фондів, що знижує можливість ефективного контролю за їх формуванням і витрачанням.

Стаття 68 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” дозволяє органам місцевого самоврядування утворювати позабюджетні фонди, встановлюючи, що такі кошти перебувають на спеціальних рахунках у банках, а положення про порядок їх формування і використання затверджуються відповідними радами.

Органи місцевого самоврядування мають право утворювати і валютні фонди в силу ст.68 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Правда, цей закон не встановлює порядок і джерела утворення валютних фондів, відсилаючи до положень про ці фонди, які повинні затверджуватися відповідними радами.

Стаття 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” надала радам або за їх рішенням іншим органам самоврядування відповідно до законодавства право:

а) випускати місцеві позики, лотереї та цінні папери;

б) отримувати позички з інших бюджетів на покриття тимчасових касових розривів з їх погашенням до кінця бюджетного року;

в) отримувати кредити в банківських установах.

Органи місцевого самоврядування мають право у межах законодавства:

а) створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи;

б) виступати гарантами кредитів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад;

в) розміщувати належні їм кошти в банках інших суб’єктів права власності і отримувати відсотки від їх доходів відповідно до закону із зарахуванням їх до доходної частини відповідних місцевих бюджетів. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим