Навигация
 
Главная  - Финансовое право  - Книги  - Фінансове право - Віхров О.П.
Фінансове право - Віхров О.П.
<< Содержание < Предыдущая

Місцеві податки і збори

Конституція України закріпила право введення податків за Верховною Радою, але в статті 143 Конституції правом встановлення місцевих податків і зборів відповідно до закону наділені територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування. В розвиток конституційних положень у статті 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” встановлено, що органи місцевого самоврядування відповідно до закону можуть встановлювати місцеві податки і збори, які зараховуються до відповідних місцевих бюджетів. Таким чином, органи місцевого самоврядування мають право самостійно приймати рішення про введення місцевих податків, але відповідно до закону.

Законодавче врегульовано питання “Про місцеві податки і збори”. На законодавчому рівні встановлено 2 місцевих податки і 14 місцевих зборів. До місцевих податків належать:

1) податок з реклами;

2) комунальний податок.

Законодавче встановлено також, що збір за припаркування автотранспорту, ринковий збір, збір за видачу ордера на квартиру, збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, збір з власників собак є обов’язковими для встановлення сільськими, селищними та міськими радами за наявності об’єктів оподаткування або умов, з якими пов’язане запровадження цих податків і зборів. Ставки на ці обов’язкові збори встановлюються місцевими органами самоврядування в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України.

Розмір збору за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, встановлюється обласними радами.

А тепер коротка характеристика місцевих податків і зборів.

Податок з реклами. Платники юридичні та фізичні особи, що рекламують свою продукцію чи діяльність. Об’єкт обкладання вартість послуг за встановлення і розміщення реклами. Гранична ставка 0,1% вартості послуг за одноразову рекламу і 0,5% за розміщення реклами на тривалий час. Облік платників проводять органи, на які покладено функції розміщення реклами. Виплачується під час оплати послуг. Джерело сплати за рахунок собівартості продукції (робіт, послуг) або за рахунок особистих коштів.

Комунальний податок сплачують юридичні особи, за винятком бюджетних та плановодотаційних сільгосппідприємств. Об’єкт обкладання річний фонд оплати праці, розрахований виходячи з мінімального розміру заробітної плати. Гранична ставка 10% річного фонду оплати праці. Облік здійснюють податкові інспекції на місцях. Джерело сплати доход (прибуток), до залишиться в розпорядженні юридичних осіб. З 20 січня 1995 р. по Харківській області за рішенням обласної ради ставка збільшена в 10 разів.

Платниками податку є юридичні особи, навіть ті, що не ведуть тимчасово виробничу діяльність. Якщо вони подають в статоргани звітність про середньодобову кількість штатних робітників, то звільнення або відстрочка сплати комунального податку є компетенцією органів місцевого самоврядування. Таким чином, підприємства, в статуті яких передбачена господарська діяльність, розглядаються як платники комунального податку незалежно від результатів фінансовогосподарської діяльності.

Об’єкт обкладання припускає розрахунок фонду оплати праці виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму, встановленого законодавством в звітному періоді, помноженому на середньосписочну кількість робітників. З четвертого кварталу 1995 року розрахунок середньосписочної кількості робітників підприємств проводиться за методикою, встановленою Інструкцією по статистиці кількості робітників, зайнятих в народному господарстві України, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 07.07.95 р. № 171.

Звільняються від комунального податку:

бюджетні заклади;

сільськогосподарські підприємства;

метробуд і метрополітен;

державні комунальні підприємства, що одержують дотації із бюджету;

підприємства і організації, повністю звільнені від податку на прибуток.

З 1 січня 1996 року не є платниками комунального податку підприємства громадських організацій інвалідів, де інваліди складають 50 відсотків загальної кількості працюючих в основному виробництві, за умови, що рентабельність цих підприємств не перевищує 50% та вони не займаються експортноімпортними операціями.

Комунальний податок нараховується щомісяця в розмірі 10 % умовного фонду оплати праці. Сплачується комунальний податок не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним. Розрахунок сплати комунального податку платники подають в податкові адміністрації одночасно з подачею звітів за І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік.

1. Готельний збір. Стягується з метою фінансування заходів по розвитку готельного господарства. Платники особи, що проживають в готелях. Об’єкт обкладання добова вартість житла, яке зняте, що розраховується без додаткових послуг. Ставка (граничний розмір) 20% добової вартості. Пільги при начисленні даного збору відсутні. Облік платників веде адміністрація готелю. Оплата та перерахування даного податку здійснюються в порядку, розробленому місцевими радами. Організації, які відрядили своїх працівників, можуть віднести витрати на собівартість продукції (робіт, послуг) або за рахунок особистих коштів перебуваючого в готелі.

2. Збір за парковку автотранспорту. Платники юридичні та фізичні особи, що паркують автомобілі в спеціально відведених або обладнаних місцях. Об’єкт обкладання одна година парковки автотранспорту. Оплачує водій на місці парковки.

Ставка (граничний розмір) 3% неоподатковуваного мінімуму (у спеціально обладнаних місцях) і 1% (у віддалених місцях). Облік платників визначають органи місцевого самоврядування. Джерело оплати собівартість продукції (робіт, послуг) або особисті кошти.

3. Ринковий збір. Платники юридичні та фізичні особи, що реалізують сільськогосподарську та промислову продукцію. Об’єкт обкладання торговельне місце (на ринках, в павільйонах, на майданчиках, із автомашин, повозок). Ставка податку для фізичних осіб 20% неоподатковуваного мінімуму, для юридичних осіб 3 неоподатковувані мінімуми. І в першому і в другому випадку за наданою схемою нараховуються обов’язкові відрахування за кожний день торгівлі. Облік платників веде адміністрація ринку. Термін сплати до початку реалізації продукції, а термін перерахування збору до бюджету визначається рішенням місцевого органу самоврядування. Джерело сплати собівартість продукції або особисті кошти.

4. Збір за видачу ордера на квартиру. Платник одержувач ордера. Об’єкт обкладання послуги, зв’язані з видачею ордера. Ставка 30% неоподатковуваного мінімуму. Облік платників здійснюється органами обліку і розподілу житла. Збір сплачується до бюджету через установи банків до одержання ордера. Джерело сплати особисті кошти одержувача ордера.

5. Збір з власників собак. Платники громадяни, власники собак, що проживають в будинках державного і громадського житлового фонду, приватизованих квартирах. Об’єкт обкладання за кожного собаку, крім службових (щороку). Ставка (граничний розмір) 10% неоподатковуваного мінімуму на момент нарахування збору. Облік платників визначають місцеві органи самоврядування, що влаштовують відрахування для компенсації витрат по проведенню обліку платників. Джерело сплати особисті кошти платників.

6. Курортний збір. Платники громадяни, що перебувають в курортній місцевості. Об’єкт обкладання проживання у межах курортної місцевості. Ставка не більш 10% неоподатковуваного мінімуму. Облік платників здійснюють адміністрації готелю, квартирнопосередницькі організації, органи внутрішніх справ, які контролюють додержання паспортного режиму. Утримується під час реєстрації не пізніше 3добового терміну з дня прибуття чи при поселенні у приватному житлі громадян.

Джерело оплати особисті кошти платників. Цей вид збирання передбачає широкий перелік пільг.

7. Збір за участь в бігах на іподромі. Платники юридичні та фізичні особи, що виставляють своїх коней на іподромі в змаганнях комерційного характеру. Об’єкт обкладання за кожного коня, виставленого на змаганнях комерційного характеру. Гранична ставка збору три неоподатковувані мінімуми. Облік платників здійснюється адміністрацією іподромів. Утримується з платників до початку змагань, механізм перерахування до бюджету визначається місцевими органами самоврядування. Сплачується за рахунок доходу (прибутку), що залишається в розпорядженні платників: юридичні особи сплачують збір шляхом перерахування до доходів бюджету відповідного рівня; фізичні особи вносять його в касу іподрому під час оформлення заяви на участь коней у бігах.

8. Збір за виграш на бігах. Платники особи, що виграли на тоталізаторі при грі на іподромі. Об’єкт обкладання сума виграшу. Гранична ставка не більш 6% від суми виграшу. Облік платників здійснює адміністрація іподромів, що утримує збір під час видачі виграшів. Терміни перерахування до бюджету визначаються місцевими органами самоврядування. Джерело сплати особисті кошти громадян.

9. Збір з осіб, що беруть участь в грі на тоталізаторі на іподромі. Останній з трьох зборів, що мають схожу сферу застосування. Платники особи, що беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі. Об’єкт обкладання плата за участь у грі на тоталізаторі у формі відсоткової надбавки до плати за участь у грі. Гранична ставка не повинна перевищувати 5% від суми цієї надбавки. Облік платників здійснюється адміністрацією іподромів. Збір утримується під час придбання білетів на участь у грі та відповідно до термінів, затверджених місцевими органами самоврядування, перераховується до бюджету. Виплачується за рахунок особистих коштів громадян.

10. Збір за право на використання місцевої символіки. Платники юридичні та фізичні особи, що використовують місцеву символіку з комерційною метою. Об’єкт обкладання вартість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з використанням місцевої символіки. Ставка 0,1% із юридичних осіб і 5 неоподатковуваних мінімумів з громадян. Облік платників здійснюють органи місцевою самоврядування, що видають дозвіл на використання символіки. Джерело сплати собівартість продукції (робіт, послуг) або особисті кошти платника.

11. Збір за право на проведення кіно і телезйомок. Платники комерційні кіно та телеорганізації, в тому числі закордонні, при зйомках яких вимагаються додаткові заходи. Об’єкт обкладання витрати на проведення додаткових заходів. Граничний розмір збирання не повинен перевищувати фактичних видатків на проведення подібних заходів. Виплачується за рахунок доходів кіно і телеорганізацій. Конкретні механізми реалізації затверджують місцеві органи самоврядування.

12. Збір за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсних розпродажів і лотерей. Платники юридичні і фізичні особи, що мають дозвіл на проведення аукціонів, конкурсних розпродажів і лотерей. Об’єкт обкладання вартість заявлених на місцеві аукціони, лотереї тощо товарів, виходячи з їх початкової ціни чи суми, на яку випускається лотерея. Гранична ставка 0,1% від вартості товарів чи від суми, на яку випускається лотерея; граничний розмір збору за право проведення лотерей три неоподатковувані мінімуми. Платників визначають органи місцевого самоврядування, що видають дозволи на проведення місцевих аукціонів, конкурсних розпродажів і лотерей. Стягується збір за три дні до проведення аукціону або під час одержання дозволу на випуск лотереї. Джерело сплати за рахунок доходів (прибутку), що залишається в розпорядженні юридичних осіб і громадян.

13. Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що направляється за кордон. Платники юридичні та фізичні особи. Об’єкт обкладання транспортний засіб. Ставка 0,5% неоподатковуваного мінімуму (залежно від марки та потужності автомобіля) або від 5 до 50 доларів США (з іноземних юридичних осіб). Облік платників здійснюють органи, на які покладено функції пропуску автотранспорту. Оплата здійснюється за рахунок прибутку юридичних осіб.

14. Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі. Платники юридичні і фізичні особи, що реалізують продукцію Об’єкт оформлення та видача дозволів на торгівлю в спеціально відведених місцях. Граничний розмір збору 20% неоподатковуваного мінімуму для суб’єктів, що постійно торгують, і один раз на день за одноразову торгівлю. Облік здійснюють організації, що володіють подібними правами. Виплачується за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні юридичних осіб чи особистих коштів громадян. Можна умовно розподілити:

а) ринковий збір стягується за кожний день торгівлі до її початку;

б) збір за видачу дозволу на розміщення об’єкта торгівлі стягується за торгівлю в будь-яких місцях, крім перелічених по ринковому збору, та насамперед в спеціально відведених;

в) податок на промисел платниками є тільки фізичні особи, які сплачують його у вигляді купівлі одноразового патенту при оформленні декларації в районній податковій адміністрації. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим